Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Praktikpladsstatistik

Praktikpladsstatistikken offentliggøres hver måned.

De seneste tendenser for december 2016 er beskrevet her på siden, mens der henvises til månedsnotaterne for beskrivelse af udviklingen i de øvrige måneder.

Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand) ultimo december 2015 og 2016:

  December 2015
December 2016

Ændring

Elever med uddannelsesaftale 68.254 65.598 -4 %
Elever i uddannelser uden virksomhedspraktik 1.127 418 -63 %
Elever i skolepraktik 6.919 7.203 4 %
Elever i gang med et hovedforløb 76.300 73.219 -4 %

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio januar 2017.

Nøgletal

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af december 2017 viser, at:

 • 73.219 elever er i gang med et hovedforløb. Det er et fald på 4 pct. sammenlignet med tilsvarende måned sidste år.
 • På baggrund af skolernes registreringer er det opgjort, at der samlet set er 4.601 elever, der aktivt søger praktikplads. Af disse er 1.934 elever søgende med et afsluttet grundforløb. Det er henholdsvis en stigning på 9 pct. og et fald på 4 pct. i forhold til samme måned sidste år.

Erhvervsuddannelsesreformen har afkortet grundforløbet på især de merkantile uddannelser, hvilket betyder, at man skal tolke de årlige ændringer fra før og efter reformen med varsomhed.

Elever i hovedforløb

Elever i gang med et hovedforløb er elever med uddannelsesaftale, elever i uddannelser uden virksomhedspraktik og elever i skolepraktik. En opgørelse af elever i gang med et hovedforløb ultimo november viser, at:

 • 65.598 elever har en uddannelsesaftale. Det er et fald på 4 pct. i forhold til samme måned sidste år.
 • 418 elever er i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik. Det er et fald på 63 pct. i forhold til samme måned sidste år*.
 • 7.203 elever er i gang med en uddannelse med brug af skolepraktik. Det er en stigning på 4 pct. sammenlignet med samme måned sidste år.

* Sundhedsservicesekretæruddannelsen blev nedlagt 1. august 2015, og der blev indført adgangsbegrænsning på webintegratoruddannelsen.

Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden virksomhedspraktik

 • De seneste 12 måneder er der indgået 43.758 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne, hvilket er et fald på 1 pct. sammenlignet med tilsvarende periode året før.
 • De seneste 12 måneder er der optaget 460 elever i uddannelser uden praktik i en virksomhed, hvilket er et fald på 63 pct. i forhold til samme periode året før.
 • Tilgangen til skolepraktik de seneste 12 måneder er på 9.610 elever. Det er en stigning på 7 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Læs hele praktikpladsstatistikken for december 2016 (pdf)

Kontakt

Har du spørgsmål om uddannelsesstatistik,
kan du kontakte:

uddannelsesstatistik@stil.dk
tlf.nr.: 3587 8300

Næste offentliggørelse

Praktikpladsstatistikken for januar 2017 offentliggøres i slutningen af marts 2017.

Årsstatistik 2015

Årsstatistikken har fokus på de langsigtede udviklingstendenser og strukturelle forhold på praktikpladsområdet.

Læs "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2015" (pdf)

 • Currently {0:f} stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Vurdér denne side

Vurdér denne side