Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Unge gennemfører deres uddannelse hurtigere

[21.12.2010]

En ny opgørelse over unges uddannelsesmønster viser, at unge fremover vil være fem måneder hurtigere om at gennemføre en uddannelse, end tendensen tydede på i 2004.

Fremover vil unge i gennemsnit bruge 44 måneder udover den normerede studietid, fra de har afsluttet niende klasse, til de har gennemført en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet.

Dermed forventes de unge at være fem måneder hurtigere om at gennemføre deres uddannelse, end tendensen pegede på i 2004. I 2004 pegede uddannelsesmønstrene nemlig på et merforbrug på mere end 49 måneder.

Tallene kommer fra en ny opgørelse over unges samlede mertidsforbrug fra afsluttet niende klasse til første erhvervskompetencegivende uddannelse.

Unges veje til arbejdsmarkedet

10. klasse, studieskift og uddannelsespause er, ifølge statistikken, blandt årsagerne til, at unges veje til arbejdsmarkedet forlænges.

Unge på de videregående uddannelser kommer hurtigere i gang med deres uddannelse og har kortere uddannelsespause sammenlignet med unge, der forventes at tage en erhvervsfaglig uddannelse.

Opgørelsen viser også, at færre unge forventes at holde pause fra deres uddannelse i mere end tre år. Flere unge er således i dag hurtigere til at færdiggøre deres studium.

 Tabel over unges merforbrug for at få en uddannelseKlik på billedet for at se en større version af tabellen.

Fakta

Profilmodellens fremskrivning af en årgangs opnåede uddannelsesniveau indeholder en fremskrivning af de unges forventede vej til uddannelse.

Det er således muligt at følge de unge igennem uddannelsessystemet fra afsluttet 9. klasse til opnåelse af første erhvervskompetence, dvs. tid brugt undervejs på 10. klasse, studieskift, uddannelsespause mv.

Læs mere om tidforbruget på vej mod uddannelse 

Profilmodellens tal for, hvor stor en andel af en årgang der forventes at få en uddannelse

 

Kontakt

uvm.dk på mobilen

m.uvm.dk

Besøg Undervisningsministeriets hjemmeside fra din mobil på:

m.uvm.dk