Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Vejledningstemaer i skoleåret 2015/16

Læringskonsulenterne tilbød i 2015/16 vejledning indenfor en række temaer i relation til folkeskolen, herunder inklusion og tosprogede.

Læringskonsulenterne valgte de otte vejledningstemaerne ud fra erfaringer og efterspørgsel i det første vejledningsår. Temaerne blev således fastlagt ud fra den viden og de erfaringer, som læringskonsulenterne fik fra deres samarbejde med skoler og kommuner.

Du kan læse en uddybende beskrivelse af vejledningen inden for de enkelte temaer ved at klikke på linket for hvert tema.

De otte temaer er:

Læringsmålsstyret undervisning med fokus på dansk

Læringsmålsstyret undervisning med fokus på matematik

Læringsmålsstyret undervisning med fokus på fremmedsprog

Læringsmålsstyret undervisning med fokus på naturfag

Læringsmålsstyret undervisning for specialskoler og specialklasserækker

Pædagogisk ledelse af læringsmålsstyret undervisning

Lokal kapacitetsopbygning: Udvikling af det pædagogiske læringscenter og ressourcepersoner

Tosprogede elevers sproglige udvikling

I præsentationen af de enkelte vejledningstemaer kan du også læse mere om målgrupperne.