Det vejleder vi om

Her kan du læse om de overordnede temaer, som skoler og kommuner kan få vejledning indenfor i samarbejde med læringskonsulenterne. Hvert tema kan tilpasses jeres lokale ønsker og udviklingsbehov.

Temaer for vejledning i 2016/17

I skoleåret 2016/17 tilbyder læringskonsulenterne vejledning inden for 10 vejledningstemaer.

Antimarginalisering

Styrk elevernes almendannelse, lær dem at håndtere konflikter og forebyg radikalisering.

Inklusion

Dag- og fritidstilbud, skoler og kommuner tilbydes rådgivning om, hvordan der kan skabes stærke børnefællesskaber.

Skoleledelse og organisering

Vejledning i hvordan organisering, styring og ledelse kan fremme elevernes læring og trivsel.

Udvikling af undervisning

Få sparring om indsatser, der udvikler kvaliteten af undervisningen, så elevernes læring og trivsel bliver styrket.

En længere og mere varieret skoledag

Vi tilbyder sparring til skoler og kommuner om den lokale udvikling og organisering af skoledagen.

Ro og klasseledelse

Læringskonsulenterne kan bistå kommuner og skoler i deres arbejde med at skabe ro og trivsel gennem styrket klasseledelse.

Tosprogsindsatsen

Læringskonsulenterne arbejder for at styrke tosprogede børn og unges faglighed i dagtilbud, fritidstilbud og skoler.

Vejledning i fagene

Få besvaret generelle faglige og fagdidaktiske spørgsmål om folkeskolens fag.

Temaer for vejledning i 2015/16

I skoleåret 2015/16 tilbød læringskonsulenterne vejledning inden for otte vejledningstemaer.