Andre hjemmesider om uddannelse

Institutioner

stukuvm.dk

ktst.dk

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

børns-læring.dk

Rådet for Børns Læring

klagenaevnet.dk

Klagenævnet for vidtgående specialundervisning

klagenaevnet.dk

su-raadet.dk

Rådet for Statens Uddannelsesstøtte

Rådet for Statens Uddannelses-støtte

stil.dk

uni-c.dk screenshot

Styrelsen for It og Læring

veu-center.dk

veu-center.dk

Guide til voksen- og efteruddannelse

dcum.dk

Dansk Center for Undervisningsmiljø

Dansk Center for Undervisnings-miljø

eva.dk

Danmarks Evalueringscenter

Danmarks Evaluerings-institut

ufm.dk

Uddannelsesministeriet (Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser)

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Vejledning

ug.dk

Uddannelsesguiden

Uddannelses-guiden

studievalg.dk

Om studievalg på ug.dk

Om valg af studie på ug.dk

optagelse.dk

Optagelse på ungdomsuddannelse og videregående uddannelse

Optagelse på ungdoms-uddannelse og videregående uddannelse

e-Vejledning

E-vejledning

Få vejledning via mail, chat, sms og telefon, når det passer dig.

Administrative portaler

efteruddannelse.dk

Studenterkursus.dk

Tilmelding til erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser

admsys.uni-c.dk

Informationssite for alle, der arbejder med EASY-A, EASY-P, Elevplan, Praktik+, Praktikpladsen.dk, Navision Stat og SIS

Informationssite for alle, der arbejder med EASY-A, EASY-P, Elevplan, Praktik+, Praktikplad-sen.dk, Navision Stat og SIS

Indberetnings- og brevportal

Breve, blanketter m.v. til brug for uddannelsesinstitutioner

Breve, blanketter m.v. til brug for uddannelses-institutioner

Regnskabsportal

Regnskabstal og årsrapporter for uddannelsesinstitutioner

Regnskabstal og årsrapporter for uddannelses-institutioner

uddannelses-administration.dk

Administration af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og erhvervsuddannelser (EUD)

Administration af arbejdsmarkeds-uddannelser (AMU) og erhvervsuddannelser (EUD)

praktikpladsen.dk

Mødested for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne

Mødested for elever og virksomheder inden for erhvervs-uddannelserne

tosprogstaskforce.dk

Redskaber til skoler og kommuner vedrørende tosprogede elever

Redskaber til skoler og kommuner vedrørende tosprogede elever

viskvalitet.dk

Redskaber til skoler og kommuner vedrørende tosprogede elever

Evaluering og effektmåling af arbejdsmarkeds-uddannelserne

spsu.dk

Specialpædagogisk støtte

Special-pædagogisk støtte

svu.dk

Statens Voksenuddannelsesstøtte

Statens Voksen-uddannelses-støtte

veug.dk

VEU-godtgørelse og befordringstilskud

VEU-godtgørelse og befordrings-tilskud

su.dk

Statens uddannelsesstøtte

Statens uddannelses-støtte

fagligeudvalg.dk

fagligeudvalg.dk

Analyser og prognoser, som kan understøtte arbejdet med at udvikle og forny erhvervs-uddannelserne

Pædagogiske værktøjer

emu.dk

Inspiration til undervisning

Inspiration til undervisning

emu.dk/tjenester

Websteder og temaer på EMU

Websteder og temaer på EMU

tilgaengelighed.emu.dk

Tilgængelighed til uddannelse

Tilgængelighed til uddannelse

evaluering.uvm.dk

Evalueringsværktøjer og nationale test

Evaluerings-værktøjer og nationale test

sammenmodmobning.dk

National antimobbekampagne

National anti-mobbekampagne

elevplan.dk

Et pædagogisk planlægningsværktøj for erhvervsuddannelserne

Et pædagogisk planlægnings-værktøj for erhvervs-uddannelserne

Internationalt

emu.dk/internationalt

Ideer til at gøre skolen mere international

Et pædagogisk planlægnings-værktøj for lærere og ledere på grundskoler og gymnasier.

studyindenmark.dk

Hvordan udlændinge kan studere i Danmark

Hjemmesiden indeholder information for internationale studerende om at studere, bo og arbejde i Danmark.

gribverden.dk

Idéer og praktisk information til unge, der vil til udlandet for at studere eller arbejde.

etwinning.net

etwinning.net

eTwinning gør det muligt for euripæiske lærere at mødes og samarbejde online.

etwinning.emu.dk

etwinning.emu.dk

Kom godt i gang med eTwinning

ufm.dk

Vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser. Tilskud til internationalt uddannelsessamarbejde.