Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Kommunale vejledningsforløb

Et kommunalt vejledningsforløb er et tilbud til kommuner, der ønsker sparring og vejledning om den praksisnære og strategiske udvikling.

Et kommunalt vejledningsforløb er en helhedsorienteret indsats, hvor I som kommune arbejder med både strategi- og praksisudvikling – med det formål at fremme børnenes læring og trivsel. Der arbejdes med et af temaerne for skoleåret 2016/17.

Vejledningsforløbet tager udgangspunkt i kommunens lokale behov og der sættes fokus på, at forløbet fører til reelle forandringer, som har en positiv effekt på ledere, lærere og pædagogers daglige praksis. Der er løbende fokus på, at målet er at gøre en forskel for børnenes læring og trivsel.

Læringskonsulenternes vejledning tager altid afsæt i en ambition om at:

 • Skabe læring, trivsel og udvikling
 • Give evidens- og databaseret vejledning
 • Understøtte og styrke en skolekultur præget af videndeling, didaktisk refleksion og samarbejde om elevernes læring og trivsel

Hvad handler et kommunalt vejledningsforløb om?

Udgangspunktet for jeres vejledningsforløb er den problemstilling, I ønsker at arbejde med og som I angiver i ansøgningsskemaet. Undervejs i vejledningsforløbet vil I komme til at arbejde med den pædagogiske praksis og, alt efter relevans, med kommunens organisatoriske, kommunikative, relationelle og pædagogiske tilgang. Der kan også arbejdes med forandringsledelse på forvaltningsniveau og med den måde, I som kommune praktiserer ledelse på i jeres organisation.

Hvem deltager?

Deltagerne i samarbejdet kan være forvaltningsmedarbejdere, ledelser, konsulenter, ressourcepersoner, lærere og andet pædagogisk personale. Der arbejdes systematisk med inddragelse af alle relevante parter og med løbende opfølgning og evaluering af de igangsatte indsatser. Der kan for eksempel arbejdes i pilotprojekter med udvikling af pædagogisk praksis, hvor der sættes fokus på viden, træning, feedback, observation og erfaringsudveksling.

Hvad er jeres læringsudbytte?

Vejledningsforløb har et helhedsorienteret sigte og vil undervejs styrke kommunens arbejde med kapacitetsopbygning. Der arbejdes med det strategiske niveau koblet til konkret praksisudvikling i en eller flere af kommunens skoler. På inklusionsområdet arbejdes også med dag- og fritidstilbud. Læringskonsulenterne bringer aktuel forskningsviden og kommunale erfaringer i spil, når de samarbejdet med jer.

Varighed

Vejledningsforløbet varer op til et år, afhængigt af behovet. Læs mere om ansøgning og kriterier for udvælgelsen af kommuner til vejledningsforløb.

Kontakt

 • Dorthe Nørgaard

  Dorthe Nørgaard
  Specialkonsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  donor1@stukuvm.dk
  Tlf. 2225 9640

 • Ulla Moerup Dall

  Ulla Mørup Dall
  Teamleder
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  uldal1@stukuvm.dk
  Tlf. 2528 4853

Andre muligheder for samarbejde

Tilmelding til kommunale vejledningsforløb og temaforløb i skoleåret 16/17 er afsluttet. Læringskonsulenterne tilbyder fortsat klippekort til 10 timers sparring og her-og-nu-indsatser om inklusion.