Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Rådet for Ungdomsuddannelser

Rådet for Ungdomsuddannelser rådgiver ministeren i overordnede spørgsmål på ungdomsuddannelsesområdet.

Invitation til konference

Myter og realiteter i ungdomsuddannelserne – hvad kan vi gøre bedre?

Og hvad kan vi lære af verden omkring os?

Rådet for Ungdomsuddannelser inviterer alle med interesse i ungdomsuddannelserne og de forberedende uddannelser i Danmark til en konference om de nyeste undersøgelser indenfor området og for at drøfte, hvor uddannelserne og særligt de forberedende tilbud er på vej hen.

Konferencen fandt sted den 13. december 2016.

Præsentation på konferencen - Rambøll (pdf)

Præsentation på konferencen - Deloitte (pdf)

Præsentation på konferencen - Epinion (pdf)

For nærmere oplysninger og program se indbydelsen her (pdf).

Rådet for Ungdomsuddannelser (RUU) er et uafhængigt råd, hvis opgaver og sammensætning er fastsat i Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser (retsinformation.dk).

Rådets opgaver

RUU har til opgave at rådgive ministeren om tværgående og fælles emner og udfordringer på ungdomsuddannelsesområdet blandt andet om:

 • faglige, kompetencemæssige og pædagogiske problemstillinger
 • sammenhænge i ungdomsuddannelsernes studie- og erhvervsrettede formål
 • evaluering og kvalitetsudvikling
 • elevernes trivsel
 • at alle unge bliver udfordret af uddannelserne, så de bliver så dygtige, de kan
 • den samlet set bedst mulige mindskelse i ungdomsuddannelserne af betydningen af social baggrund i forhold til fagligt resultat
 • institutionelle udviklingstendenser, herunder virkningen af fusions- og campusdannelser
 • overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse og overgange mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse.

Rådet for Ungdomsuddannelser kan iværksætte forskning og inddrage forskningsresultater i sin rådgivning.

Rådets formandsskab og medlemmer

Rådet ledes af et formandskab bestående af:

Derudover består rådet af 17 medlemmer, indstillet af organisationer med interesse i ungdomsuddannelsesområdet samt tre tilforordnede.

Se rådets sammensætning (pdf).Kontakt

 • Dorthe Wang

  Dorthe Wang
  Chefkonsulent
  Departementet
  dowan1@uvm.dk
  Tlf. 3392 5447
  Mobil 2557 4129

   

 • Gunvor Krarup Vedstesen

  Gunvor Krarup Vedstesen
  Chefkonsulent
  Departementet
  guved2@uvm.dk
  Tlf. 3392 5488

 • Currently {0:f} stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Vurdér denne side

Vurdér denne side