Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Mål, retning og værdier

Målet for ministeriet er at skabe fagligt stærke uddannelser til alle.

For at nå målet vil ministeriet som samlet koncern:

  • tilvejebringe det optimale, faglige grundlag for, at ministeren, regeringen og Folketinget kan træffe beslutninger på undervisningsområdet
  • i fokuseret dialog med vores omverden og i samarbejde med de relevante parter sikre de bedst mulige rammer for undervisning af børn, unge og voksne
  • i ledelsen tage et fælles ansvar for at nå koncernens mål og sikre helheden i løsning af opgaver på tværs af koncernen
  • udfordre og udvikle chefer og medarbejdernes faglige og personlige kompetencer, så de politiske visioner og aftaler bliver omsat til målbare resultater.

Værdier

Værdierne i ministeriets koncern er enkelhed, handlekraft, kreativitet og ordentlighed.