Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Landsdækkende vejledning

Læringskonsulenterne tilbyder alle landets kommuner, skoler, dagtilbud- og fritidstilbud sparring og vidensdeling gennem blandt andet konferencer, temadage og inspirationsmaterialer.

Læringskonsulenterne tilbyder vejledning til alle landets kommuner og skoler - også selvom kommunen eller skolen allerede samarbejder med læringskonsulenterne. I arbejdet med inklusion arbejder læringskonsulenterne også med dagtilbud og skolefritidsordning.

Gode metoder og værktøjer

Den landsdækkende vejledning har fokus på at formidle viden og praksiserfaringer på konferencer, temadage og workshopper i hele landet. Arrangementerne kan omfatte eksempelvis oplæg, dialog, gruppearbejde eller workshop. Se aktuelle og kommende arrangementer fra læringskonsulenterne i arrangementskalenderen.

Kommuner og skoler kan henvende sig til læringskonsulenterne for at få faglige input eller sparring på konkrete spørgsmål. Derudover findes der landsdækkende indsatser for både kommuner, skoler samt dag- og fritidstilbud på inklusionsområdet.

Læringskonsulenternes landsdækkende vejledning består af tilbud om:
  • skriftlig og telefonisk rådgivning. Kontakt de enkelte faggrupper
  • konferencer, temadage og seminarer. Se aktuelle og kommende arrangementer med læringskonsulenterne
  • konkrete inspirationsmaterialer til arbejdet med Fælles Mål, vejledninger, værktøjer og cases, som læringskonsulenterne udvikler og formidler på hjemmesiden emu.dk
  • generel vejledning i faglige og fagdidaktiske spørgsmål om folkeskolens fag, herunder prøver og test. Læs mere om læringskonsulenternes vejledning i fagene
  • oplæg på lokale arrangementer.

Målgrupper for den landsdækkende vejledning

Den landsdækkende vejledning henvender sig især til lærere og pædagoger, men mange vejledningsaktiviteter er også rettet mod decentrale ledelser og kommunale forvaltninger. Læringskonsulenterne når bredt ud, og prioriterer arbejde, der går på tværs af skoler og kommuner.

En del af vejledningen henvender sig også til faglige foreninger, vejledere i fagene, undervisere på professionshøjskolerne, CFU-konsulenter og andre nøglepersoner i skoleverdenen samt nøglepersoner, der arbejder med inklusion og tosprogede børn.

Storbysamarbejder

For at komme bredt ud med vejledning og styrke kapacitetsopbygningen i de største kommuner, tilbyder læringskonsulenterne store kommuner et særligt storbysamarbejde. Tilbuddet er for kommuner med over 15.000 elever i folkeskolen, hvilket aktuelt er København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Samarbejdet indebærer løbende sparring og erfaringsudveksling mellem kommunen og læringskonsulenterne om:

  • arbejdet med at udvikle og styrke konsulenter og ressourcepersoners funktioner
  • konkret faglig viden og udvikling
  • videnspredning og lokal kapacitetsopbygning på alle kommunens skoler.

Alt efter kommunens behov og ønsker, kan læringskonsulenterne og kommunen aftale fælles tiltag og aktiviteter som et led i storbysamarbejdet.

Kommuner, der indgår i et storbysamarbejde med læringskonsulenterne, har som andre kommuner mulighed for at ansøge om at indgå i et etårigt vejledningsforløb med op til fem skoler samt i temaforløb.

Find vejlednings- og inspirationsmateriale på Danmarks Læringsportal

En ny og moderniseret udgave af emu.dk for grundskoleområdet blev lanceret 1. december 2014. Hjemmesiden blev relanceret for at skabe en samlet og let indgang for lærere, pædagogisk personale og som noget nyt også forvaltninger, skoleledelser og forældre.

Find vejlednings- og inspirationsmaterialer for din målgruppe

Kontakt