Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Praktikpladsstatistik

Praktikpladsstatistikken offentligøres nu igen hver måned efter en større validering af statistikken.

De seneste tendenser for februar 2016 er beskrevet her på siden, mens der henvises til månedsnotaterne for beskrivelse af udviklingen i de øvrige måneder.

Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand) ultimo februar 2015 og 2016:

  Opgjort februar 2015
Opgjort februar 2016

Ændring

Elever med uddannelsesaftale 72.285 69.666 -4 %
Elever i uddannelser uden virksomhedspraktik 1.483 1.254 -15 %
Elever i skolepraktik 7.474 8.504 14 %
Elever i gang med et hovedforløb 81.242 79.424 -2 %

 Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio marts 2016.

Nøgletal

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af februar 2016 viser, at:

 • 79.424 elever er i gang med et hovedforløb. Det er et fald på 2 procent i forhold til samme måned sidste år.
 • På baggrund af skolernes registreringer er det opgjort, at der samlet set er 3.472 elever, der aktivt søger praktikplads. Af disse er 2.449 elever søgende med et afsluttet grundforløb. Det er et fald på henholdsvis 32 procent og 4 procent i forhold til samme måned sidste år.

Elever i hovedforløb

 • 69.666 elever har en uddannelsesaftale. Det er et fald på 4 procent i forhold til samme måned sidste år.
 • 1.254 elever er i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik. Det er et fald på 15 procent i forhold til samme måned sidste år.
 • 8.504 elever er i gang med en uddannelse med brug af skolepraktik. Det er en stigning på 14 procent i forhold til samme måned sidste år.

Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden virksomhedspraktik

 • De seneste 12 måneder er der indgået 43.678 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne, hvilket er samme niveau som i tilsvarende periode året før.
 • De seneste 12 måneder er der optaget 1.058 elever i uddannelser uden praktik i en virksomhed, hvilket er et fald på 20 pct. i forhold til samme periode året før.
 • Nytilgangen til skolepraktik de seneste 12 måneder er på 9.744 elever. Det er en stigning på 16 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Læs hele praktikpladsstatistikken for februar 2016 (pdf)

Kontakt

Har du spørgsmål om uddannelsesstatistik,
kan du kontakte:

uddannelsesstatistik@stil.dk
tlf.nr.: 3587 8300

Næste offentliggørelse

Praktikpladsstatistikken for marts 2016 offentliggøres i slutningen af maj 2016.

Årsstatistik 2013

Årsstatistikken har fokus på de langsigtede udviklingstendenser og strukturelle forhold på praktikpladsområdet.

Læs "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2013" (pdf)

Bemærk venligst rettelse til figur 2.17 og 2.18 i forhold til tidligere version.

 • Currently {0:f} stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Vurdér denne side

Vurdér denne side