Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Den danske UNESCO-nationalkommission

Den danske UNESCO-nationalkommissions rådgiver regeringen om dansk UNESCO-politik. Nationalkommissionen har også til opgave at synliggøre Danmarks arbejde inden for de fire mandatområder.

Linda Nielsen er formand for den danske UNESCO-nationalkommission

Nationalkommissionen

Ifølge UNESCO´s forfatning bør organisationens medlemslande etablere nationalkommissioner, som skal danne bro mellem UNESCO og medlemslandet.

I Danmark blev der derfor i 1947 nedsat en UNESCO-nationalkommission, som rådgiver regeringen i UNESCO-spørgsmål og fremmer UNESCO-arbejdet i Danmark.

Nationalkommissionen sammensættes af op til 18 eksperter fra ”det civile samfund” inden for hvert af UNESCO's fagområder og repræsentanter for de i UNESCO-sammenhæng relevante ministerier. Det er primært Undervisningsministeriet, Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Medlemmer

Siden august 2007 har Professor Linda Nielsen været formand for Den danske UNESCO-nationalkommission. Se medlemsliste.

Nationalkommissionen indgår i dansk deltagelse i UNESCO’s møder og afholder jævnligt arrangementer inden for UNESCO’s fire mandatområder.

Struktur og rammer for nationalkommissionens arbejde er fastlagt i ”Statutter for Den danske UNESCO-nationalkommission”.

Fagudvalget

Under nationalkommissionen er der nedsat et Fagudvalg af indtil 16 medlemmer, der skal sikre ekspertise inden for områderne undervisning, videnskab, kultur og kommunikation. Hvert område ledes af en områderepræsentant, som er medlem af nationalkommissionen.

Læs mere om UNESCO-arbejdet i Danmark 2014 – 2017 her (pdf)

Kontakt

 • Jens Dalsgaard
  Generalsekretær for den danske UNESCO-nationalkommission
  Jens.Dalsgaard@uvm.dk
  Tlf. 3395 5420
  Mobil 2273 9708

 • Irene Holse

  Irene Holse
  Fuldmægtig
  Departementet
  irhol1@uvm.dk
  Tlf. 3392 5202

Nationalkommissionens medlemmer

Lovgrundlag for UNESCO-nationalkommissionen

Sekretariat for UNESCO-nationalkommissionen

Sekretariatet forbereder alle møder i nationalkommissionen og dens organer og iværksætter dens beslutninger.

Adresse

Den danske UNESCO-nationalkommission
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Tlf.: +45 3392 5000
E-mail: unesco@uvm.dk

 • Currently {0:f} stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Vurdér denne side

Vurdér denne side