Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Praktikpladsstatistik

Praktikpladsstatistikken offentliggøres hver måned.

De seneste tendenser for september 2016 er beskrevet her på siden, mens der henvises til månedsnotaterne for beskrivelse af udviklingen i de øvrige måneder.

Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand) ultimo september 2015 og 2016:

  September 2015
September 2016

Ændring

Elever med uddannelsesaftale 73.104 67.771 -7 %
Elever i uddannelser uden virksomhedspraktik 1.348 669 -50 %
Elever i skolepraktik 7.079 8.211 16 %
Elever i gang med et hovedforløb 81.531 76.651 -6 %

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio oktober 2016.

Nøgletal

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af september 2016 viser, at:

 • 76.651 elever er i gang med et hovedforløb. Det er et fald på 6 pct. sammen-lignet med tilsvarende måned sidste år.
 • På baggrund af skolernes registreringer er det opgjort, at der samlet set er 2.592 elever, der aktivt søger praktikplads. Af disse er 1.506 elever søgende med et afsluttet grundforløb. Det er et fald på henholdsvis 15 pct. og 17 pct. i forhold til samme måned sidste år.

Elever i hovedforløb

Elever i gang med et hovedforløb er elever med uddannelsesaftale, elever i uddannelser uden virksomhedspraktik og elever i skolepraktik. En opgørelse af elever i gang med et hovedforløb ultimo september viser, at:

 • 67.771 elever har en uddannelsesaftale. Det er et fald på 7 pct. i forhold til samme måned sidste år.
 • 669 elever er i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik. Det er et fald på 50 pct. i forhold til samme måned sidste år.
 • 8.211 elever er i gang med en uddannelse med brug af skolepraktik. Det er en stigning på 16 pct. sammenlignet med samme måned sidste år.

Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden virksomhedspraktik

 • De seneste 12 måneder er der indgået 44.250 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne, hvilket er et fald på 1 pct. sammenlignet med tilsvarende periode året før.
 • De seneste 12 måneder er der optaget 556 elever i uddannelser uden praktik i en virksomhed, hvilket er et fald på 58 pct. i forhold til samme periode året før.
 • Tilgangen til skolepraktik de seneste 12 måneder er på 10.198 elever. Det er en stigning på 13 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Læs hele praktikpladsstatistikken for september 2016 (pdf)

Kontakt

Har du spørgsmål om uddannelsesstatistik,
kan du kontakte:

uddannelsesstatistik@stil.dk
tlf.nr.: 3587 8300

Næste offentliggørelse

Praktikpladsstatistikken for oktober 2016 offentliggøres i slutningen af december 2016.

Årsstatistik 2015

Årsstatistikken har fokus på de langsigtede udviklingstendenser og strukturelle forhold på praktikpladsområdet.

Læs "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2015" (pdf)

 • Currently {0:f} stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Vurdér denne side

Vurdér denne side