Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Temaforløb

Temaforløb er et tilbud om at få inspiration og sparring fra læringskonsulenterne om udvikling af egen praksis inden for et tema.

På et temaforløb kan teams fra kommuner og skoler få ny inspiration og viden – og sideløbende bruge den til at udvikle den daglige praksis. Kommuner og skoler kan tilmelde sig via læringskonsulenternes arrangementskalender, så længe der er ledige pladser. På inklusionsområdet henvender temaforløbene sig også til dag- og fritidstilbud.

Et temaforløb består af fire temadage (temaforløbet i håndværk og design består af to). Forløbene er organiseret, så I som deltagere får tid og løbende input til at overføre og afprøve ny inspiration og viden i jeres daglige praksis mellem temadagene. Formålet er at styrke den lokale kapacitetsopbygning, så I bliver rustet til at arbejde videre på egen hånd med at udvikle skolen eller kommunens praksis efter temaforløbet.

Indhold

Temadagene i de enkelte temaforløb består blandt andet af:

  • Oplæg, viden og inspiration fra praksis og forskning, herunder værktøjer og metoder
  • Workshopper og planlægning af øvelser og systematiske refleksioner mellem dagene i forløbet
  • Feedback og sparring fra læringskonsulenterne på jeres indsatser
  • Vidensdeling, gensidig refleksion og netværksdannelse på tværs af skoler og kommuner.

Der er et stærkt fokus på, at temaforløbets indhold omsættes og kobles til praksis i perioderne mellem kursusdagene. Derfor vil der være øvelser mellem forløbsdagene, hvor I afprøver det nye og anvender det i egen kontekst. Erfaringerne fra arbejdet med de nye input og den organisatoriske læring bringes i spil på den efterfølgende dag i temaforløbet.

Deltagere

Temaforløbene henvender sig specifikt til grupper og teams bestående af lærere og pædagoger samt ressourcepersoner og ledere, som arbejder tæt sammen i hverdagen. Det kan for eksempel være fagteams, årgangsteams, vejlederteams eller ledelsesteams.

Da temaforløbet er et sammenhængende forløb, hvor deltagerne arbejder kontinuerligt med læring og udvikling i egen praksis, skal teamets deltagere være de samme gennem hele temaforløbet. Erfaringerne fra de 21 igangværende temaforløb viser, at lederes deltagelse på temaforløbene spiller en vigtig rolle, når medarbejdere og ledelse sammen arbejder med at udvikle og styrke undervisningen både under og efter temaforløbet.

Deltagerne på et temaforløb vil oftest komme fra flere kommuner. Temaforløbene vil derfor udgøre et rum for gensidig refleksion, sparring, vidensdeling og netværksdannelse på tværs af kommunegrænser.

Pris og praktisk information

  • 900 kr. pr. deltager for temaforløb på fire temadage
  • 675 kr. pr. deltager for temaforløb på tre temadage om inklusion
  • 450 kr. pr. deltager for temaforløb på to temadage om børnehaveklassen samt de praktiske-musiske fag

Prisen dækker forplejning på temaforløbet. Beløbet opkræves, når de enkelte teams får plads på temaforløbene.

Det er vigtigt, at deltagerne får mulighed for at afprøve metoder og vidensinput i egen praksis, og at der afsættes tid til øvelser mellem dagene. Da deltagerne på et temaforløb ofte kommer fra flere kommuner, må I påregne tid til transport.