Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Andre hjemmesider om uddannelse

Institutioner

ktst.dk

ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

skoleraadet.dk

Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen

Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen

klagenaevnet.dk

Klagenævnet for vidtgående specialundervisning

klagenaevnet.dk

su-raadet.dk

Rådet for Statens Uddannelsesstøtte

Rådet for Statens Uddannelses-støtte

uni-c.dk

uni-c.dk screenshot

Styrelsen for it og læring

veu-center.dk

veu-center.dk

Guide til voksen- og efteruddannelse

dcum.dk

Dansk Center for Undervisningsmiljø

Dansk Center for Undervisnings-miljø

eva.dk

Danmarks Evalueringscenter

Danmarks Evaluerings-institut

fivu.dk

Uddannelsesministeriet (Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser)

Uddannelses- ministeriet (Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser)

Vejledning

ug.dk

Uddannelsesguiden

Uddannelses-guiden

studievalg.dk

Om studievalg på ug.dk

Om valg af studie på ug.dk

optagelse.dk

Optagelse på ungdomsuddannelse og videregående uddannelse

Optagelse på ungdoms-uddannelse og videregående uddannelse

e-Vejledning

E-vejledning

Få vejledning via mail, chat, sms og telefon, når det passer dig.

Administrative portaler

efteruddannelse.dk

Studenterkursus.dk

Tilmelding til erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser

admsys.uni-c.dk

Informationssite for alle, der arbejder med EASY-A, EASY-P, Elevplan, Praktik+, Praktikpladsen.dk, Navision Stat og SIS

Informationssite for alle, der arbejder med EASY-A, EASY-P, Elevplan, Praktik+, Praktikplad-sen.dk, Navision Stat og SIS

Indberetnings- og brevportal

Breve, blanketter m.v. til brug for uddannelsesinstitutioner

Breve, blanketter m.v. til brug for uddannelses-institutioner

Regnskabsportal

Regnskabstal og årsrapporter for uddannelsesinstitutioner

Regnskabstal og årsrapporter for uddannelses-institutioner

uddannelses-administration.dk

Administration af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og erhvervsuddannelser (EUD)

Administration af arbejdsmarkeds-uddannelser (AMU) og erhvervsuddannelser (EUD)

praktikpladsen.dk

Mødested for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne

Mødested for elever og virksomheder inden for erhvervs-uddannelserne

tosprogstaskforce.dk

Redskaber til skoler og kommuner vedrørende tosprogede elever

Redskaber til skoler og kommuner vedrørende tosprogede elever

viskvalitet.dk

Redskaber til skoler og kommuner vedrørende tosprogede elever

Evaluering og effektmåling af arbejdsmarkeds-uddannelserne

spsu.dk

Specialpædagogisk støtte

Special-pædagogisk støtte

svu.dk

Statens Voksenuddannelsesstøtte

Statens Voksen-uddannelses-støtte

veug.dk

VEU-godtgørelse og befordringstilskud

VEU-godtgørelse og befordrings-tilskud

su.dk

Statens uddannelsesstøtte

Statens uddannelses-støtte

fagligeudvalg.dk

fagligeudvalg.dk

Analyser og prognoser, som kan understøtte arbejdet med at udvikle og forny erhvervs-uddannelserne

Pædagogiske værktøjer

emu.dk

Inspiration til undervisning

Inspiration til undervisning

emu.dk/tjenester

Websteder og temaer på EMU

Websteder og temaer på EMU

tilgaengelighed.emu.dk

Tilgængelighed til uddannelse

Tilgængelighed til uddannelse

evaluering.uvm.dk

Evalueringsværktøjer og nationale test

Evaluerings-værktøjer og nationale test

sammenmodmobning.dk

National antimobbekampagne

National anti-mobbekampagne

elevplan.dk

Et pædagogisk planlægningsværktøj for erhvervsuddannelserne

Et pædagogisk planlægnings-værktøj for erhvervs-uddannelserne

Internationalt

Uddannelsesministeriet har været igennem en reorganisering. I den forbindelse er den universitetspolitiske del af Universitets- og Bygningsstyrelsen og hele Styrelsen for International Uddannelse blevet samlet i én styrelse: Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Udvikling og administration af tilskudsordninger der fremmer internationalt samarbejde og mobilitet i hele uddannelsessektoren er samlet i Center for Programmer og Mobilitet. Centret er samtidig videncenter for internationalisering af uddannelserne og international mobilitet.

skoleniverden.dk

Ideer til at gøre skolen mere international

Et pædagogisk planlægnings-værktøj for lærere og ledere på grundskoler og gymnasier.

studyindenmark.dk

Hvordan udlændinge kan studere i Danmark

Hjemmesiden indeholder information for internationale studerende om at studere, bo og arbejde i Danmark.

udiverden.dk

Hvordan udlændinge kan studere i Danmark

Idéer og praktisk information til unge, der vil til udlandet for at studere eller arbejde.

etwinning.net

etwinning.net

eTwinning gør det muligt for euripæiske lærere at mødes og samarbejde online.

etwinning.emu.dk

etwinning.emu.dk

Kom godt i gang med eTwinning