Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Statistik om folkeskolen og frie skoler

Her finder du tal og notater for folkeskolen og frie skoler.

Statistik om elever

piger der danser

Se hvor mange elever der er i folkeskolen og de frie skoler, kønsfordelingen, elevernes karakterer, alder ved skolestart, hvor de kommer fra, antal undervisningstimer, hvor mange der får specialundervisning og hvilke uddannelser de vælger.

Statistik om lærere

lærer ved tavle

Opgørelser over lærernes undervisningstid i grundskolen. Antal lærere i grundskolen, deres køn, antal elever per lærer fordelt på kommune, skoletype og -størrelse.

Statistik om skoler

faglokale

Antal grundskoler i Danmark, oplysninger om ungdomsskoler og opgørelser over skolernes computerudstyr.

Datavarehuset

Elever i klasseværelse

Portal med uddannelsesstatistik for både grundskolen og gymnasiale uddannelser.

  • Currently {0:f} stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Vurdér denne side

Vurdér denne side