Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Alfabetisk oversigt over læringskonsulenterne

Her kan du læse mere om de enkelte læringskonsulenter og se, hvordan du kontakter dem. Du kan også kontakte en faggruppe via menuen til venstre.

Alle områder
 • Adrian Rau Bull
  Matematik, IT og digitale læremidler, teamsamarbejde, undervisningsdifferentiering og nationale test.
  • Uddannelse:

   Lærer og lektor i matematik på læreruddannelsen
  • Særlige vidensområder:

   Matematik, IT og digitale læremidler, teamsamarbejde, undervisningsdifferentiering og nationale test.
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent og seminarielektor i matematik på VIA læreruddannelsen i Aarhus.
  • Bopælskommune:

   Aarhus Kommune
  • Telefon:

   2063 4879
  • Biografi:

   Jeg er uddannet lærer fra læreruddannelsen i Aarhus i 2005 med linjefag i matematik, fysik/kemi, natur/teknik og kristendom. Jeg har arbejdet som lærer i fire år på Præstemarkskolen i Søften og på Møllevangskolen i Aarhus.

   Jeg blev ansat som adjunkt i matematik på læreruddannelsen UCN i Aalborg i 2009 og blev i 2013 lektor på læreruddannelsen VIA i Aarhus. Sideløbende har jeg arbejdet med og udgivet trykte og online materialer til matematik i folkeskolen.

   Jeg har undervist i de fleste matematikrelaterede emner, men er især interesseret i fagteamet, IT og digitale læreprocesser og repræsentationsformer.
   Jeg har blandt andet deltaget som forsker på ”Matematik i grundskolen – Værdien af brug af CAS" (IT-værktøj), ”Læringsfællesskaber på tværs” samt som fagdidaktiker på demonstrationsskoleprojektet ”Digitalt understøttede læringsmål" (mål-pilen).

 • Allan Eldrup Feldskou
  Skoleledelse, skoleudvikling, teamsamarbejde, tosprogede børn og unge herunder integration, kulturforståelse og modersmålsundervisning samt dansk som andetsprog.
  • Uddannelse:

   Lærer med PD-moduler i ledelse, blandt andet ”Ledelse af skoler med tosprogede elever – en særlig udfordring”
  • Særlige vidensområder:

   Skoleledelse, skoleudvikling, teamsamarbejde, tosprogede børn og unge herunder integration, kulturforståelse og modersmålsundervisning samt dansk som andetsprog.
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent og skoleleder på Abildgårdskolen i Vollsmose, Odense.
  • Bopælskommune:

   Odense Kommune
  • Telefon:

   2144 5844, træffes fredag
  • Biografi:

   Jeg er uddannet fra Odense Seminarium i 1982 med linjefag i dansk og samfundsfag. Jeg har været lærer i 11 år på tre forskellige folkeskoler. Siden 1993 har jeg arbejdet med ledelsesopgaven på Abildgårdskolen, fra 1999 som skoleleder. Jeg har erfaringer med stort set alle ledelsesopgaver på en folkeskole. På Abildgårdskolen er 88% af eleverne tosprogede fra 20 forskellige lande, og skolen har ud over almenklasser også specialklasser, AKT-klasser og modtageklasser. Skolen har siden 2006 været heldagsskole med en længere og varieret skoledag og et tæt og forpligtende samarbejde mellem lærere og pædagoger.
   Jeg har især viden og erfaring inden for områderne personaleledelse og personaleudvikling, ledelse, koordinering og udvikling af pædagogiske processer, etablering og udvikling af selvstyrende team samt tosprogede børn og unge.
 • Anders Andersen
  • Anders Andersen
  • Uddannelse:

  • Særlige vidensområder:

  • Ansættelser:

   Kontorchef i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
  • Bopælskommune:

   Ballerup
  • Telefon:

   3392 5241
  • Biografi:

 • Anders Posselt Langhede
  Måling og evaluering, statusanalyser, forvaltning, forskning og metode
  • Anders Langhede
  • Uddannelse:

   Cand.scient.pol.
  • Særlige vidensområder:

   Måling og evaluering, statusanalyser, forvaltning, forskning og metode
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent
  • Bopælskommune:

   København
  • Telefon:

   4093 9901
  • Biografi:

   Jeg har en uddannelse i statskundskab og har tidligere arbejdet i afdelingen for Børn og Familie på SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd). Her har jeg blandt andet arbejdet med forskning om udsatte børn og unge og uddannelse. Her undersøgte jeg, hvordan tværfagligt samarbejde i kommunerne kan forbedre anbragte og tidligere anbragte børn og unges vej til uddannelse. Jeg arbejder både med kvalitativ og kvantitativ metode og lægger stor vægt på, at resultaterne kan omsættes i praksis.

 • Anette Brandt Bjørnskov
  Dansk, fælles mål/læringsmål, evaluering og klasseledelse.
  • Uddannelse:

   Lærer og læringsvejleder.
  • Særlige vidensområder:

   Dansk, fælles mål/læringsmål, evaluering og klasseledelse.
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent og læringsvejleder på Bankagerskolen i Horsens.
  • Bopælskommune:

   Horsens
  • Telefon:

   4120 9304, træffes onsdag-fredag
  • Biografi:

   I 2001 blev jeg uddannet lærer fra Århus Dag- og Aftenseminarium med liniefagene dansk og historie. Jeg har 14 års erfaring som klasselærer, hvor jeg har undervist i dansk i indskoling, mellemtrin og udskoling på Bankagerskolen i Horsens. Sideløbende har jeg uddannet mig inden for konstruktiv konflikthåndtering, cooperative learning og teamsamarbejde/PLF.

   Jeg er desuden uddannet læringsvejleder med PD-modulerne kollegial vejledning, fagdidaktik og evaluering samt fagdidaktik og klasseledelse.
   Som læringsvejleder er jeg en del af det pædagogiske læringscenter, hvor jeg varetager rollen som koordinator for arbejdet med målstyret undervisning, digitale læringsplatforme og PLF. Derudover vejleder jeg kollegaer i klasseledelse, evaluering og undervisningsdifferentiering samt deltager i kommunale medie- og læringsvejledningsnetværk i Horsens Kommune.

 • Ann-Cherie Thulstrup
  Modtagelse af nyankomne, dansk som andetsprog, tosprogede børn og forældresamarbejdet.
  • Uddannelse:

   Lærer
  • Særlige vidensområder:

   Modtagelse af nyankomne, dansk som andetsprog, tosprogede børn og forældresamarbejdet.
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent, lærer og koordinator for modtagelsesklasserne på Holbæk By Skole afdeling Absalon.
  • Bopælskommune:

   Holbæk
  • Telefon:

   3392 5131, træffes onsdag-fredag
  • Biografi:

   Jeg blev uddannet lærer fra Holbæk Seminarium i 2008 med linjefagene dansk, dansk som andetsprog, biologi og kristendomskundskab/religion. Jeg har siden 2007 været ansat på Holbæk By Skole, afdeling Absalon, hvor jeg primært har undervist i modtagelsesklasserne på alle trin. Jeg har fra 2009 været tosprogsvejleder med fokus på dansk som andetsprog som en dimension i fagene. Fra 2011-13 tog jeg uddannelsen som skole-hjemvejleder for nydanske forældre. Siden 2014 har jeg været koordinator for modtagelsesklasser.

 • Annemarie Andersen
  Skoleledelse, skoleudvikling, skoleorganisering, forandringsledelse, læringsmål og strategisk kompetenceudvikling.
  • Uddannelse:

   Folkeskolelærer, læsevejleder, svømmelærer og master i ledelse af uddannelsesinstitutioner ved Aarhus Universitet.
  • Særlige vidensområder:

   Skoleledelse, skoleudvikling, skoleorganisering, forandringsledelse, læringsmål og strategisk kompetenceudvikling.
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent og leder af det specialpædagogiske område i Gentofte Kommune.
  • Bopælskommune:

   Herlev Kommune
  • Telefon:

   3392 5021, træffes torsdag-fredag
  • Biografi:

   Jeg blev uddannet folkeskolelærer fra KDAS Ballerup i 2005 med linjefagene dansk, engelsk, samfundsfag og madkundskab. I 2009 blev jeg ansat som viceskoleleder på en folkeskole og var her en del af en strukturændring, hvor skolen overgik til at være en overbygningsskole i et campus-fællesskab.

   Efter en længere periode som konstitueret skoleleder har jeg de sidste par år været skoleleder på en folkeskole i Storkøbenhavn. Jeg har sideløbende med skolelederjobbet været engageret i mange forvaltningsopgaver, såsom en del af forretningsudvalget på skoleområdet, tilrettelæggelse af kompetenceløft for skoleledergruppen, i forhandlingsteam med faglige organisationer og mentor for nye skoleledere.

 • Bente Sloth
  Professionelle læringsfællesskaber, læringsledelse, implementering af en mere varieret skoledag, kapacitetsopbygning og PLC, opbygning af en data- og videnskultur
  • Bente Sloth
  • Uddannelse:

   Læreruddannelse, master i læreprocesser, talepædagog, diplom i psykologi og certificeret ICDP-vejleder
  • Særlige vidensområder:

   Professionelle læringsfællesskaber, læringsledelse, implementering af en mere varieret skoledag, kapacitetsopbygning og PLC, opbygning af en data- og videnskultur
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent og pædagogisk konsulent i Varde Kommune
  • Bopælskommune:

   Herning
  • Telefon:

   2140 4180
  • Biografi:

   Jeg blev læreruddannet i 1979 og har arbejdet som lærer, speciallærer, døvelærer og tale-hørepædagog i sammenlagt 21 år.  Fra 2001til 2008 arbejdede jeg som pædagogisk konsulent i Undervisningsministeriets KVIS-program med projektledelse indenfor inklusion, forældresamarbejde og børns sproglige udvikling.

   Fra 2008 til 2010 arbejdede jeg hos UC-Nordjylland som LP-konsulent med implementering af LP-modellen i danske skoler og daginstitutioner. Mit fokus var på udvikling af e-learningsprogrammer, gennemførelse af uddannelsesdage samt vejledning af skoleledere, teams, lærere, pædagoger og tovholdere.

   Siden 2009 har jeg arbejdet som pædagogisk konsulent i Varde Kommune med fokus på strategisk kompetenceudvikling, inkluderende læringsmiljøer og pædagogisk vejledning af ledere og medarbejdere i skoler og dagtilbud.

 • Betina Kjær Klinggaard Nielsen
  Inklusion, børnehaveklasse og fritidstilbud, mobning, børnefællesskaber, trivsel og undervisningsmiljø, bevægelse samt rådgivning af børn og unge
  • Betina Kjær Klinggaard Nielsen
  • Uddannelse:

   Pædagog. Cand.pæd. i pædagogisk psykologi. Diplommodul i børnerådgivning
  • Særlige vidensområder:

   Inklusion, børnehaveklasse og fritidstilbud, mobning, børnefællesskaber, trivsel og undervisningsmiljø, bevægelse samt rådgivning af børn og unge
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent
  • Bopælskommune:

   Høje Taastrup
  • Telefon:

   3392 5280
  • Biografi:

   Jeg er uddannet pædagog med idræt som linje i 2007 fra Ballerup Seminarium og cand.pæd. i pædagogisk psykologi med speciale i mobning og børnefællesskaber. Jeg har arbejdet med bevægelse, læring og trivsel i forskellige kontekster. I de seneste år har jeg især haft fokus på børnefællesskaber, undervisningsdifferentiering og læringsmiljø.

   De foregående 9 år har jeg arbejdet på Søndermarkskole. Først i skolens SFO, hvor jeg arbejdede med procesorienterede trivselsforløb, relationsdannelse og forældresamarbejde. Derefter som børnehaveklasseleder. Med tolærerordning og ud fra specialpædagogiske metoder har jeg blandt andet arbejdet med at inkludere visiterede børn med generelle indlæringsvanskeligheder og diagnoser i almen klasser. Endvidere har jeg i en årerække været rådgiver hos Børns Vilkår og rådgivet børn og unge.

 • Birgitte Holck Bækgaard
  Fælles Mål/læringsmål, dansk som andetsprog, faglig læsning, sprog i fagene, skolens formålsparagraf og medborgerskab
  • Birgitte Bækgaard
  • Uddannelse:

   Cand.mag. i religion og dansk, master i medborgerskab og dansk som andetsprog
  • Særlige vidensområder:

   Fælles Mål/læringsmål, dansk som andetsprog, faglig læsning, sprog i fagene, skolens formålsparagraf og medborgerskab
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent
  • Bopælskommune:

   København
  • Telefon:

   6188 4737
  • Biografi:

   Jeg er uddannet cand.mag. i religion og dansk og har undervist på HF/gymnasium, på pædagog- og læreruddannelsen og i efter- og videreuddannelsen. I 2005 tog jeg en master i medborgerskab og dansk som andetsprog.

   De senere år har jeg primært arbejdet med folkeskolen og efteruddannelsesforløb for lærere og pædagoger i dansk som andetsprog, faglig læsning, sprog- og genrepædagogik – blandt andet igennem forløbet Reading to Learn og funktionel grammatik/SFL. Fra 2011-2013 var jeg tilknyttet Danmarks Lærerforenings store satsning i faglig læsning. Derudover har jeg deltaget i arbejdet med den nye læreruddannelse, de nye forenklede Fælles Mål samt i udviklingen af et digitalt sprogscreeningsværktøj til erhvervsuddannelserne. Jeg har også skrevet artikler og lavet undervisningsmaterialer i dansk som andetsprog, religion og medborgerskab.

 • Camilla Daugaard Andersen
  Idræt, bevægelse i undervisningen, fælles mål og læringsmål, evaluering
  • Uddannelse:

   Lærer og i gang med en diplomuddannelse i idrætsledelse.
  • Særlige vidensområder:

   Idræt, bevægelse i undervisningen, fælles mål og læringsmål, evaluering
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent, lærer på Bankagerskolen og idrætskoordinator i Horsens Kommune.
  • Bopælskommune:

   Horsens Kommune
  • Telefon:

   3392 5005, træffes onsdag-fredag
  • Biografi:

   Jeg afsluttede i 2003 en bachelor i idræt på læreruddannelsen på Aarhus Dag- og Aftenseminarium. Efterfølgende har jeg haft meget fokus på faget idræt og har været med i udviklingen af prøven i idræt som prøveskole.

   I Dansk Skoleidræt har jeg siddet som næsteformand i Trekanten og FU medlem i Hovedorganisationen. Desuden har jeg lavet kompetenceløft i faget idræt og lavet idræts- og bevægelsesskoler, hvor jeg har været ansat som ekstern konsulent i KOSMOS og Krop & Kompetencer.

 • Christel Aulkær Moll
  It og digitale læremidler, Fælles Mål/læringsmål, klasseledelse og forældresamarbejde, udskolingsdansk, samfundsfag, børnehaveklasse og indskolingsmatematik
  • Christel Moll
  • Uddannelse:

   Lærer, it-vejlederuddannelsen, PD i vejledning med it og medier og markedsøkonom i controlling
  • Særlige vidensområder:

   It og digitale læremidler, Fælles Mål/læringsmål, klasseledelse og forældresamarbejde, udskolingsdansk, samfundsfag, børnehaveklasse og indskolingsmatematik
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent og lærer på Højby skole i Odense
  • Bopælskommune:

   Odense
  • Telefon:

   2621 1859 (onsdag - fredag)
  • Biografi:

   I 2000 blev jeg uddannet som lærer fra N. Zahles Seminarium med linjefag i dansk og samfundsfag. Jeg har 13 års erfaring som klasseleder og er uddannet indenfor inklusion, classroommanagement og cooperative learning. Når jeg arbejder med udvikling af små mennesker, er et konstruktivt samarbejde mellem skole og hjem altafgørende. Derfor har jeg skrevet bogen ”Den gode skolestart” i samarbejde med Pia Jessen, formand for Børnehaveklasseforeningen.

   Gennem mit arbejde som it-vejleder og som instruktør i interaktive tavler for it-virksomheden ATEA har jeg opbygget et solidt kendskab til de opkvalificerende muligheder, som informati-onsteknologien og didaktik 2.0 kan tilbyde den dynamiske og fremtidsrettede undervisning.

 • Christina Staalgaard
  Læsevanskeligheder, undervisning af ordblinde børn, faglig læsning og specialundervisning som en del af almenområdet.
  • Uddannelse:

   Cand.mag. i dansk og historie, meritlærer, PD i specialpædagogik og læsevejleder
  • Særlige vidensområder:

   Læsevanskeligheder, undervisning af ordblinde børn, faglig læsning og specialundervisning som en del af almenområdet.
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent og lærer, ressourcecenterleder og læsevejleder på Bakkegårdsskolen i Gentofte.
  • Bopælskommune:

   Gentofte
  • Telefon:

   4120 9309, træffes torsdag-fredag
  • Biografi:

   Jeg blev cand.mag. i historie og dansk fra Københavns Universitet i 1999. Derpå var jeg nogle år lærer i folkeskolen, primært i dansk.

   I 2005 blev jeg meritlærer, og jeg har siden været ansat som lærer på Bakkegårdsskolen i Gen-tofte. Her er jeg speciallærer for elever med særlige behov, især elever i forskellige former for skriftsprogsvanskeligheder, men også elever med generelle indlæringsvanskeligheder, autisme og andre udviklingsforstyrrelser. Jeg har igennem nogle år fungeret som ressourcecenterleder og ressourcekoordinator, hvor jeg udvikler, gennemfører og vejleder i indsatser for elever med særlige behov.

   I 2012 afsluttede jeg en PD i specialpædagogik, i 2016 blev jeg uddannet læsevejleder, og jeg vejleder derfor i læsning både inden for special- og almenområdet.

 • Dorte Breuning
  Trivsel og undervisningsmiljø, pædagogisk ledelse af arbejde med læringsmål, professionelle læringsfællesskaber, lektiehjælp og faglig fordybelse samt ledelse af forandringer
  • Uddannelse:

   Læreruddannet, sidefagsuddannelse ved Syddansk Universitet i Oplysningens Kultur og diplomuddannelse i systemisk ledelse samt konsulent
  • Særlige vidensområder:

   Trivsel og undervisningsmiljø, pædagogisk ledelse af arbejde med læringsmål, professionelle læringsfællesskaber, lektiehjælp og faglig fordybelse samt ledelse af forandringer
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent
  • Bopælskommune:

   Odense
  • Telefon:

   2528 4891
  • Biografi:

   Jeg blev uddannet som lærer i 1984 fra Odense Seminarium med linjefag i dansk og billedkunst. Jeg har arbejdet som afdelingsleder ved Social- of Sundhedsuddannelserne på Fyn i 15 år og været ansat som souschef ved Brobyskolerne i Faaborg Midtfyn Kommune i 10 år. Siden marts 2014 har jeg arbejdet som læringskonsulent i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Jeg arbejder også i Ledelsesakademi Lillebælt under UCL.

   Som leder i folkeskolen har jeg især beskæftiget mig med opgaver knyttet til den pædagogiske ledelse. Jeg har i forbindelse med omstrukturering af skolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune erfaring med at sammenlægge fire skoler til en, at skabe skolekultur, arbejde med evaluering, elevplaner og inddragelse af eleverne i egen læreproces og udvikling af pædagogiske læringsfællesskaber i form af klassekonferencer.

 • Dorte Maria Buhl Sandahl
  Koordinator for faggruppen 'Fremmedsprog'.
  Engelsk, fransk, spansk, nationale test og læringsmål i undervisningen
  • Dorte Maria Buhl Sandahl
  • Uddannelse:

   Folkeskolelærer og engelskvejleder
  • Særlige vidensområder:

   Koordinator for faggruppen 'Fremmedsprog'.
   Engelsk, fransk, spansk, nationale test og læringsmål i undervisningen
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent, fremmedsprogskonsulent i Lyngby-Taarbæk Kommune og fransklærer på Fuglsanggårdsskolen i Virum
  • Bopælskommune:

   Allerød
  • Telefon:

   2892 1241 (onsdag - fredag)
  • Biografi:

   I 2000 blev jeg uddannet lærer fra N. Zahles Seminarium med linjefag i engelsk og fransk. Jeg har været folkeskolelærer på Vedbæk Skole fra 2000 til 2015, hvor jeg primært underviste i engelsk og fransk. Desuden var jeg engelskvejleder og international koordinator.

   Siden december 2015 har jeg arbejdet i Lyngby-Taarbæk kommune som fremmedsprogskonsulent og fransklærer mandag og tirsdag. Her arbejder jeg blandt andet med læringsmål i undervisningen, synlig læring og udvikling af sprogfagene på de enkelte skoler i kommunen.

   Jeg er forfatter til flere bøger til engelsk i folkeskolen og forfatter til de nationale test i engelsk. Jeg har boet i Australien, USA og Frankrig.

 • Dorthe Anthony
  Bæredygtige fællesskaber, medborgerskab, demokrati og antiradikalisering, familier med dansk som andetsprog, SSP samarbejde og forebyggelse af marginalisering samt udsatte unge og gadeplansarbejde.
  • Uddannelse:

   Lærer med diplom i dansk litteratur og sprog, visuel kommunikation og ledelse.
  • Særlige vidensområder:

   Bæredygtige fællesskaber, medborgerskab, demokrati og antiradikalisering, familier med dansk som andetsprog, SSP samarbejde og forebyggelse af marginalisering samt udsatte unge og gadeplansarbejde.
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent og lærer i modtageklasser ved Skolen på Nyelandsvej på Frederiksberg.
  • Bopælskommune:

   Frederiksberg
  • Telefon:

   3392 5134, træffes torsdag-fredag
  • Biografi:

   Fra 1995-2000 var jeg ansat som lærer på Munkegårdsskolen i Gentofte. Efterfølgende var jeg udskolingslærer på Fuglsanggårdsskolen i Lyngby Taarbæk i fem år.
   De sidste syv år har jeg været ansat som SSP-lærer med ansvar for medborgerskab og koordinator i udskolingen på Guldbergskole på Nørrebro. Jeg har i flere år undervist i alkohol og rusmidler, herunder flertalsmisforståelser, social pejling og risikoadfærd under ”En teenager i familien” SSP-København.

   Desuden har jeg været med i en akutgruppe på gadeplan, der har arbejdet med de 13- til 18-årige unge, der har skabt uro og bekymring på Nørrebro. Et arbejde der har spændt bredt – fra det nære gadeplan til det overordnede ledelsesplan.

 • Dorthe Nørgaard
  Inklusion, mål og strategi i forandringsarbejdet med fokus på virkning i praksis, indsigt i dagtilbuds- og socialområdet
  • Uddannelse:

   Cand.scient.adm. og socialpædagog
  • Særlige vidensområder:

   Inklusion, mål og strategi i forandringsarbejdet med fokus på virkning i praksis, indsigt i dagtilbuds- og socialområdet
  • Ansættelser:

   Specialkonsulent
  • Bopælskommune:

   Frederiksberg
  • Telefon:

   2225 9640
  • Biografi:

   Jeg er uddannet i offentlig forvaltning og socialpædagogik. I otte år arbejdede jeg som pædagog på dagtilbuds- og socialområdet, og derudover har jeg 18 års erfaring som intern og ekstern konsulent. Jeg har været udviklingskonsulent i Gentofte og Hvidovre Kommuner indenfor skole- og dagtilbudsområdet og haft udviklingsprojekter for Horsens og Køge Kommuner. Herudover har jeg fungeret som ekstern konsulent i Institut for Serviceudvikling og MUUSMANN.

   Senest har jeg arbejdet i syv år som konsulent i KL’s Børne- og Kulturkontor. Siden august 2012 har jeg været ansat i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling som udgående læringskonsulent på inklusionsområdet. Jeg varetager samtidig en række interne understøttende funktioner i forhold til det samlede Læringskonsulentkorps.

 • Dorthe Vinther Andersen
  Teamsamarbejde, udviklingsprojekter, lektiehjælp og faglig fordybelse, skolekultur, organisering af skoledagen, klasseledelse, den åbne skole og inklusion
  • Dorthe Vinther Andersen
  • Uddannelse:

   Pædagog og diplomuddannelse i ledelse
  • Særlige vidensområder:

   Teamsamarbejde, udviklingsprojekter, lektiehjælp og faglig fordybelse, skolekultur, organisering af skoledagen, klasseledelse, den åbne skole og inklusion
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent og fritidspædagogisk leder i SFO´en på Kragelundskolen
  • Bopælskommune:

   Aarhus
  • Telefon:

   2528 4868 (onsdag - fredag)
  • Biografi:

   Jeg er uddannet pædagog og har desuden en lederuddannelse. I 20 år har jeg været souschef i en SFO på Kragelundskolen i Aarhus. Gennem min stilling som souschef har jeg fået erfaring med så godt som alt det, der handler om at drive skole i et læringsmæssigt pædagogisk perspektiv, så både børnene, de unge, lærerne og pædagogerne trives.

   I mit arbejde har jeg blandt andet fokus på sparring og coaching i forhold til kerne- og ledel-sesopgaver, herunder også de opgaver, der knytter an til den nye folkeskole. Desuden har jeg kompetencer indenfor innovation, lederpolitisk arbejde, pædagogisk filosofi samt planlægning og udførelse af pædagogisk udviklingsarbejde for forskellige faggrupper.

 • Emilie Biker
  Tosprogede børn og unge, modtagelse af nyankomne elever, migration og kvalitative metoder
  • Emilie Biker
  • Uddannelse:

   Cand.scient.anth.
  • Særlige vidensområder:

   Tosprogede børn og unge, modtagelse af nyankomne elever, migration og kvalitative metoder
  • Ansættelser:

   Fuldmægtig
  • Bopælskommune:

   København
  • Telefon:

   3392 5157
  • Biografi:

   Jeg har en kandidatuddannelse i antropologi fra Københavns Universitet og har fokuseret en stor del af mine studier på det pædagogiske område, både nationalt og internationalt. Jeg har tidligere arbejdet som studentermedhjælper i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og som supervisor i indsamlingsafdelingen hos Dansk Flygtningehjælp.
 • Gitte Klitgaard
  Tværfagligt- og tværsektorielt samarbejde, forandringsledelse og videndeling, strategisk kompetenceudvikling og målstyring
  • Gitte Klitgaard
  • Uddannelse:

   Socialpædagog, PD i forsøgs- og udviklingsarbejde og organisationskonsulent
  • Særlige vidensområder:

   Tværfagligt- og tværsektorielt samarbejde, forandringsledelse og videndeling, strategisk kompetenceudvikling og målstyring
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent
  • Bopælskommune:

   København
  • Telefon:

   2685 1136
  • Biografi:

   Jeg er uddannet socialpædagog og har i en årrække arbejdet med børn og unge i udsatte positioner. Mit speciale som ekstern organisationskonsulent var forandringsledelse og udvikling af tvær/flerfagligt- og tværsektorielt samarbejde.

   Jeg blev ansat som konsulent i UFC Børn og unge (Udviklings- og formidlingscenter for socialt arbejde med børn og unge), der var et landsdækkende center. Derefter fungerede jeg som ekstern organisationskonsulent i kommuner, hvor jeg indgik i et samarbejde med ledere og medarbejdere, der skulle føre en række forandringer ud i livet. I Undervisningsministeriet er jeg som udgående konsulent på inklusionsområdet tilknyttet vores samarbejdskommuner.

 • Hans Sten Hansen
  Inklusion, trivsel og undervisningsmiljø, forældresamarbejde, netværk, undervisningsdifferentiering og AKT-området.
  • Uddannelse:

   Pædagog med fokus på socialpædagogik, miljøterapeut og PD-modul i gennemgribende udviklingsforstyrrelser med Autisme Spektrum Forstyrrelser i fokus.
  • Særlige vidensområder:

   Inklusion, trivsel og undervisningsmiljø, forældresamarbejde, netværk, undervisningsdifferentiering og AKT-området.
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent.
  • Bopælskommune:

   Sorø Kommune
  • Telefon:

   3392 5290
  • Biografi:

   Jeg er uddannet pædagog fra Hindholm Socialpædagogiske Seminarium. Herefter arbejdede jeg på et døgnbehandlingshjem for børn med tilknytningsforstyrrelser og tidlige skader. Her gennemførte jeg en miljøterapeutisk uddannelse.

   Efterfølgende blev jeg ansat som AKT-pædagog på Skolen på La Cours Vej, som er en almen folkeskole. Jeg har taget et PD-modul i gennemgribende udviklingsforstyrrelser, med særligt fokus på Autisme Spektrum Forstyrrelser. Min funktion har bestået i at medvirke til at skabe inkluderende læringsmiljøer og bringe specialviden ind i almen-delen.

 • Heidi Bruus
  Håndværk og design, billedkunst, Åben Skole, innovation og entreprenørskab og læringsmålstyret undervisning.
  • Uddannelse:

   Lærer med PD-modul i videnskabsteori og pædagogik.
  • Særlige vidensområder:

   Håndværk og design, billedkunst, Åben Skole, innovation og entreprenørskab og læringsmålstyret undervisning.
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent og lærer på Brylle Skole i Tommerup.
  • Bopælskommune:

   Assens
  • Telefon:

   3392 5135, træffes torsdag-fredag
  • Biografi:

   I 1998 blev jeg uddannet lærer fra Odense Lærerseminarium med linjefag i billedkunst, dansk og håndarbejde. Jeg har i 17 år undervist i mine tre linjefag.

   Jeg har viden om og erfaring med den kreative, innovative og entreprenante del i håndværk & design samt at få tilrettelagt læringsmålstyrede forløb. Jeg har erfaring med kunstforløb i udviklingen af barnets sociale kreativitet og Åben Skole.

   I min lærergerning har jeg lavet projekter med fællesmalerier, hvor børn og unge medinddrages i processen. Jeg har lavet illustrationer til Dansk Sang, logoer, kunstinstallationer, musisk billedfortælling for musikskolen og udbudt kunstkurser for børn og voksne i billedkunst, f.eks. i samtidskunst, mix media og farvelære.

 • Helle Rasmussen
  Kommunikation, inddragelsesprocesser, inklusion og forældresamarbejde
  • Helle Rasmussen
  • Uddannelse:

   Statskundskab og kommunikation
  • Særlige vidensområder:

   Kommunikation, inddragelsesprocesser, inklusion og forældresamarbejde
  • Ansættelser:

   Specialkonsulent i Undervisningsministeriet
  • Bopælskommune:

   Roskilde
  • Telefon:

   2225 9616
  • Biografi:

   Jeg er uddannet inden for statskundskab og kommunikation. Jeg har erfaring med forandringskommunikation fra blandt andet Københavns Kommune og Københavns Amt. Desuden stod jeg for koordineringen af det interne og eksterne kommunikationsarbejde i forbindelse med kommunesammenlægningen omkring Lejre Kommune.

   Jeg har erfaringer fra private kommunikationsbureauer, og jeg har arbejdet med erfaringsformidling i den landsdækkende ekspert- og konsulentgruppe, SEBI, som var målrettet de kommunale jobcentre.

 • Henrik Hiis
  Skoleledelse, sparring mellem den decentrale skole og forvaltningsniveauet, ledelsescoaching, forandringsledelse og den åbne skole
  • Henrik Hiis
  • Uddannelse:

   Lærer, PD i ledelse, coachuddannelse
  • Særlige vidensområder:

   Skoleledelse, sparring mellem den decentrale skole og forvaltningsniveauet, ledelsescoaching, forandringsledelse og den åbne skole
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent
  • Bopælskommune:

   Aalborg
  • Telefon:

   2528 4864
  • Biografi:

   Jeg er læreruddannet fra Aalborg seminarium 1994 med linjefag i idræt og samfundsfag. I 2003 tog jeg en PD i ledelse og året efter gennemførte jeg en coachinguddannelse. Jeg har desuden været medforfatter til bogen ”Ledelse i folkeskolen”, og fra 2011 til 2013 var jeg mentor for nye ledere i Aalborg Kommune

   Siden 2009 har jeg været medlem af Skolelederforeningens bestyrelse i Aalborg Kommune, hvor jeg siden 2012 har fungeret som bestyrelsesformand. Desuden er jeg medlem af Formandsnetværket i Region Nordjylland, UCN’s Advisior Board og styregruppen vedrørende Aalborg Kommunes skolepolitik.

 • Jesper Frøling Nielsen
  Ledelse, skolekultur, strategisk kompetenceudvikling, styring, organisering fra et forvaltningsperspektiv, organisationskultur, forandringsledelse, målstyring (forvaltnings- og ledelsesperspektiv), statusanalyser og udviklingsprojekter
  • 	Jesper Froeling Nielsen
  • Uddannelse:

   Cand.scient.pol. samt Kursus i Offentlig Ledelse
  • Særlige vidensområder:

   Ledelse, skolekultur, strategisk kompetenceudvikling, styring, organisering fra et forvaltningsperspektiv, organisationskultur, forandringsledelse, målstyring (forvaltnings- og ledelsesperspektiv), statusanalyser og udviklingsprojekter
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent
  • Bopælskommune:

   Næstved
  • Telefon:

   2533 1059
  • Biografi:

   Jeg er uddannet i statskundskab og har arbejdet indenfor de fleste kommunale forvaltningsområder. Jeg har været chef for skole- og socialområdet i Fuglebjerg Kommune og herefter har jeg arbejdet med samme ansvarsområder som vicekommunaldirektør i Suså Kommune.

   Efterfølgende drev jeg i ti år egen virksomhed, inden jeg blev konsulent i Slagelse Kommune med særligt fokus på udsatte børn og anbringelsesområdet. Sideløbende underviste jeg på HHX i samfundsfag og international økonomi. Fra Slagelse Kommune kom jeg til Undervisningsministeriet som udgående konsulent i Inklusionsudvikling med tilknytning til vores samarbejdskommuner på forvaltningsniveau og som ressourceperson på PPR-området.

 • Jesper Holme
  Børn (og forældre) med dansk som andetsprog, medborgerskab og demokrati, forandringsledelse, forvaltning og forebyggelse af marginalisering.
  • Uddannelse:

   Lærer
  • Særlige vidensområder:

   Børn (og forældre) med dansk som andetsprog, medborgerskab og demokrati, forandringsledelse, forvaltning og forebyggelse af marginalisering.
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent og konsulent i Læring og Udvikling, Børn og Unge, Aarhus Kommune.
  • Bopælskommune:

   Aarhus Kommune
  • Telefon:

   20801837, træffes mandag, torsdag og fredag.
  • Biografi:

   Jeg blev i 1992 uddannet som lærer og arbejdede efterfølgende 14 år på Nordgårdskolen i Gellerup, Aarhus. Her var jeg i 12 år som lærer og to år som konstitueret pædagogisk leder. I 2006 blev jeg ansat som konsulent i Videncenter for Integration (senere Pædagogik og Integration, og nu Læring og Udvikling) ved Børn og Unge i Aarhus Kommune. Som konsulent har jeg især beskæftiget mig med kompetenceudvikling, processtyring og vejledning/rådgivning i forhold til integration og inklusion samt siden 2009 med forebyggelse af radikalisering og diskrimination.
 • Jonas Wittendorff
  Skoleledelse, styring, organisering (fra et forvaltningsperspektiv), inklusion, skolekultur, forandringsledelse, målstyring (forvaltnings- og ledelsesperspektiv)
  • Jonas Wittendorff
  • Uddannelse:

   Lærer, Diplomuddannelse i innovationsledelse, projektstyring og organisationsudvikling
  • Særlige vidensområder:

   Skoleledelse, styring, organisering (fra et forvaltningsperspektiv), inklusion, skolekultur, forandringsledelse, målstyring (forvaltnings- og ledelsesperspektiv)
  • Ansættelser:

   Teamleder for læringskonsulenternes inklusionsteam, teamleder for teamet omkring Projekt Interne Skoler
  • Bopælskommune:

   Næstved
  • Telefon:

   2225 7067
  • Biografi:

   Jeg er læreruddannet med linjefag i dansk, samfundsfag, engelsk og musik. Jeg har arbejdet som udskolingslærer i en årrække, inden jeg blev afdelingsleder, souschef og daglig leder, alt sammen inden for skoleområdet i Sorø Kommune. Herefter var jeg kommunal udviklingskonsulent i Holbæk Kommunes Børne- og ungesekretariat, hvor jeg arbejdede med styrkelse af uddannelsesparathed, inklusion, trivsel og faglighed.

   Fra denne stilling kom jeg til Undervisningsministeriet som udgående konsulent i Inklusionsudvikling, hvor jeg har været tilknyttet vores samarbejdskommuner på forvaltningsniveau, samt tovholder på indsatsområdet organisering, styring og ledelse og Inklusionsudviklings kontaktperson til Skolelederforeningen og Børne- og kulturchefforeningen.

 • Jonna Wrigley
  • Uddannelse:

   (Information er på vej)
  • Særlige vidensområder:

  • Ansættelser:

  • Bopælskommune:

  • Telefon:

  • Biografi:


 • Julie Sas Sørensen
  Tosprogede børn og unge, projektstyring, evaluering og analyse
  • Julie Sas Sørensen
  • Uddannelse:

   Cand.scient.pol
  • Særlige vidensområder:

   Tosprogede børn og unge, projektstyring, evaluering og analyse
  • Ansættelser:

   Fuldmægtig
  • Bopælskommune:

   København
  • Telefon:

   3392 5347
  • Biografi:

   Jeg er uddannet i statskundskab og har arbejdet med grundskoleområdet i ministeriet siden 2012. Jeg er en del af læringskonsulenternes tosprogsteam, hvor jeg blandt andet samarbejder med eksterne aktører om udvikling af nye materialer på tosprogsområdet, ligesom jeg arbejder med evaluering og udvikling af læringskonsulenternes vejledning på området.
 • Karen Engelund
  Dansk, fællesmål/læringsmål, undervisningsdifferentiering, PLC og kapacitetsopbygning.
  • Uddannelse:

   Lærer, PLC-vejleder, læringsvejleder og diplommodul i kollegial vejledning.
  • Særlige vidensområder:

   Dansk, fællesmål/læringsmål, undervisningsdifferentiering, PLC og kapacitetsopbygning.
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent og læringsvejleder på Amagerskolen i Skjern.
  • Bopælskommune:

   Herning
  • Telefon:

   3392 5407, træffes onsdag-fredag
  • Biografi:

   Jeg er uddannet lærer i 1996 fra Silkeborg Seminarium med linjefag i dansk og biologi. Jeg har været lærer i 17 år på Skalmejeskolen i Sunds, er uddannet skolebibliotekar og har arbejdet 15 år i det pædagogiske læringscenter.

   I 2014 blev jeg ansat som læringsvejleder på Amagerskolen i Skjern. Her arbejder jeg blandt andet med at understøtte implementeringen af skolereformen. Jeg har været tovholder for arbejdet med målstyret undervisning, ligesom jeg vejleder i digitale læremidler og læringsplatforme. Desuden har jeg kompetencer indenfor undervisningsdifferentiering, klasseledelse og børn med særlige forudsætninger. Jeg deltager i kommunale netværk og er medlem af et vejlederforum på forvaltningen i Ringkøbing-Skjern Kommune.
 • Karina Bruun Houg
  Historie, samfundsfag, kristendomskundskab, Åben Skole, teamsamarbejde, it og digitale læremidler samt Fælles Mål/læringsmål.
  • Uddannelse:

   Lærer og cand.mag i historie og kommunikation.
  • Særlige vidensområder:

   Historie, samfundsfag, kristendomskundskab, Åben Skole, teamsamarbejde, it og digitale læremidler samt Fælles Mål/læringsmål.
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent og pædagogisk konsulent i Center for Undervisningsmidler (UCSJ).
  • Bopælskommune:

   Slagelse
  • Telefon:

   2063 4981, træffes torsdag-fredag
  • Biografi:

   Jeg er uddannet lærer fra N. Zahles Seminarium i 2001 med linjefagene historie og matematik samt cand.mag i historie og kommunikation fra RUC i 2009 med speciale i historieformidling.

   Jeg har været lærer på Marie Kruse Skole i Farum og på Frederiksberg Skole i Sorø, hvor jeg underviste i historie, kristendomskundskab og samfundsfag. Jeg har også været ansat i skoletjenesten på Sydvestsjællands Museum med fokus på brobygning til skoler og daginstitutioner.

   Jeg er pædagogisk konsulent i Center for Undervisningsmidler, hvor jeg vejleder og rådgiver i fælles mål, prøver, brug af læremidler samt didaktisk udvikling i fagene. Jeg har desuden erfaring med facilitering og udvikling af PLF.

 • Kathrine Iversen
  Matematik, fælles mål/læringsmål, undervisningsdifferentiering, IT og digitale læremidler.
  • Uddannelse:

   Lærer og pædagogisk diplomuddannelse i matematik.
  • Særlige vidensområder:

   Matematik, fælles mål/læringsmål, undervisningsdifferentiering, IT og digitale læremidler.
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent og matematikvejleder på Skolen Ved Nordens Plads.
  • Bopælskommune:

   Gladsaxe
  • Telefon:

   3392 5002, træffes onsdag-fredag
  • Biografi:

   Jeg er uddannet matematiklærer fra Blaagaard Seminarium i 2004 og færdiggjorde i 2011 en pædagogisk diplomuddannelse i matematik. Jeg har været matematiklærer, matematikvejleder og IT-vejleder i matematik på Bagsværd Skole fra 2004-2015. Nu er jeg ansat som matematikvejleder på specialskolen Skolen Ved Nordens Plads i Frederiksberg Kommune.
 • Keld Nørgaard
  Koordinator for faggruppen 'Naturfag'.
  Naturfag/den fælles naturfagsprøve, Fælles Mål/læringsmål, nationale test, digitale afgangsprøver samt problemorienteret projektarbejde
  • Keld Noergaard
  • Uddannelse:

   Lærer, naturvejleder og procesvejleder
  • Særlige vidensområder:

   Koordinator for faggruppen 'Naturfag'.
   Naturfag/den fælles naturfagsprøve, Fælles Mål/læringsmål, nationale test, digitale afgangsprøver samt problemorienteret projektarbejde
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent
  • Bopælskommune:

   Ballerup
  • Telefon:

   2081 6883 (alle hverdage)
  • Biografi:

   Jeg er læreruddannet med linjefag i biologi og idræt. Fra 1986 til 2014 har jeg arbejdet som skolekonsulent i Ballerup Kommune med fokus på især undervisning i naturfag og matematik - fra 1990 til 2010 i kombination med en ansættelse som naturvejleder. Som skolekonsulent har jeg vejledt lærere, skoleledere og skolebestyrelser.

   I mange år har jeg undervist lærere og pædagoger på kurser over hele landet - fortrinsvist inden for det naturfaglige område i hele skoleforløbet. Jeg har desuden medvirket som kursusleder og underviser på naturvejlederuddannelsen, været censor på PD-uddannelsen, formand for opgavekommissionen i naturfag samt revideret og udarbejdet nye faglige mål for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling siden 1994.

 • Kristoffer Gjerding
  Forandringsledelse, inklusion, trivsel og undervisningsmiljø (begrænsning af fravær), anbragte børn og unges læring og udviklingsprojekter
  • Kristoffer Gjeding
  • Uddannelse:

   Cand.comm. med socialvidenskab, diplomuddannelse i ledelse og Prince2
  • Særlige vidensområder:

   Forandringsledelse, inklusion, trivsel og undervisningsmiljø (begrænsning af fravær), anbragte børn og unges læring og udviklingsprojekter
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent
  • Bopælskommune:

   Frederiksberg
  • Telefon:

   3392 5804
  • Biografi:

   Jeg er uddannet i Kommunikation og Socialvidenskab. Jeg har syv års erfaring med projektarbejde med udsatte unge i kommunalt regi. Jeg har haft ledelsesansvar for en døgninstitution og et dagbehandlingstilbud, dokumenteret en gadeplansindsats og et samarbejde mellem klubber, skoler og lokale aktører. Desuden har jeg udviklet et projekt, hvor formålet var at begrænse skolefravær i københavnske folkeskoler.

   Jeg har fire års erfaring som politisk konsulent i en interesseorganisation med at implementere en kommunal strategi om samarbejde mellem foreningsliv og kommunale institutioner. Endelig har jeg som konsulent for UFC Børn og Unge understøttet et projekt, der skulle inddrage udsatte børn og unge og kortlægge deres udfordringer bl.a. via regionale og nationale ungekonferencer. I Undervisningsministeriet arbejder jeg med projekt Interne Skoler.

 • Kåre Rasborg
  Natur/teknologi, it og digitale læremidler, bevægelse i skoledagen og udeskole.
  • Uddannelse:

   Lærer
  • Særlige vidensområder:

   Natur/teknologi, it og digitale læremidler, bevægelse i skoledagen og udeskole.
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent og lærer på Skolen på Duevej, Frederiksberg.
  • Bopælskommune:

   Frederiksberg Kommune
  • Telefon:

   2060 3438 / 3392 5009, træffes onsdag-fredag
  • Biografi:

   I 2004 blev jeg uddannet lærer fra N. Zahles Seminarium. Siden da har jeg været ansat i Frederiksberg Kommune, dog med en afstikker på fire år som redaktør i forlagsbranchen, hvor jeg udviklede undervisningsmateriale til naturfag, primært natur/teknologi.

   Jeg har bred viden indenfor natur/teknologiundervisningen, blandt andet hvordan man sikrer en tydelig progression i faget samt overgangen til udskolingens naturfag.

   Jeg har i flere år afholdt kurser og workshops for lærere og skoleledere om naturfag og digital læring i skolen og vejledt i, hvordan det digitale aspekt kan faciliteres i undervisningen.

 • Laura Katrine Gravesen
  Forandringsprocesser, innovation og udvikling, projektstyring, implementering, evaluering og analyse
  • Laura Gravesen
  • Uddannelse:

   Cand.scient.soc
  • Særlige vidensområder:

   Forandringsprocesser, innovation og udvikling, projektstyring, implementering, evaluering og analyse
  • Ansættelser:

   Fuldmægtig
  • Bopælskommune:

   København
  • Telefon:

   3392 5268
  • Biografi:

   Jeg er uddannet sociolog med en bachelor grad i Statskundskab. Siden 2006 har jeg arbejdet med grundskoleområdet. Dels med etableringen af den tidligere Tosprogs-Taskforce, i uddannelsesafdelingen på Institut for Menneskerettigheder og som læringskonsulent i læringskonsulenternes tosprogsteam. Min funktion i Læringskonsulentkorpset er at medvirke til en effektiv vejledning af kommuner og skoler, samt at vores vejledning tager afsæt i et fælles og opdateret vidensgrundlag.

   Jeg har erfaring med at designe forandringsprocesser og arbejde med forandringer lige fra udformningen af strategiske mål, til design og implementering af indsatser, samt løbende opfølgning, evaluering og forankring.

 • Lene Laursen
  Tysk, Fælles Mål, læringsmål i undervisningen, fagteamsamarbejde, FP9 og FP10 samt projektopgaven
  • Lene Laursen
  • Uddannelse:

   Cand.mag. og meritlærer
  • Særlige vidensområder:

   Tysk, Fælles Mål, læringsmål i undervisningen, fagteamsamarbejde, FP9 og FP10 samt projektopgaven
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent og lærer på Skolen på Nyelandsvej på Frederiksberg
  • Bopælskommune:

   København
  • Telefon:

   2528 4840 (onsdag - fredag)
  • Biografi:

   Jeg er uddannet cand.mag. i 2002 med hovedfag i tysk og sidefag i dansk. I 2004 afsluttede jeg meritlæreruddannelsen på Københavns Dag- og Aftenseminar. Jeg har boet et par år i Schweiz og Østrig. De sidste ti år har jeg undervist i mine to fag i folkeskolens overbygning. Nu underviser jeg udelukkende i tysk og har klasser fra 5. – 9. kl.

   Som læringskonsulent arbejder jeg først og fremmest med udvikling og vejledning i forhold til tyskfaget. Jeg bidrager til udviklingen og evalueringen af prøverne i tysk og vejleder i forståelsen og anvendelsen af Fælles Mål. Den obligatoriske projektopgave i 9. klasse er også et af mine vejledningsområder. Desuden hjælper jeg skoler og kommuner med at virkeliggøre folkeskolereformen i deres konkrete praksis gennem kommunale vejledningsforløb.

 • Lene Zacharias
  Skoleledelse, skolekultur, inklusion, kvalitetsrapporter, elevplaner, statusanalyser, forandringsledelse og læringsledelse
  • Lene Gravgaard Zacharias
  • Uddannelse:

   Lærer, cand.pæd.soc, diplomuddannelse i projektledelse og forandringsledelse i offentlige organisationer
  • Særlige vidensområder:

   Skoleledelse, skolekultur, inklusion, kvalitetsrapporter, elevplaner, statusanalyser, forandringsledelse og læringsledelse
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent
  • Bopælskommune:

   København
  • Telefon:

   4160 3048
  • Biografi:

   Jeg blev færdiguddannet som lærer i 2002 med linjefagene: Geografi, dansk, religion og håndarbejde. Inden jeg blev ansat i Undervisningsministeriet har jeg arbejdet i flere forskellige kontekster, hvor børn og unges læring og trivsel har været i fokus.

   Mine erfaringer har jeg fået gennem ansættelser som lærer i både almen- og specialområdet i Brøndby Kommune, som forskningsassistent på DPU med fokus på samspillet mellem politik, forskning og pædagogisk praksis. Derudover har jeg været pædagogisk konsulent i Albertslund Kommune og uddannelseskonsulent på Professionshøjskolen Metropol med fokus på den lærerfaglige efter- og videreuddannelse.

 • Line Hedegaard
  Inklusion, børnefællesskaber, kvantitativ og kvalitativ forskning og analyse.
  • Uddannelse:

   Pædagog og cand.pæd. i pædagogisk antropologi.
  • Særlige vidensområder:

   Inklusion, børnefællesskaber, kvantitativ og kvalitativ forskning og analyse.
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent
  • Bopælskommune:

   Vordingborg
  • Telefon:

   3392 5730
  • Biografi:

   Jeg er uddannet pædagog fra Københavns Pædagogseminarium i 2009. Jeg har efterfølgende læst cand.pæd. i pædagogisk antropologi på DPU, hvor jeg havde fokus på sociale positioner og inklusions- og eksklusionsprocesser. Her fik jeg kvalifikationer og erfaring med anvendelsen af kvalitativ og kvantitativ forskning i pædagogiske kontekster.

   Jeg har praksiserfaring fra dagtilbud, hvor jeg har arbejdet i en integreret institution med børn i aldersgruppen 0-6 år. Her sad jeg i styregruppen, der stod for institutionens arbejde med inklusion. Senest har jeg været tilknyttet en kommune som pædagogisk konsulent, hvor jeg primært arbejdede med kommunens evaluering af implementeringen af skolereformen.

 • Line Rønn
  Inklusion, klasseledelse og læringsmiljø, læring og hukommelse samt didaktik og fagdidaktik inden for de praktiske æstetiske fag samt åben skole.
  • Uddannelse:

   Lærer og cand. pæd. i didaktik.
  • Særlige vidensområder:

   Inklusion, klasseledelse og læringsmiljø, læring og hukommelse samt didaktik og fagdidaktik inden for de praktiske æstetiske fag samt åben skole.
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent og ekstern lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet, Emdrup.
  • Bopælskommune:

   Hillerød
  • Telefon:

   2618 6004
  • Biografi:

   Jeg er uddannet lærer og har i en årrække arbejdet som lærer inden for danskfaget og de æstetiske og håndværksmæssige fag i folkeskolen. Jeg er uddannet cand.pæd. i didaktik, hvor jeg har været særligt optaget af, hvordan man kan arbejde systematisk og udbytterigt med hukommelsesteknikker på tværs af fag i folkeskolen. Jeg underviser nu på DPU som ekstern lektor med særligt fokus på sammenhængen mellem hånd og ånd samt dannelsesprocesser knyttet til praktisk og æstetisk arbejde. Jeg underviser desuden i tværprofessionelt og tværinstitutionelt samarbejde med særligt fokus på Åben Skole, og jeg er en del af forskningsenheden for Åben Skole på DPU.
 • Liselotte Uhrenholt
  Historie, samfundsfag, kristendomskundskab og den åbne skole
  • Liselotte Uhrenholt
  • Uddannelse:

   Lærer og cand.phil. i middelalderarkæologi
  • Særlige vidensområder:

   Historie, samfundsfag, kristendomskundskab og den åbne skole
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent og lærer på Allerslev Skole
  • Bopælskommune:

   Lejre
  • Telefon:

   6188 4729 (onsdag - fredag)
  • Biografi:

   Jeg er uddannet middelalderarkæolog fra Aarhus Universitet og senere har jeg uddannet mig til lærer med linjefag i historie og kristendom. Som arkæolog har jeg ledet flere udgravninger og haft mange forskelligartede formidlingsopgaver. Jeg har blandt andet undervist folkeskolelærere i metodefaglig tilgang til historiefaget.

   Jeg har været lærer på Jyllinge Skole og er nu ansat på Allerslev Skole i Lejre, hvor jeg bruger mine fag aktivt i nærområdets rige kulturmiljø blandt andet gennem samarbejde med museer, Sagnlandet Lejre og i projektet ”Da Danmark blev til”.

 • Luise Arendal Petersen
  Basis- og supplerende dansk som andetsprog, modtagelses af nyankomne elever, modtagelsestilbud, skole-hjem samarbejde med nydanske familier og sprogvurderinger.
  • Uddannelse:

   Lærer
  • Særlige vidensområder:

   Basis- og supplerende dansk som andetsprog, modtagelses af nyankomne elever, modtagelsestilbud, skole-hjem samarbejde med nydanske familier og sprogvurderinger.
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent og skolekonsulent for modtagelsesområdet i Roskilde Kommune.
  • Bopælskommune:

   Høje Taastrup
  • Telefon:

   2080 1838, træffes onsdag-fredag
  • Biografi:

   Jeg er uddannet lærer fra N. Zahles Seminarium i 2004. Jeg har 12 års erfaring som lærer, to-sprogsvejleder, skole-hjemvejleder og modtageklassekoordinator.

   De første år arbejdede jeg som lærer på Rådmandsgades Skole på Nørrebro i Købehavn, som er en skole med en stor andel tosprogede elever. I 2009 blev jeg ansat som lærer og tosprogsvejleder på Østervangsskolen i Roskilde. Sideløbende blev jeg uddannet skole-hjemvejleder for nydanske familier og udviklede i samarbejde med tosprogede forældre nye former for skole-hjem-samarbejde.

   Senest har jeg arbejdet som lærer og koordinator i modtageklasserne i Roskilde. Jeg er nu skolekonsulent i Roskilde Kommune, hvor drift og udvikling af modtagelsestilbud for nyankomne børn er primære arbejdsopgaver.
 • Mads Joakim Sørensen
  Naturfag, matematik, samfundsfag, udeskole, Fælles Mål/læringsmål, evaluering og nationale test
  • Mads Joakim Sørensen
  • Uddannelse:

   Lærer, pædagogisk diplomuddannelse indenfor naturfagsdidaktik og vejledning.
  • Særlige vidensområder:

   Naturfag, matematik, samfundsfag, udeskole, Fælles Mål/læringsmål, evaluering og nationale test
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent og lærer på Heibergskolen, København Ø
  • Bopælskommune:

   København
  • Telefon:

   4169 8242
  • Biografi:

   Jeg er læreruddannet med linjefag i fysik/kemi, natur/teknik, matematik, samfundsfag og idræt. Som lærer på Heibergskolen har jeg haft en række tillidshverv og koordinerende funktioner, blandt andet som medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen, medlem af skolens udviklingsforum, skemalægger og teamkoordinator, samt stået for udvikling af en obligatorisk valgfagsordning og udeskole som en fast del af skemaet. Derudover har jeg være med til at udvikle en særlig talentindsats på tværs af skolerne i lokalområdet og stået for udvikling af vejledningskultur mellem kollegaer.

   På Heibergskolen er jeg naturfagsvejleder og jeg er tidligere fagkonsulent i fysik/kemi i Undervisningsministeriet. Jeg har et bredt kendskab til målformulering og evaluering, da jeg har været med til at forenkle Fælles Mål for fysik/kemi, samt udviklet prøver og test, blandt andet som medlem af opgavekommissionen i naturfag.

 • Maj Balsløv
  Inklusion, specialundervisning, undervisningsdifferentiering og tværfagligt samarbejde.
  • Uddannelse:

   Lærer
  • Særlige vidensområder:

   Inklusion, specialundervisning, undervisningsdifferentiering og tværfagligt samarbejde.
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent og specialundervisningskonsulent i Faaborg-Midtfyn Kommune
  • Bopælskommune:

   Faaborg-Midtfyn
  • Telefon:

   4120 9310, træffes onsdag-fredag
  • Biografi:

   Jeg er læreruddannet i 1991 fra Det Nødvendige Seminarium med linjefag i dansk og biologi. I 2007 tog jeg diplom i specialpædagogik, og i 2016 har jeg gennemført en projektlederuddannelse, PAS-uddannelse og PALS-vejlederuddannelse.

   Jeg har arbejdet 10 år som efterskolelærer på Storkøbenhavns Fri-, Efter- og Højskole. Efter-følgende var jeg 10 år på fynske folkeskoler med arbejdsopgaver inden for inklusion og enkelt-integration samt på Aastrup Heldagsskole, en specialskole for børn med AKT-vanskeligheder. Jeg har undervist såvel i indskolingen som udskolingen.

   Jeg er i dag ansat som specialundervisningskonsulent i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor mine arbejdsområder blandt andet er specialundervisning, undervisningsdifferentiering, inklusion, visitation og tilsyn.

 • Malene Schat-Eppers
  Idræt, bevægelse i folkeskolen, læringsmål i undervisningen, trivsel og undervisningsmiljø
  • Malene Schatt-Eppers
  • Uddannelse:

   Lærer og pædagogisk diplomuddannelse i idræt
  • Særlige vidensområder:

   Idræt, bevægelse i folkeskolen, læringsmål i undervisningen, trivsel og undervisningsmiljø
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent og lærer og bevægelsesvejleder på Husum Skole
  • Bopælskommune:

   Københavns Kommune
  • Telefon:

   3392 5772 (onsdag - fredag)
  • Biografi:

   Jeg har hele mit liv været aktiv i idrætsverdenen, og jeg har kredset om bevægelse og idræt i min uddannelse. I 2001 blev jeg uddannet lærer fra Blaagaard Seminarium med idræt og håndarbejde som linjefag. Efterfølgende har jeg taget en pædagogisk diplomuddannelse i faget idræt med fokus på bevægelse og læring. Jeg har undervist i folkeskolen primært i idræt og dansk på de fleste klassetrin.

   På min nuværende arbejdsplads på Husum Skole har jeg været med til at udvikle rollen som bevægelsesvejleder og sat bevægelse på dagsorden i forhold til skolens ledelse, pædagogiske personale og elever.

 • Marie Hertz Jensen
  Inklusion, specialundervisning, forældresamarbejde, undervisningsdifferentiering
  • Uddannelse:

   Lærer
  • Særlige vidensområder:

   Inklusion, specialundervisning, forældresamarbejde, undervisningsdifferentiering
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent
  • Bopælskommune:

   Lyngby-Taarbæk
  • Telefon:

   3392 5283
  • Biografi:

   Jeg er uddannet lærer med linjefag i dansk, samfundsfag, kristendom og billedkunst i 2002 fra Frederiksberg Seminarium. Jeg har undervist såvel indskoling som udskoling, og jeg har primært arbejdet på specialskoler og en intern skole.

   Derudover har jeg været ansat som vejleder på Engelsborgskolen, hvor jeg har vejledt kollegaer om forældresamarbejde, inklusion, læringsmiljø, klasseledelse og børn med særlige behov samt implementeringen af strategi for trivselsarbejde.

 • Marie Thorsager Bjerre
  Læringskonsulenternes landsdækkende vejledningsaktiviteter og kommunikation, herunder læringskonsulenternes hjemmeside
  • Marie Thorsager Bjerre
  • Uddannelse:

   Cand.scient.adm.
  • Særlige vidensområder:

   Læringskonsulenternes landsdækkende vejledningsaktiviteter og kommunikation, herunder læringskonsulenternes hjemmeside
  • Ansættelser:

   Fuldmægtig i Undervisningsministeriet
  • Bopælskommune:

   København
  • Telefon:

   3392 6136
  • Biografi:

   Jeg er uddannet cand.scient.adm. i offentlig forvaltning med speciale i organisation, ledelse og styring fra Roskilde Universitet i 2013. I min studietid har jeg både i og uden for studiet beskæftiget mig med kommunikation og kvalitetsudvikling i den offentlige sektor med særlig fokus på uddannelsespolitik, digitalisering og tværoffentligt samarbejde.

   Jeg har været student i FOKUS (Forum for Kvalitet og Udvikling i Offentlig Service hos AKF/KORA), Kulturministeriet og Undervisningsministeriet – sidstnævnte som student i Kontor for It i Folkeskolen. Desuden har jeg haft et praktikophold på Christiansborg og skrevet speciale hos konsulentfirmaet CEDI.

   Jeg er på barsel indtil foråret 2017.

 • Mette Due Hansen
  Proces- og projektledelse, inklusion, skoleledelse, forandringsledelse, organisering af skoledagen og strategisk kompetenceudvikling.
  • Uddannelse:

   Lærer, proceskonsulent og lederuddannelse fra COK
  • Særlige vidensområder:

   Proces- og projektledelse, inklusion, skoleledelse, forandringsledelse, organisering af skoledagen og strategisk kompetenceudvikling.
  • Ansættelser:

   Pædagogisk konsulent
  • Bopælskommune:

   Vordingborg
  • Telefon:

   3392 5289
  • Biografi:

   Jeg er uddannet folkeskolelærer i 1999 fra Vordingborg Statsseminarium med linjefag i dansk og idræt. Jeg arbejdede som lærer gennem syv år, og har derefter været leder i folkeskolen dels på tidligere Langebækskolen i Vordingborg og tidligere Kalbyrisskolen i Næstved. I den forbindelse har jeg taget en kommunal lederuddannelse fra Center for Offentlig Kompetenceudvikling.

   Jeg har desuden været ansat i Fagsekretariatet for Skoler i Vordingborg Kommune som pædagogisk konsulent. Under min ansættelse i sekretariatet har jeg sideløbende taget en toårig proceskonsulentuddannelse.

 • Mette Madelaire
  Skolekultur, teamsamarbejde, evaluering, inklusion, forældresamarbejde, udviklings- og forskningsprojekter.
  • Mette Madelaire
  • Uddannelse:

   Cand.scient.soc. i pædagogik & uddannelsesstudier og socialvidenskab
  • Særlige vidensområder:

   Skolekultur, teamsamarbejde, evaluering, inklusion, forældresamarbejde, udviklings- og forskningsprojekter.
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent
  • Bopælskommune:

   København
  • Telefon:

   2225 6352
  • Biografi:

   Jeg er uddannet cand.scient.soc. i pædagogik og uddannelsesstudier og socialvidenskab og har derudover en efteruddannelse i projektstyring og procesvejledning.  I mine tidligere ansættelser har jeg blandt andet beskæftiget mig med praksisnære studier af børn og unges engagement, og hvordan de sociale og faglige miljøer i skolen indvirker herpå. Jeg har også erfaring med projektstyring og -ledelse såvel som praksisnær analyse og evaluering på det pædagogiske område.

   Jeg har været ansat i læringskonsulenternes inklusionsteam siden 2012, hvor jeg har samarbejdet med kommuner, dagtilbud, skoler og fritidstilbud om at styrke det lokale arbejde med inklusion.

 • Mette Steen
  Dansk som andetsprog, tosprogede børn og forældre, sprogvurdering, dag- og fritidstilbud
  • Mette Steen
  • Uddannelse:

   Pædagog, leder, PD i dansk som andetsprog, konsulentuddannelse fra DISPUK
  • Særlige vidensområder:

   Dansk som andetsprog, tosprogede børn og forældre, sprogvurdering, dag- og fritidstilbud
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent
  • Bopælskommune:

   København
  • Telefon:

   3392 5313
  • Biografi:

   Jeg er uddannet pædagog og har været pædagog og leder i en specialbørnehave for fysisk og psykisk udviklingshæmmede børn. I 15 år har jeg også været leder af en aldersintegreret institution, som havde vuggestue, børnehave og fritidshjem. Derfra har jeg erfaringer med at samarbejde med lokalområdets øvrige institutioner, skoler og foreningsliv.

   Jeg har i 15 år været pædagogisk konsulent for tosprogede børn i en kommune og har derudover haft diverse opgaver i forhold til at skabe helhed i børns institutionsliv, tilsyn, børne- og ungepolitik m.v.. Fra august 2012 har jeg været læringskonsulent i læringskonsulenternes tosprogsteam i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

 • Mia Michelsen
  Skole- og læringsledelse, inklusion og udviklingsprojekter
  • Mia Michelsen
  • Uddannelse:

   Cand.mag. i pædagogik og psykologi. Efteruddannelse i projektledelse og evaluering
  • Særlige vidensområder:

   Skole- og læringsledelse, inklusion og udviklingsprojekter
  • Ansættelser:

  • Bopælskommune:

   København
  • Telefon:

   3392 5553
  • Biografi:

   Jeg er uddannet i pædagogik og psykologi og har blandt andet været uddannelseskonsulent, hvor jeg tilrettelagde efteruddannelsesforløb inden for HR, psykologi og ledelse. Desuden har jeg arbejdet med kortlægning og analyse af psykisk arbejdsmiljø.

   Jeg har senest været ansat som udviklingskonsulent på folkeskoleområdet i Hørsholm Kommune, hvor jeg arbejdede med skole- og ledelsesudvikling. Her beskæftigede jeg mig b.la. med inklusionsindsatser, udvikling af politikker og strategier, facilitering af ledernetværk samt evalueringer af den pædagogiske praksis.

 • Michala Holm Faber
  Udviklingsprojekter, forandringsledelse, strategisk kompetenceudvikling og inklusion
  • Mikala Faber
  • Uddannelse:

   Cand.mag. i Erhvervspsykologi og Internationale Udviklingsstudier, Roskilde Universitet
  • Særlige vidensområder:

   Udviklingsprojekter, forandringsledelse, strategisk kompetenceudvikling og inklusion
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent
  • Bopælskommune:

   København
  • Telefon:

   4092 7370
  • Biografi:

   Jeg har arbejdet i Københavns Kommune i kvarterløft, hvor jeg blandt andet beskæftigede mig med borgerinddragelse i udviklingsprojekter i lokalområder. Herudover har jeg været ansat i en kommunikationsvirksomhed, hvor jeg lavede analyser og kommunikationsstrategier for både offentlige og private virksomheder.

   Jeg har også været ansat som fritidskonsulent i Center for Kultur og Fritid i Slagelse Kommune, hvor jeg primært har arbejdet med at få udsatte børn og unge i gang med uddannelse, fritidsjob og et aktivt fritidsliv. Desuden har jeg fungeret som proceskonsulent på et tværkommunalt udviklingsprojekt med fokus på skærpelse af samarbejdet mellem fagfolk og frivillige. Jeg har ligeledes erfaring med at samarbejde med kommuner om at skabe øget inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud.

 • Nanna Tolborg
  Kvalitetsudvikling baseret på viden og data, strategisk kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning af ledere og pædagogisk personale, teamsamarbejde og professionelle læringsfælleskaber samt aldersintegreret undervisning.
  • Uddannelse:

   Lærer med sidefag i voksenpædagogik, proceskonsulent, diplommodul i pædagogisk ledelse og mastermodul i evaluering og kvalitetsudvikling ved Aalborg Universitet.
  • Særlige vidensområder:

   Kvalitetsudvikling baseret på viden og data, strategisk kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning af ledere og pædagogisk personale, teamsamarbejde og professionelle læringsfælleskaber samt aldersintegreret undervisning.
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent og udviklingskonsulent i Silkeborg Kommunes skoleafdeling.
  • Bopælskommune:

   Silkeborg Kommune
  • Telefon:

   3392 5014, træffes onsdag-fredag
  • Biografi:

   Jeg er læreruddannet i 2001. Jeg har som lærer undervist og været teamkoordinator på Lisbjergskolen og Buskelundskolen, hvorfra jeg har erfaring med blandt andet holddeling og aldersintegreret undervisning. I 2014/15 tog jeg Attractors proceskonsulentuddannelse.

   Jeg har to års ledererfaring forud for mit nuværende job som udviklingskonsulent i Silkeborg Kommunes skoleafdeling. Her er jeg tovholder på al kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, herunder A.P. Møller-projekter, samt ansvarlig for vores kompetenceplan og opnåelse af målet om fuld kompetencedækning.

   Herudover faciliterer jeg mellemledernetværk og arbejder med projekt- og procesledelse af udviklingsprojekter på både kommunalt og lokalt niveau. Lejlighedsvis indgår jeg som oplægsholder og proceskonsulent

 • Nikolaj Schnurre
  Organisering af skoleledelse, forandringsledelse, it- og digitale læremidler og udviklingsprojekter
  • Nikolaj Schnurre
  • Uddannelse:

   Lærer, diplom i ledelse og masterstuderende
  • Særlige vidensområder:

   Organisering af skoleledelse, forandringsledelse, it- og digitale læremidler og udviklingsprojekter
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent og souschef på Højby Skole i Odense
  • Bopælskommune:

   Svendborg
  • Telefon:

   6177 5350 (torsdag og fredag)
  • Biografi:

   I 1999 blev jeg uddannet som lærer fra Århus med linjefag i dansk og idræt. Jeg har i mine seks år som leder på Højby Skole blandt andet været en del af IT-demonstrationsskole projektet i inklusion og undervisningsdifferentiering. Jeg har kendskab til digitalisering med henblik på, hvordan IT kan gøre en forskel for elevers læring. Højby Skole er en 1-1 skole, hvor alle elever har personlige ipads eller computere. Skolen udvikler sammen med to naboskoler og COK et projekt om, hvordan man som ledelse laver faglig ledelse af læringsmål.

   Jeg deltager i KL, Undervisningsministeriet og Skolelederforenings projekt ’Digital forandringsledelse’. Jeg er desuden medlem af Pædagogisk Udvalg i Odense, som sparrer med forvaltningen om kompetenceudvikling, uddannelse og temadage til lærere og ledere. Yderligere har jeg erfaring med kreativ tilrettelæggelse af skoledagen og udnyttelse af tildelt økonomi.

 • Nikolaj Warming
  Børnehaveklassen, lærer/pædagog samarbejde, Fælles Mål/læringsmål, overgang mellem dagtilbud og skole samt klasseledelse
  • Niclai Warming
  • Uddannelse:

   Pædagog
  • Særlige vidensområder:

   Børnehaveklassen, lærer/pædagog samarbejde, Fælles Mål/læringsmål, overgang mellem dagtilbud og skole samt klasseledelse
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent og børnehaveklasseleder på Holmeagerskolen i Greve
  • Bopælskommune:

   Solrød
  • Telefon:

   6188 4731 (onsdag - fredag)
  • Biografi:

   Jeg er uddannet pædagog i 2001 fra Ballerup Seminarium med profilering i idræt og empatisk kommunikation. Jeg har arbejdet på SFO, og i de seneste 10 år har jeg været børnehaveklasseleder, hvor jeg blandt andet har arbejdet med klasserumsledelse, udskudt klassedannelse, naturskole og brobygning til dagtilbud. Jeg har desuden været afdelingsleder og siddet i skolens pædagogiske udvalg.

   Jeg var medlem i arbejdsgruppen til Fælles Mål for børnehaveklassen, og efterfølgende har jeg været medskribent på undervisningsvejledningen til børnehaveklassen. Ligeledes har jeg skrevet eksempler på læringsmål, tegn på læring og udfordringsopgaver til EMU.dk. Som læringskonsulent arbejder jeg blandt andet med børnehaveklassen og udvikling af lærer/pædagog samarbejde.

 • Pauline Ansel-Henry
  Strategisk kompetenceudvikling, implementering, evaluering, inklusion og forældresamarbejde
  • Pauline Ansel Henry
  • Uddannelse:

   Cand.scient.adm. fra RUC, studier i pædagogik på Københavns Universitet, konsulentuddannelsen på DISPUK.
  • Særlige vidensområder:

   Strategisk kompetenceudvikling, implementering, evaluering, inklusion og forældresamarbejde
  • Ansættelser:

   Specialkonsulent
  • Bopælskommune:

   København
  • Telefon:

   3392 5045
  • Biografi:

   Jeg er uddannet i offentlig forvaltning og har 18 års erfaring som konsulent på 0-18 års området fra blandt andet Københavns Kommune og BUBL. Som kommunal konsulent havde jeg fokus på socialt udsatte børn og unge, herunder flere udviklingsprojekter om visitation og tosprogede børn. Jeg var også med i en gruppe på tværs af forvaltninger med fokus på helhed i indsatserne fra 0-18 år.

   I BUPL arbejdede jeg med at koble forskningsviden, politikudvikling og forhandling om forebyggelse og inklusion. Jeg har samtidigt undervist og lavet udviklingsarbejde i flere kommuner på dag- og fritidsområdet. Jeg har erfaring med praksisudvikling, coaching (herunder ledercoaching), strategiudvikling, implementering samt inddragelsesprocesser i forhold til politikudvikling.

 • Pernille Cramon Tjellesen
  Koordinator for faggruppen 'Dansk'.
  Dansk, Fælles Mål, læringsmål i undervisningen, fagteamsamarbejde, selvstyrende team, fleksibel tilrettelagt skole og undervisning, vejledernetværk, undervisningsdifferentiering, it og digitale lærermidler
  • Pernille Tjellesen
  • Uddannelse:

   Lærer
  • Særlige vidensområder:

   Koordinator for faggruppen 'Dansk'.
   Dansk, Fælles Mål, læringsmål i undervisningen, fagteamsamarbejde, selvstyrende team, fleksibel tilrettelagt skole og undervisning, vejledernetværk, undervisningsdifferentiering, it og digitale lærermidler
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent, lærer på Fuglsanggårdsskolen i Virum og fagkonsulent i dansk i Lyngby-Taarbæk Kommune
  • Bopælskommune:

   København
  • Telefon:

   2528 4892
  • Biografi:

   I 1995 blev jeg uddannet lærer fra N. Zahles Seminarium med linjefag i dansk og billedkunst. Jeg har en uddannelse i Ledelse af læringsmiljø og aktionslæring og som impact coach i visible learning. Jeg er i gang med en cand.pæd. i didaktik med særligt henblik på dansk, hvor jeg mangler specialet.

   I 15 år har jeg arbejdet på Fuglsanggårdsskolen i Virum. Her har jeg været involveret i udviklingsprojekter om blandt andet fleksibel tilrettelagt undervisning, selvstyrende teams, udvikling af meningsgivende elevplaner, periodeplaner og differentierede læringsmål samt evaluering.

   Siden 2010 har jeg været ansat som fagkonsulent for dansk i Lyngby-Taarbæk Kommune. Her er mine ansvarsområder udvikling af faget dansk, varetagelse af det kommunale dansknetværk, udarbejdelse af strategier for skoleudvikling, synlig læring, aktionslæring samt udarbejdelse af det årlige kursuskatalog.

 • Pernille Matthiesen
  Inklusion, mobning, trivsel og undervisningsmiljø, elevinddragelse, børnefællesskaber og forældresamarbejde
  • Pernille Mattiesen
  • Uddannelse:

   Cand.mag. i pædagogik og uddannelsesstudier og psykologi fra Roskilde Universitet, systemisk og narrativ proceskonsulent samt projektleder
  • Særlige vidensområder:

   Inklusion, mobning, trivsel og undervisningsmiljø, elevinddragelse, børnefællesskaber og forældresamarbejde
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent
  • Bopælskommune:

   København
  • Telefon:

   4160 3146
  • Biografi:

   Jeg er uddannet i psykologi og pædagogik og uddannelsesstudier. Jeg har været leder af Børns Vilkårs Skoletjeneste og børnefaglig konsulent i Børns Vilkår. I den forbindelse har jeg blandt andet været beskæftiget med udvikling og gennemførelse af inklusionsindsatser på skoler. Derudover har jeg rådgivet ledere, medarbejdere, forældre og børn i forhold til inklusion, mobning, trivsel, undervisningsmiljø, børnefællesskaber og forældresamarbejde. Jeg har undervist i samme temaer på Professionshøjskolen Metropol og i diverse kommuner.

   I Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling er jeg projektleder på Inklusionsteamets forsknings- og udviklingsprojekter, hvor forskningsinstitutioner samarbejder med kommuner om at udvikle praksisnær viden og metoder om inklusion.

 • Peter Bjørn
  Skoleledelse, den åbne skole, forandringsledelse, teamsamarbejde/to-lærerorganisering og læringsledelse
  • Uddannelse:

   Lærer og diplom i ledelse
  • Særlige vidensområder:

   Skoleledelse, den åbne skole, forandringsledelse, teamsamarbejde/to-lærerorganisering og læringsledelse
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent og skoleleder US10 Tårnby/Tårnby Ungdomsskole
  • Bopælskommune:

   Dragør
  • Telefon:

   2528 4835
  • Biografi:

   Jeg blev uddannet som lærer i 1988 med linjefag i matematik og idræt. I 1990 blev jeg viceinspektør og har siden arbejdet med ledelse af forskellige skoleformer. Jeg har derfor mange års erfaring med at være en del af en kommunal skoleforvaltning.

   Jeg har de sidste år arbejdet med forandringsledelse med elementer som skolekultur, to-lærerorganisering og teamets fokus på læring. Jeg har min baggrund i Ungdomsskolen, hvor jeg bl.a. har etableret en heltidsundervisning og forskellige specialundervisningstilbud. Jeg har desuden opbygget og ledet et stort 10. klassecenter.

 • Pia Peebles
  Dansk i udskolingen, tysk, evaluering, læringsmål og nationale test i dansk læsning
  • Pia Peebles
  • Uddannelse:

   Lærer, læsevejleder og praktiklærer
  • Særlige vidensområder:

   Dansk i udskolingen, tysk, evaluering, læringsmål og nationale test i dansk læsning
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent og lærer på Grønnemose Skole
  • Bopælskommune:

   Gladsaxe
  • Telefon:

   2640 7540 (torsdag og fredag)
  • Biografi:

   Jeg er uddannet lærer fra Blaagaard Seminarium i 1981 med linjefag i tysk og latin. Jeg har mere end 30 års undervisningserfaring i dansk og er beskikket censor i dansk og tysk. Desuden har jeg erfaringer med forlagskurser omkring anvendelse af lærebogsmaterialer.

   På Statens Pædagogiske Forsøgscenter har jeg arbejdet med integrering af projektarbejde i tysk og dansk, planlægning af undervisning på baggrund af elevers læringsstile, brug af logbog og portfolio til evaluering af elevers læring og formulering af nye læringsmål.

   Som læsevejleder har jeg afholdt kurser for kolleger omkring faglig læsning og jeg arbejder med at anvende resultaterne af nationale test i dansk læsning som grundlag for god læseforståelsesundervisning i alle fag.

 • Preben Sørensen Stadsgaard
  Skoleledelse, skolekultur, forandringsledelse, procesledelse samt systematik og kvalitetsudvikling
  • Preben Sørensen
  • Uddannelse:

   Læreruddannelse og diplomuddannelse i ledelse
  • Særlige vidensområder:

   Skoleledelse, skolekultur, forandringsledelse, procesledelse samt systematik og kvalitetsudvikling
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent
  • Bopælskommune:

   Aarhus
  • Telefon:

   2528 4881 (mandag - fredag)
  • Biografi:

   Jeg blev uddannet lærer i 1994 med linjefagene matematik og musik. Jeg har erfaring fra flere skoleformer - efterskole, produktionsskole og folkeskole. Jeg har 18 års ledelsesfaring, herunder 13 års erfaring som skoleleder.

   Jeg repræsenterer Aarhus Kommune i en række af udvalg og ad hoc opgaver, blandt andet ved indførelsen af kvalitetsrapporter for folkeskolerne i Aarhus. Derudover deltager jeg i udvalg omkring 95-procent-målsætningen. Jeg har ligeledes været sparringspartner i forbindelse med indførelse af LIS (kommunens lederinformationssystem) og holdt oplæg om inddragelse af medarbejdere på KL’s ledertræf. Desuden var jeg i 2011 med til at starte Danmarks første skolecykelhold på Bakkegårdskolen.

 • Puk Kantsø Harboe
  Inklusion, tidlig indsats, børnefællesskaber, trivsel, handlekompetencer og ledelsessparring
  • Puk Harboe
  • Uddannelse:

   Pædagog cand.pæd. i pædagogisk psykologi, pædagogisk diplommodul i social inklusion samt vejlederuddannelse
  • Særlige vidensområder:

   Inklusion, tidlig indsats, børnefællesskaber, trivsel, handlekompetencer og ledelsessparring
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent
  • Bopælskommune:

   Gladsaxe
  • Telefon:

   3392 5282
  • Biografi:

   Jeg er uddannet pædagog i 2002 fra Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, cand.pæd. i pædagogisk psykologi i 2009 fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet, pædagogisk diplommodul i social inklusion i 2013 samt en vejlederuddannelse i 2014.

   Jeg har praksiserfaring fra det specialpædagogiske område med særligt fokus på børn i 0-6 årsalderen med en variation af diagnoser. I dette arbejdet har jeg foretaget analyser af in- og eksklusionsprocesser i forhold til børns deltagelse i fællesskaber i dagtilbud. Jeg har også erfaring som projektleder fra daginstitutionslivet i Hvidovre Kommune, hvor jeg har arbejdet med implementering af inklusionsstrategier og facilitering af pædagogers faglige udvikling i både almen- og specialtilbud. I den forbindelse har jeg arbejdet som vejleder for både pædagogisk personale og forældre med fokus på relationskompetence og børns leg og læring. Desuden har jeg givet ledelsessparring i forhold til forandringsprocesser.

 • Rasmus Frederiksen
  Udeskole, inklusion, understøttende undervisning samt tosprogede børn og unge
  • Rasmus Frederiksen
  • Uddannelse:

   Lærer, friluftsvejleder og master i Outdoor Education
  • Særlige vidensområder:

   Udeskole, inklusion, understøttende undervisning samt tosprogede børn og unge
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent og Skolen i Virkeligheden
  • Bopælskommune:

   Fredensborg
  • Telefon:

   2528 4804
  • Biografi:

   I 2006 blev jeg uddannet som lærer fra Frederiksberg Seminarium med linjefag i dansk, geografi, samfundsfag og idræt. Jeg har arbejdet som lærer og udeskolevejleder i forskellige skoleorganisationer, blandt andet efterskole og folkeskole, herunder en heldagsskole og specialskole. Jeg har på den baggrund et godt overblik over udeskoledidaktik og udeskole i praksis, samt kendskab til hvordan udeskolemetoden kan spille sammen med skolens øvrige fag. Jeg er desuden involveret i udeskole-forskningsprojektet Teachout.

   Jeg er ansat i Fredensborg Kommune, hvor jeg er en del af ”Skolenivirkeligheden.dk”, som er en formidlingsportal. Jeg arbejder primært på at skabe en kobling med den åbne skole og skolerne i kommunen med udgangspunkt i de forenklede Fælles Mål.

 • Rasmus Ulsøe Kær
  Kvalitetsudvikling baseret på data og viden, nationale test og LIS-systemet. Matematik
  • Rasmus Ulsø Kjær
  • Uddannelse:

   Lærer og cand.pæd. i pædagogisk psykologi
  • Særlige vidensområder:

   Kvalitetsudvikling baseret på data og viden, nationale test og LIS-systemet. Matematik
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent
  • Bopælskommune:

   Aarhus
  • Telefon:

   2528 4871
  • Biografi:

   Jeg er uddannet lærer fra Aarhus Lærerseminarium i 2002 med linjefag i dansk, matematik, samfundsfag og sløjd. Jeg har en overbygning i pædagogisk psykologi fra DPU i 2012 med speciale i udviklingspotentialer i folkeskolens ledelse og organisation. Jeg har 12 års erfaring som overbygningslærer på Skovvangskolen i Aarhus, hvor jeg også var ansvarlig for pædago-gisk og teknisk IT samt i en periode afdelingskoordinator.

   Sideløbende har jeg udgivet trykte og online materialer, blandt andet ’MAT1-9’, www.mat-elevplaner.dk, ’Dit samfund - Samfundsfag i 8. og 9.’ og samf8.systime.dk. Derudover har jeg gennem de sidste ti år holdt oplæg på skoler og Aarhus Lærerseminarium om demokratiseringsprocesser, elevplaner og test i undervisningen.

   Som læringskonsulent arbejder jeg med  især med anvendelse af data og udvikling af nationale test, fagudvikling i matematik, følgeforskning samt vejledningsopgaver i kommuner.

 • Rikke Hyldahl Homann
  Håndværk og design, billedkunst, innovation og entreprenørskab, IT og digitale læremidler.
  • Uddannelse:

   Lærer og pædagogisk diplomuddannelse i æstetik og billedkunst
  • Særlige vidensområder:

   Håndværk og design, billedkunst, innovation og entreprenørskab, IT og digitale læremidler.
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent og lærer.
  • Bopælskommune:

   Helsingør
  • Telefon:

   4120 9308, træffes torsdag-fredag
  • Biografi:

   Jeg er uddannet lærer fra Blågård Seminarium i 2000 med linjefag i billedkunst og dansk. Derudover har jeg en pædagogisk diplomuddannelse i æstetik og billedkunst fra 2005 og grafiske fag fra Mediehøjskolen.

   Jeg har været lærer i 16 år, de sidste 9 år på 10. Klasseskolen Øresund i Helsingør, hvor jeg har undervist på skolens kunst- og designlinje. Tidligere har jeg undervist på 3.-10. klassetrin i håndarbejde, billedkunst, dansk og engelsk på Asminderød Skole, Textilskolen i Holte og Efterskolen Øresund. Sideløbende har jeg designet bogomslag og tegnet illustrationer til bøger, været selvstændig udøvende billedkunstner, lavet workshops i håndværk og design samt billedkunst og forfattet flere forløb til Alineas digitale læringsportal for håndværk og design.

 • Rikke Kjærup
  Fælles Mål/læringsmål, matematik, klasseledelse, udvikling af det matematiske fagsprog
  • Rikke Kjærup
  • Uddannelse:

   Lærer
  • Særlige vidensområder:

   Fælles Mål/læringsmål, matematik, klasseledelse, udvikling af det matematiske fagsprog
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent, matematikkoordinator i Ballerup Kommune samt lærer på Højagerskolen i Ballerup
  • Bopælskommune:

   Ballerup
  • Telefon:

   3392 5771 (onsdag - fredag)
  • Biografi:

   Jeg er uddannet lærer fra Københavns Dags- og Aftenseminarium i 2009 med linjefag i matematik, dansk, dansk som andetsprog og historie. Jeg er nu i gang med diplomuddannelse i ledelse, og jeg har siden august 2014 været ansat på Højagerskolen i Ballerup Kommune.

   I Ballerup Kommune er jeg kommunal koordinator for matematik og tovholder for det kommunale matematikvejledernetværk. Netværksarbejdet sikrer kommunal videndeling, kvalificerer matematikarbejdet på skolerne og giver fælles retning for udvikling af matematikfaget.

   I samarbejde med den kommunale læsevejleder udvikler jeg initiativer, der sætter fokus på den fagsproglige udvikling for 3-16 årsområdet, som udmøntes i en handleplan for dansk og matematik.

   I perioden 2008-2014 har jeg arbejdet på Ganløse Skole i Egedal. Her har jeg været matematikvejleder og medudvikler på et projekt for elever med særlige forudsætninger i matematik. 

 • Sanne Anne-Sofie Jensby Lind
  Inklusion, forældresamarbejde, dagtilbud, pædagogisk vejledning, tværfagligt samarbejde samt praksis- og kulturforandringer
  • Uddannelse:

   Pædagog og cand.pæd. i pædagogisk psykologi og coach
  • Særlige vidensområder:

   Inklusion, forældresamarbejde, dagtilbud, pædagogisk vejledning, tværfagligt samarbejde samt praksis- og kulturforandringer
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent
  • Bopælskommune:

   København
  • Telefon:

   3392 5284
  • Biografi:

   Jeg er uddannet pædagog i 1998 fra Københavns Pædagogseminarium samt cand.pæd. i pædagogisk psykologi med speciale i in- og eksklusionsprocesser i læringsmiljøer i 2009 fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Jeg har arbejdet som pædagog i forskellige sammenhænge samt været souschef og leder på dagtilbudsområdet.

   I flere år har jeg lavet pædagogisk/psykologisk vejleding på dagtilbudsområdet. Jeg har været med til at implementere og facilitere systemisk analyse af læringsmiljøer, udvikle det tværfaglige samarbejde og styrke inklusionsindsatsen med fokus på udsatte børn og forældresamarbejde.

   Derudover har jeg arbejdet som selvstændig konsulent, hvor jeg har coachet dagtilbudsledere i forandringsarbejde samt holdt tema- og udviklingsdage om forandringer.

 • Sofia Esmann Busch
  Fælles Mål/læringsmål, dansk som andetsprog og nationale test
  • Sofie Esmann
  • Uddannelse:

   Lærer, lektor, cand.pæd.
  • Særlige vidensområder:

   Fælles Mål/læringsmål, dansk som andetsprog og nationale test
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent og lektor i dansk og dansk som andetsprog UCSJ
  • Bopælskommune:

   Lolland
  • Telefon:

  • Biografi:

   Jeg er uddannet folkeskolelærer og cand.pæd. i dansk fra DPU. Jeg har været ansat som lærer i folkeskolen gennem flere år, ligesom jeg har været ansat ved Center for Undervisningsmidler og jeg er nu ansat på UCSJ som lektor i dansk og dansk som andetsprog.

   Jeg har dansk og tysk som linjefag. Jeg blev uddannet i 1991.

   Jeg har stor erfaring fra efter- og videreuddannelsesområdet og er forfatter til flere lærebøger til både folkeskolen og læreruddannelsen. Desuden er jeg formand for gruppen Fælles Mål dansk som andetsprog. Jeg har endvidere arbejdet med danskfaget i folkeskolen og i læreruddannelsen.

 • Stine Brandt
  Administration og puljehåndtering
  • Stine Brandt
  • Uddannelse:

   HK, Statonom i offentlig forvaltning og administration
  • Særlige vidensområder:

   Administration og puljehåndtering
  • Ansættelser:

   Kontorfunktionær i Undervisningsministeriet
  • Bopælskommune:

   Hvidovre
  • Telefon:

   3392 5143
  • Biografi:

   Jeg er kontoruddannet med speciale i offentlig administration med elevtid i Justitsministeriet. Endvidere har jeg en statonom i offentlig administration.

   Tidligere har jeg været ansat i Integrationsministeriet, hvor jeg blandt andet havde tilknytning til ministeriet puljeadministration. Yderligere har jeg erfaring med tilsyn af a-kasserne i forbindelse med min ansættelse i Arbejdsmarkedsstyrelsen.
 • Stine Mehlbye
  Madkundskab, idræt og prøven i idræt, bevægelse, sundheds-og seksualundervisning samt familiekundskab, Fælles Mål/læringsmål
  • Stine Mehlbye
  • Uddannelse:

   Lærer
  • Særlige vidensområder:

   Madkundskab, idræt og prøven i idræt, bevægelse, sundheds-og seksualundervisning samt familiekundskab, Fælles Mål/læringsmål
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent
  • Bopælskommune:

   Aarhus
  • Telefon:

   3392 5773 (tirsdag - fredag)
  • Biografi:

   Jeg er uddannet lærer fra Århus Seminarium i 2004 i linjefagene dansk, idræt, madkundskab og engelsk. Jeg har undervist i folkeskolen i 10 år. Sideløbende har jeg påbegyndt en diplomuddannelse i projektledelse.

   Udover at undervise har jeg deltaget i forskellige udviklingsprojekter på Bakkegårdsskolen i Århus, eksempelvis forsøg med kontaktlærerordning, holddeling på tværs af årgange, dynamiske elevplaner samt et tværfagligt sundhedsprojekt. Jeg har også arbejdet med, hvordan eleven kan blive medreflekterende og medansvarlig i forhold til deres egen læring, og hvordan man i den ny folkeskole skaber meningsfuld læring for eleverne.

 • Susanne Holst
  Skoleledelse, skoleudvikling, datainformeret ledelse, organisering af skoledagen og professionelle læringsfællesskaber.
  • Uddannelse:

   Folkeskolelærer og diplom i ledelse af offentlige organisationer.
  • Særlige vidensområder:

   Skoleledelse, skoleudvikling, datainformeret ledelse, organisering af skoledagen og professionelle læringsfællesskaber.
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent og pædagogisk konsulent i Børn og Unge i Aarhus Kommune.
  • Bopælskommune:

   Skanderborg
  • Telefon:

   2060 4498, træffes onsdag-fredag
  • Biografi:

   Jeg blev uddannet folkeskolelærer fra ÅDAS i Aarhus i 1998 med linjefagene dansk, matematik og geografi.

   I 2003 blev jeg ansat som pædagogisk leder og viceskoleleder på en folkeskole. Fra 2007 frem til 2016 har jeg været ansat som skoleleder på Skåde Skole i Aarhus Kommune.

   Som leder har jeg særligt beskæftiget mig med skoleudvikling og strategisk ledelse. Jeg har gode erfaringer med implementeringen af folkeskolereformen. Herunder udvidet samarbejde mellem lærere og pædagoger, bevægelse i skolen, fagdage, forskellige lektionslængder, aldersintegrerede linjer i udskolingen og åben skole. Særligt har jeg haft fokus på etablering af velfungerende professionelle læringsfællesskaber i en målstyret læringskultur.

 • Thomas Jensen
  Koordinator for faggruppen 'Pædagogiske læringscentre og it'.
  Det pædagogiske læringscenter, udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre, vejledning, it og medier, læringsressourcer, Fælles Mål/læringsmål, almendidaktik, klasse- og læringsledelse
  • Thomas Jensen
  • Uddannelse:

   Lærer og PD i medier og kommunikation
  • Særlige vidensområder:

   Koordinator for faggruppen 'Pædagogiske læringscentre og it'.
   Det pædagogiske læringscenter, udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre, vejledning, it og medier, læringsressourcer, Fælles Mål/læringsmål, almendidaktik, klasse- og læringsledelse
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent
  • Bopælskommune:

   Dragør
  • Telefon:

   2557 4117
  • Biografi:

   Jeg er uddannet lærer fra Frederiksberg Seminarium i 2001 med linjefag i dansk og billedkunst. Desuden har jeg en pædagogisk diplomuddannelse i medier og kommunikation fra 2010.

   Indtil januar 2014 har jeg - primært på Dragør Skole - fungeret som lærer og vejleder. Jeg har blandt andet erfaring med vejledning i relation til kulturformidlende aktiviteter, læringsressourcer, Fælles Mål, klasseledelse, it og medier samt projektopgaver.

   Jeg vejleder blandt andet om det pædagogiske læringscenter som en central del af skolernes kapacitetsopbygning og som en tværgående vejlednings- og udviklingsfunktion for skolen. Jeg har været tovholder på bekendtgørelsen samt vejlednings- og inspirationsmaterialet for de pædagogiske læringscentre.

 • Tina Pedersen
  Dansk som andetsprog, ledelse af kompetenceudvikling, modtagelsestilbud og modtagelsesundervisning, sproglig udvikling i fagene, læringsmålsstyret undervisning,forandringsledelse
  • Tina Pedersen
  • Uddannelse:

   Cand.mag. i lingvistik med speciale i dansk som andetsprog
  • Særlige vidensområder:

   Dansk som andetsprog, ledelse af kompetenceudvikling, modtagelsestilbud og modtagelsesundervisning, sproglig udvikling i fagene, læringsmålsstyret undervisning,forandringsledelse
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent
  • Bopælskommune:

   Gladsaxe
  • Telefon:

   3392 5163
  • Biografi:

   Med en kandidatgrad i lingvistik med speciale i dansk som andetsprog har jeg i tidligere ansættelser arbejdet med sprogundervisning af tosprogede unge og voksne. Desuden har jeg som afdelingschef på en sprogskole erfaring med ledelse af kompetenceudvikling, pædagogisk og didaktisk udvikling, cooperative learning, undervisningsdifferentiering samt skemalægning og den daglige ledelse.

   Siden januar 2014 har jeg været ansat som læringskonsulent. Jeg rådgiver dagtilbud, fritidstilbud, skoler og forvaltninger om deres indsatser for tosprogede børn og unge, herunder særligt ledelse og organisering af skoler og institutioner med mange tosprogede elever samt læringsmålsstyret undervisning og sproglig udvikling i fagene. Jeg rådgiver tillige om brug data, for eksempel brug af nationale test i dansk som andetsprog og sprogvurderinger.

 • Trine Nobelius
  Ordblindhed og andre læse- og stavevanskeligheder, læsning, faglig læsning og retskrivning, kompetenceudvikling og udviklingsprojekter
  • Trine Nobelius
  • Uddannelse:

   Cand.mag. i audiologopædi og dansk som andetsprog og eksamineret projektleder
  • Særlige vidensområder:

   Ordblindhed og andre læse- og stavevanskeligheder, læsning, faglig læsning og retskrivning, kompetenceudvikling og udviklingsprojekter
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent
  • Bopælskommune:

   Køge
  • Telefon:

   2528 4887
  • Biografi:

   Jeg er uddannet audiologopæd med speciale i læsning. Efterfølgende har jeg læst dansk som andetsprog og er eksamineret projektleder. På nuværende tidspunkt er jeg i gang med en master i Ikt og læring.

   Jeg har tidligere arbejdet i Videnscenter for Specialpædagogik i CVU København & Nordsjælland, i Dansk Videnscenter for Ordblindhed, på Center for Læseforskning på Københavns Universitet og på Hovedstadens Ordblindeskole. Senest har jeg været ansat som lektor i Videreuddannelsen på Professionshøjskolen UCC, hvor jeg varetog kompetenceudvikling og vejledning af lærere og pædagoger samt lavede skoleudviklingsprojekter med fokus på tværkollegialt samarbejde, faglig læsning. læse- og skriveteknologi samt inklusion med fokus på indsatser målrettet ordblinde elever i grundskolen.

 • Ulla Mørup Dall
  Skoleudvikling, skoleledelse, projekt- og procesledelse, kompetenceudvikling, netværksdannelse og styring samt kvalitetsudvikling
  • Uddannelse:

   Lærer, diplom i ledelse og specialpædagogik samt konsulentuddannelse
  • Særlige vidensområder:

   Skoleudvikling, skoleledelse, projekt- og procesledelse, kompetenceudvikling, netværksdannelse og styring samt kvalitetsudvikling
  • Ansættelser:

   Læringskonsulent og pædagogisk administrativ konsulent i Svendborg Kommune
  • Bopælskommune:

   Svendborg
  • Telefon:

   2528 4853 (mandag - fredag)
  • Biografi:

   I 1980 blev jeg uddannet lærer med linjefag i tysk, håndarbejde og specialpædagogik. Siden 2001 har jeg arbejdet som pædagogisk-administrativ konsulent i Svendborg Kommune . Her har jeg arbejdet med skoleudvikling generelt, forandringsprocesser i forbindelse med skolestrukturændringer, forberedelse af folkeskolereformen med særligt fokus på de forskellige områder, der kræver en kommunalpolitisk stillingtagen i forhold til den lokale udmøntning på skolerne samt kompetenceudvikling.

   Jeg har ligeledes arbejdet med rammer og retningslinjer for helhedsskole, idrætsskole og jeg har derudover været projektleder på kommunens sciencestrategi samt på udviklings- og forskningsprojektet LOMA (Lokal Mad). Jeg har erfaring med organisering og styring af blandt andet centrale netværk for læsning, naturfag/matematik og læringscenteret. Samtidig har jeg arbejdet med vedtægter for styrelsen af kommunens folkeskoler og udarbejdelse af kommunale kvalitetsrapporter.