Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Hotline: Om demokrati, medborgerskab og forebyggelse af radikalisering

Kommuner, folkeskoler, lærere og pædagoger kan få inspiration til folkeskolers arbejde med demokrati, medborgerskab og forebyggelse af radikalisering hos læringskonsulenternes hotline.

Folkeskoler har generelt tradition for implicit undervisning i medborgerskab. Men i lyset af de udfordringer, en del skoler står over for i dag, kan et tydeligere og mere fokuseret arbejde med medborgerskabskompetencer være vigtigt både i forhold til elevernes almendannelse og for at undgå, at enkeltelever og elevgrupper marginaliseres i forhold til skolen og samfundet.

Skolen spiller i den forbindelse også en vigtig rolle i forhold til at styrke elevernes robusthed overfor mulige møder med ekstremistiske miljøer, bl.a. ved at klæde eleverne på med kritiske kompetencer og forberede dem til at indgå i et demokratisk samfund.

På læringskonsulenternes hotline kan du få sparring på spørgsmål som for eksempel:

 • Hvad er folkeskolens rolle i forhold til demokrati, medborgerskab og forebyggelse af radikalisering?
 • Hvordan tager vi vanskelige og følsomme emner op med eleverne på en måde, der respekterer deres valg af idéer eller venner?
 • Hvordan klæder vi eleverne på til at kunne tage kritisk stilling og have forståelse for andres synspunkter og tanker?
 • Hvordan håndterer vi, hvis eleverne udtrykker ekstreme holdninger?
 • Hvordan kan vi styrke samarbejdet med lokalsamfundet, fx gennem arbejdet med den åbne skole?
 • Hvordan kan vi håndtere, at konflikter ude i verden trækkes ind i skolen og giver uhensigtsmæssig adfærd i det sociale fællesskab i skolen og samfundet?
 • Hvordan kan Fælles Mål for folkeskolens fag og emner understøtte arbejdet med demokrati, medborgerskab og forebyggelse af radikalisering?

Vejledningen på læringskonsulenternes hotline er rettet mod skoleledere og forvaltninger, som ønsker at arbejde mere systematisk med demokrati, medborgerskab og forebyggelse af radikalisering – og mod lærere og pædagoger, som har brug for praksisnær hjælp og inspiration i forhold hertil.

Medborgerskab

Det er skolens opgave at danne eleverne til demokrati og medborgerskab, jfr. skolens formålsparagraf stk. 3, og at styrke elevernes alsidige udvikling og trivsel.

Medborgerskabsdannelse handler om at give eleverne en forståelse for skolen og samfundet som et fælles rum styret af en række grundlæggende værdier og principper. Ud over rettigheder og pligter drejer medborgerskab sig også om at forberede eleverne til aktiv deltagelse og medansvar.

Medborgerskabsdannelse er relevant i hele skolens fagrække og på alle klassetrin.

Kontakt

 • Birgitte Bækgaard

  Birgitte Bækgaard
  Læringskonsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  bibek1@stukuvm.dk
  Tlf. 6188  4737

 • Dorthe Anthony
  Læringskonsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  doant1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5134

 • Jesper Holme
  Læringskonsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  jehol6@stukuvm.dk
  Tlf. 2080 1837