Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Praktikpladsstatistik

Praktikpladsstatistikken offentliggøres hver måned.

De seneste tendenser for oktober 2016 er beskrevet her på siden, mens der henvises til månedsnotaterne for beskrivelse af udviklingen i de øvrige måneder.

Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand) ultimo oktober 2015 og 2016:

  Oktober 2015
Oktober 2016

Ændring

Elever med uddannelsesaftale 71.451 67.663 -5 %
Elever i uddannelser uden virksomhedspraktik 1.285 525 -59 %
Elever i skolepraktik 6.760 7.696 14 %
Elever i gang med et hovedforløb 79.496 75.884 -5 %

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio november 2016.

Nøgletal

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af oktober 2016 viser, at:

 • 75.884 elever er i gang med et hovedforløb. Det er et fald på 5 pct. sammenlignet med tilsvarende måned sidste år.
 • På baggrund af skolernes registreringer er det opgjort, at der samlet set er 3.309 elever, der aktivt søger praktikplads. Af disse er 1.766 elever søgende med et afsluttet grundforløb. Det er et fald på henholdsvis 13 pct. og 28 pct. i forhold til samme måned sidste år.

Elever i hovedforløb

Elever i gang med et hovedforløb er elever med uddannelsesaftale, elever i uddannelser uden virksomhedspraktik og elever i skolepraktik. En opgørelse af elever i gang med et hovedforløb ultimo oktober viser, at:

 • 67.663 elever har en uddannelsesaftale. Det er et fald på 5 pct. i forhold til samme måned sidste år, jf. tabel 1.
 • 525 elever er i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik. Det er et fald på 59 pct. i forhold til samme måned sidste år.
 • 7.696 elever er i gang med en uddannelse med brug af skolepraktik. Det er en stigning på 14 pct. sammenlignet med samme måned sidste år.

Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden virksomhedspraktik

 • De seneste 12 måneder er der indgået 44.028 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne, hvilket er et fald på 1 pct. sammenlignet med tilsvarende periode året før.
 • De seneste 12 måneder er der optaget 470 elever i uddannelser uden praktik i en virksomhed, hvilket er et fald på 64 pct. i forhold til samme periode året før.
 • Tilgangen til skolepraktik de seneste 12 måneder er på 10.142 elever. Det er en stigning på 13 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Læs hele praktikpladsstatistikken for oktober 2016 (pdf)

Kontakt

Har du spørgsmål om uddannelsesstatistik,
kan du kontakte:

uddannelsesstatistik@stil.dk
tlf.nr.: 3587 8300

Næste offentliggørelse

Praktikpladsstatistikken for november 2016 offentliggøres i slutningen af januar 2017.

Årsstatistik 2015

Årsstatistikken har fokus på de langsigtede udviklingstendenser og strukturelle forhold på praktikpladsområdet.

Læs "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2015" (pdf)

 • Currently {0:f} stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Vurdér denne side

Vurdér denne side