Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Lovgivning, råd og nævn

Læs om lovgivning på ligestillingsområdet, om nedsættelse af råd, nævn og udvalg i staten, regioner og kommuner samt om dine muligheder for at klage over forskelsbehandling.

Lovgivning

Love og bekendtgørelser der ligger til grund for og regulerer ligestillingsindsatsen.

Råd og nævn

Om ministernedsatte udvalg og kommuners og regioners nedsættelse af råd, nævn og udvalg.

Klagemuligheder

Klager over forskelsbehandling på grund af køn behandles i Ligebehandlingsnævnet.