Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Brugerinddragelse

Ministeriet arbejder løbende på at kvalitetsudvikle ministeriets publikationer. I det arbejde involverer vi for udvalgte publikationer repræsentanter for den primære målgruppe som fokusgruppe.

Undervisningsministeriet

Den enkelte fokusgruppe er med til at bestemme publikationens form, struktur, indhold og omfang.

Formålet er, inden en publikation udgives, at undersøge, om publikationen fanger den påtænkte målgruppe, om målgruppen forstår budskabet, og om publikationen rummer de informationer, som målgruppen efterspørger. En sådan undersøgelse skal være med til at sikre, at ministeriets publikationer i højere grad får budskabet ud til målgruppen i den bedst mulige og mest egnede form i forhold til indhold og budskab.

For at følge op på de publikationer, hvor en fokusgruppe har været involveret, og andre udvalgte publikationer, måler vi løbende kendskabet til, tilfredsheden med samt nytten og effekten af den enkelte publikation hos målgruppen, en tid efter at publikationen er udsendt. Målingen kan ske på forskellig måde, for eksempel ved telefoninterview eller et elektronisk spørgeskema.

En undersøgelse af publikationernes effekt efter offentliggørelsen skal sikre, at ministeriet får indsamlet viden, som kan bruges til fremtidige udgivelser.

Hvis du har en idé til en nyttig publikation, er du meget velkommen til at sende en e-mail til publikationskoordinator Jonas Hundborg, johun1@uvm.dk.            

Kontakt

 • Jonas Hundborg

  Jonas Hundborg
  Chefkonsulent
  Departementet
  johun1@uvm.dk
  Tlf. 3392 5757
  Mobil 4132 4691