Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Ministerens CV

Merete Riisager blev 28. november 2016 udnævnt som undervisningsminister. Se ministerens parlamentariske karriere, uddannelse, erhverv og tillidshverv.

Medlemsperiode

Folketingsmedlem for Liberal Alliance i Fyns Storkreds fra 15. september 2011.

Kandidat for Liberal Alliance i alle opstillingskredse i storkredsen fra 2011.

Kandidat for Radikale Venstre i Odense Sydkredsen fra 2006 til 2010.

Parlamentarisk karriere

Undervisningsordfører, børneordfører, familieordfører, kommunalordfører, ligestillingsordfører, EU-ordfører, udlændingeordfører og skatteordfører.

Næstformand for Skatteudvalget fra 2015.

Formand for Ligestillingsudvalget 2012-2015.

Gruppesekretær for Liberal Alliances folketingsgruppe 2011-2012.

Uddannelse og erhverv

Cand.mag.pæd., Københavns Universitet, fra 1997 til 2003.

Manager, Work Life Learning, LEGO, fra 2010 til 2011.

Manager, Learning & Change, PricewaterhouseCoopers, fra 2007 til 2010.

Konsulent, Work Life Learning, IMS Assima A/S, fra 2004 til 2007.

Medarbejder, Reformsekretariatet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, fra 2003 til 2004.

Tillidshverv

Medlem af aftagerpanelet ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 2008-2011.