Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Her-og-nu-indsats om inklusion

”Her-og-nu- indsats” er et løbende tilbud til kommuner, skoler og dagtilbud, der oplever et akut behov for et inklusionsløft, og som gennem et samarbejde med læringskonsulenterne ønsker at få løst udfordringerne på den mest virksomme måde.

En her-og-nu-indsats understøtter specifikt en konkret praksis på inklusionsområdet. Der er således tale om en slags akut-hjælp fra læringskonsulenterne til en presserende udfordring.

Alt afhængig af indsatsens varighed og intensitet kan indsatsen gøre en forskel for de målgrupper, der indgår i samarbejdet. Som deltager i en her-og-nu-indsats kan I for eksempel arbejde med øvelser i egen praksis og efterfølgende arbejde med at forankre det lærte og holde fast i nye arbejdsformer og eventuelle nye organiseringer.

Hvem kan deltage?

Kommuner, skoler og/eller institutioner kan deltage. Det enkelte indsatsområde afgør, hvilke målgrupper der indgår i samarbejdet. Indsatsen kan eksempelvis involvere alle led i den kommunale praksis: Ledelse, forvaltning, vejledere, ressourcepersoner, lærere og pædagoger, forældre og elever.

En vellykket indsats kræver, at jeres organisation og de involverede medarbejdere kan arbejde fokuseret, mens indsatsen er i gang. Det er derfor vigtigt, at I kan afsætte tid og ressourcer både hos ledelsen og de involverede medarbejdere.

Hvilke ressourcer kræver deltagelse i en her-og-nu-indsats?

Her-og-nu-indsatsen bliver tilrettelagt fleksibelt på baggrund af jeres forhold, ønsker og behov. Læringskonsulenternes bistand kan bestå af alt fra et enkelt sparringsmøde med ledelsen til et komprimeret forløb på op til seks måneder. Indsatsens fokusområde defineres og målrettes i et samarbejde mellem kommunen, skolen/dagtilbuddet og læringskonsulenterne.

Sådan søger I om en her-og-nu-indsats

Der er løbende ansøgning og optag på ’her-og nu-indsatser’.

Tag blot kontakt til læringskonsulenternes inklusionsteam på inklusion@uvm.dk eller kontakt Mia Michelsen eller Lene Zacharias (se kontaktoplysninger til højre på siden).

Ansøger I som enkelt institution eller skole, er det et krav, at forvaltningen godkender og støtter op om jeres ansøgning og valg af indsatsområde.

Overvej følgende inden I ansøger:

 • At en stor og bred deltagergruppe indgår i indsatsen, så der opnås størst mulighed for forankring og vidensspredning lokalt.
 • At I tydeliggør, hvilke forandringer og virkninger forløbet skal bidrage til både på den korte og den lange bane.
 • At I beskriver, hvordan I vil sikre, at indsatsens indhold anvendes og deles i jeres kommune/skole/institution.

Kontakt

 • Lene Gravgaard

  Lene Graugaard Zacharias
  Konsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  lezac1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5054

 • Mia Michelsen

  Mia Michelsen
  Konsulent og fuldmægtig
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  mimic1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5553