Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Love og regler

Her finder du links til alle gældende love på de områder, der hører under Undervisningsministeriet.

Der linkes til de gældende love i Retsinformation.

Love og bekendtgørelser på vej

På retsinformation.dk finder du de lovforslag fra ministeren, som er under behandling i Folketinget.

På høringsportalen kan du se lovforslag og bekendtgørelser i høring.

Find bekendtgørelser

Retsinformation.dk har en side med hver lov. I højre side under "Yderligere dokumenter" finder du et link til de bekendtgørelser, der hører til loven.

Hvad er en bekendtgørelse?

En bekendtgørelse indeholder mere detaljerede regler, der nærmere udmønter en lovs overordnede bestemmelser. En bekendtgørelse har altid hjemmel i en lov og vil altid henvise til loven.