Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

HOTLINE: Sproglig udvikling kræver sproglige mål i alle fag

Lærere og pædagoger kan få inspiration til arbejdet med sproglig udvikling i alle fag hos læringskonsulenternes hotline.

Med de nye Fælles Mål er der indført et nyt tværgående emne, sproglig udvikling. Sproglig udvikling er skrevet ind i alle fag som obligatoriske mål samt i læseplaner og vejledninger. Læreren skal støtte eleverne i at forstå fagsprog, i aktivt at kunne anvende fagsprog og i at kunne læse og tilegne sig viden gennem fagets tekster.

”Det er faglærerens ansvar at sikre, at alle elever får de sproglige forudsætninger, der gør dem i stand til aktivt at kunne forstå og tilegne sig det faglige stof.”

Alle skolens undervisningsfag har en række specifikke fagord, som eleverne skal tilegne sig, og en række førfaglige ord, som det er vigtigt at arbejde målrettet med. Førfaglige ord kan for eksempel være ord som negativ, bakke og potens, som ændrer betydning alt efter, hvilket fag de indgår i.

Til faglighed hører også en bestemt måde at systematisere verden på – udtrykt ved abstrakte sproglige begreber. Abstrakte ord eller overbegreber findes ikke som fysiske ting i verden, men kun i sproget, for eksempel er ord som moral, kærlighed, tyngdekraft, demokrati, nation, kultur, kirkens magt, middelalder, en måde at kategorisere emner og temaer inden for et bestemt fagområde.

På læringskonsulenternes hotline kan du få sparring på spørgsmål som for eksempel:

 • Hvilke krav stilles der til sproglig udvikling i de enkelte fag?
 • Hvordan kan faglige mål og sproglige mål tænkes sammen?
 • Hvordan kan man på tværs af fagene have fokus på sproglig udvikling?
 • Hvordan indgår sproglig udvikling i de enkelte fags prøver?
 • Hvor finder jeg de sproglige mål i Fælles Mål for de enkelte fag?
 • Hvordan støtter man tosprogede elevers sproglige udvikling i fagene?

Hotlinens vejledning er rettet mod lærere og pædagoger, som har brug for praksisnær hjælp og inspiration i forhold til sproglig udvikling i fagene – og til skoleledere og forvaltninger, som ønsker at arbejde mere systematisk med sproglig udvikling. 


 

HOTLINE

Ring til hotlinen på hverdage klokken 12-16 på telefon 3392 5318 eller send en e-mail til bibek1@stukuvm.dk.

Kontakt

 • Birgitte Bækgaard

  Birgitte Bækgaard
  Læringskonsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  bibek1@stukuvm.dk
  Tlf. 6188  4737