Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Ligestilling i et internationalt perspektiv

Ligestilling indgår som en integreret del af dansk udenrigspolitik, og Danmark arbejder for ligestilling i blandt andet Nordisk Ministerråd, EU, Europarådet og FN.

Norden

Et særligt program for ligestilling er en integreret del af det nordiske samarbejde.

Europa

Ligestilling mellem kvinder og mænd er højt prioriteret i EU og i Europarådet.

FN

Igennem årtier har FN gjort betydelige fremskridt i arbejdet for at øge ligestilling mellem kønnene.

Konferencer

IDAHO Forum 2016

Danmark var i maj 2016 vært for den 4. europæiske konference IDAHO Forum, som markerer den Internationale Dag mod Homofobi, Transfobi og Bifobi.