Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Søgevejledning

Her finder du en vejledning til, hvordan du søger efter love, bekendtgørelser og dokumenter i Retsinformation og på Folketingets hjemmeside.

Retsinformation

På retsinformation.dk finder du alle Danmarks retsforskrifter i elektronisk form. Lovene for de videregående uddannelser findes under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Hvis du for eksempel klikker på "Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser", kan du i højre side klikke dig videre til alle bekendtgørelserne, der knytter sig til loven.

Christiansborg

Folketingets hjemmeside

På Folketingets hjemmeside kan du dels følge med i lovgivningsprocessen for lovforslag dels finde forarbejder til aktuelle og tidligere behandlede lovforslag. Folketingets hjemmeside er et godt sted at lede, hvis du har brug for baggrundsinformation om et lovforslags skæbne.

Hvis du leder efter et bestemt lovforslag, kan du gå ind i menupunktet ”Dokumenter”. Herefter vælger du ministerområde og om lovforslaget er vedtaget eller ej. Findes lovforslaget på den fremkomne liste, vælges det ved at klikke på det. Alle dokumenter vedrørende det pågældende lovforslag findes på den side, du kommer ind på.

Ud over lovforslag kan du også finde beslutningsforslag, aktstykker, forespørgsler, ministerredegørelser, § 20 spørgsmål, møder i folketingssalen, udvalgsdokumenter, betænkninger og beretninger samt oversigter.