Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Datavarehuset

Datavarehuset indeholder data om grundskolen, de gymnasiale uddannelser samt erhvervsuddannelserne.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har siden 2014 drevet et datavarehus med ledelsesinformation for folkeskolen til brug for kommunernes og skolernes kvalitetsarbejde. 

Datavarehuset blev i marts 2015 udvidet med gymnasiale data. Fra oktober 2015 indeholder datavarehuset også data for erhvervsuddannelserne. Gradvist bliver datavarehuset således det primære statistikværktøj for ministeriet og erstatter dermed databanken.

Dataområder i datavarehuset

På folkeskoleområdet offentliggøres en lang række indikatorer i datavarehuset, som gør det nemmere at følge, om der sker en løbende forbedring af elevernes resultater og følge med i skolens udvikling i øvrigt.

Det gymnasiale område belyses ved en lang række data om studenter og elever, som kan anvendes til ledelsesinformation ude på uddannelsesinstitutionerne samt af den brede offentlighed.

Erhvervsuddannelserne beskrives ved hjælp af generel statistik og statistik målrettet uddannelsesinstitutionerne og sektoren i øvrigt og udstiller blandt andet data til at følge op på erhvervsuddannelsesreformen. 

Hvem har adgang til datavarehuset?

Datavarehuset giver institutioner, regioner, kommuner og offentligheden adgang til en række prædefinerede rapporter og grafer med statistiske oplysninger. Der er også mulighed for at definere egne rapporter på de forskellige dataområder. 

Datavarehuset er dermed et dynamisk analyseværktøj og en nem adgang til data fra forskellige kilder. De fleste rapporter viser data på landsplan, relevant geografi (region/kommune) samt på institution/skole. Der er mulighed for at sammenligne institutioner, ligesom udviklingen kan følges over tid. 

Der er offentlig adgang til alle rapporter på alle tre dataområder, bortset fra de nationale måltal baseret på de nationale test i Folkeskolen på kommunalt og skoleniveau, som kræver Uni-login med skolelederrettigheder.

Datavarehuset bliver løbende udbygget med yderligere data, standardrapporter samt rapporteringsmuligheder. Fra december 2015 kan udvalgte data også tilgås via dashboard rapporter i datavarehuset. Dashboard rapporteringen vil løbende blive udvidet med flere data.

Ministeriets databank

Ministeriets databank vil fortsat være tilgængelig som hidtil, men vil gradvist blive udfaset efterhånden som dataområder herfra lægges over i eller bliver tilgængelige i datavarehuset, som på sigt vil være den centrale applikation for offentliggørelse af ministeriets statistikker og data. Der vil løbende blive lagt nærmere information herom på datavarehusets og databankens forsider.

Kontakt

Har du spørgsmål om uddannelsesstatistik,
kan du kontakte:

uddannelsesstatistik@stil.dk
tlf.nr.: 3587 8300