Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Fakta om UNESCO

Uddannelse er et af UNESCO’s fire mandatområder. Som medlem af UNESCO’s Styrelsesråd har Danmark en vigtig opgave med at deltage i og udbrede UNESCO’s arbejde.

Fingre i alle farver

UNESCO’s formål er at bidrage til fred og sikkerhed. Det skal ske ved at fremme samarbejde mellem nationerne inden for de fire mandatområder, dvs. via uddannelse, videnskab, kultur, kommunikation og information.

UNESCO blev oprettet den 16. november 1945 og begyndte sit virke i 1946. Fra begyndelsen deltog 20 lande, blandt andet Danmark, i UNESCO's arbejde. UNESCO har i dag 193 medlemslande og syv associerede medlemslande, heriblandt Færøerne.

Udveksling af viden og praktiske projekter

UNESCO er et frit forum for udveksling af ideer og viden. Men organisationen iværksætter også praktiske samarbejdsprojekter inden for de mandatområder.

UNESCO har også en normativ rolle. Det betyder, at UNESCO udarbejder såkaldte rekommandationer, deklarationer og konventioner. Det er internationale aftaler, hvor medlemslandene i forskellige grader forpligter sig i til at følge særskilte regler eller at arbejde for et særligt mål.

Dansk UNESCO-politik

Det overordnede formål med den danske UNESCO-indsats er at medvirke til at sikre, at UNESCO som en del af FN-systemet og gennem sine medlemsstater opfylder sin målsætninger. Det skal sikre, at Danmark arbejder for at fremme den universelle respekt for retfærdighed og menneskerettigheder uanset etnisk tilhørsforhold, køn, sprog eller religion.

Det er vigtigt for Danmark at være med til at bygge broer og skabe alliancer mellem de forskellige medlemslande. Det gælder især kontakten med udviklingslandene.

Det er også vigtigt at arbejde for, at UNESCO udvider samarbejdet med andre FN- og multilaterale organisationer og bilaterale donorer.

Dansk indflydelse på UNESCOs arbejde

Danmark er medlem af UNESCO’s styrende organ ”Styrelsesrådet” i perioden 2009-2013. Det er et godt udgangspunkt for at få indflydelse på UNESCO-arbejdet.

Danmarks ordinære bidrag til UNESCO's budget formidles gennem Undervisningsministeriet og beløber sig årligt til cirka 13,5 millioner kroner.

Hertil kommer frivillige, ekstrabudgettære bidrag. Disse formidles gennem Udenrigsministeriet. I 2010 og 2011 udgør det danske, frivillige bidrag 20 millioner kroner pr. år. Læs mere om det danske bidrag.

Herudover giver Danmark via sit medlemskab af UNESCO's World Heritage Convention penge til UNESCO's arbejde med verdensarven svarende til 1 procent af det ordinære medlemsbidrag. Det er Kulturarvsstyrelsen, der betaler disse penge.

Danske UNESCO-myndigheder

De danske myndigheder, der i første række er involveret i UNESCO-arbejdet, er Undervisningsministeriet, Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Undervisningsministeriet er endvidere sekretariat for Den danske UNESCO-nationalkommission, som er bindeled mellem UNESCO og det enkelte lands civilsamfund og regering.

Kontakt

 • Jens Dalsgaard
  Generalsekretær for den danske UNESCO-nationalkommission
  Jens.Dalsgaard@uvm.dk
  Tlf. 3395 5420
  Mobil 2273 9708

 • Irene Holse

  Irene Holse
  Fuldmægtig
  Departementet
  irhol1@uvm.dk
  Tlf. 3392 5202

 • Currently {0:f} stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Vurdér denne side

Vurdér denne side