Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Vejledningstemaer for skoleåret 2016/17

Læringskonsulenterne tilbyder i 2016/17 vejledning og støtte til arbejdet med udvikling af folkeskolen inden for 10 temaer.

Efter sommerferien sætter læringskonsulenternes vejledning fokus på 10 temaer, som bliver udgangspunktet for samarbejdet med skoler og kommuner om udvikling af skolerne på forskellige niveauer og områder.

Blandt temaerne er både nogle helt nye som skyldes nye fag og udfordringer. Det gælder blandt andet temaerne om ”Antimarginalisering, demokrati og medborgerskab” og ”Håndværk og design”. Andre er gengangere og har vist sig at være så relevante, at der fortsat er skoler og kommuner, som ønsker opkvalificering på feltet. Det gælder blandt andet ”Læringsmål i undervisningen for specialskoler og specialklasserækker” og ”Kapacitetsopbygning – det pædagogiske læringscenter og ressourcepersoners rolle”.

Vejledningstilbuddene inden for inklusion retter sig både mod kommuner, skoler samt dag- og fritidstilbud.

Du kan se alle temaer herunder – læs mere ved at klikke på det enkelte tema.

De 10 temaer

Læs mere om målgrupper og former for vejledning under de enkelte vejledningstemaer.


Tilmeld jer

I kan tilmelde jer temaforløb, så længe der er ledige pladser. Find temaforløb og tilmeld jer i Arrangementskalenderen.