Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Statistik om erhvervsuddannelserne

Her finder du statistik om erhvervsuddannelserne.

Elevtal
Her kan du finde tal omkring bestand, tilgang, fuldførelsesprocenter mm. for eleverne på de erhvervsuddannelserne.

Praktikpladsstatistik
Måneds- og årsstatistik for praktipladssituationen.

Forløbsstatistik
EUD forløbsstatistikken giver hurtige indikatorer på hvordan frafaldet udvikler sig på erhvervsskolerne.

Produktionsskoler
Statistik for produktionsskolerne.

Erhvervsgrunduddannelse - egu
Statistik om eleverne på erhvervsgrunduddannelsen - egu.

Kontakt

Har du spørgsmål om uddannelsesstatistik,
kan du kontakte:

uddannelsesstatistik@stil.dk
tlf.nr.: 3587 8300

Gennemsigtighed og åbenhed

Adgang til databanken med oplysninger under loven om gennemsigtighed og åbenhed for:
Erhvervsuddannelserne

  • Currently {0:f} stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Vurdér denne side

Vurdér denne side