Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Undervisningstimetal i folkeskolen

Næsten alle folkeskoler lever op til minimumstallene i skoleåret 2015/2016, når de planlægger elevernes skoledag. Især planlægningen af timetal for skoleugens samlede længde i specialundervisningen er blevet markant bedre sammenlignet med sidste år.

Skolernes gennemsnitlige planlagte timetal svarer stort set til minimumstimetallet.

I nedenstående figur er opgjort den gennemsnitlige længde af skoleugen pr. klassetrin på landsplan – samlet for normalklasser i folkeskolen. Det ses, at skolerne stort set planlægger i overensstemmelse med minimumstimetallene – dog på flere klassetrin i underkanten heraf.


Gennemsnitligt planlagt timetal for skoleugens længde i normalklasser, fordelt på klassetrin, 2015/2016


Note: Der indgår kun folkeskoler.

Skoler, der har tilladelse til at fravige reglerne om mindste varighed af undervisningstiden (folkeskolelovens §16b), indgår ikke.
Kilde: Styrelsen for It og Læring.

Skolernes gennemsnitlige planlagte timetal er i overensstemmelse med minimumstimetallet på de fleste klassetrin

I nedenstående figur er den gennemsnitlige længde af skoleugen opgjort pr. klassetrin – samlet for de segregerede tilbud. Det ses, at skolerne på de fleste klassetrin overholder minimumstimetallene. For indskolingen og mellemtrinet er de planlagte timer i overensstemmelse med minimumstimetallene, men for 7. og 9. klasse er der dog i gennemsnit planlagt med for få timer.

Gennemsnitligt planlagt timetal for skoleugens længde (specialundervisning), fordelt på klassetrin, 2015/2016

Note: Der indgår dagbehandlingstilbud og behandlingshjem, specialskoler og folkeskoler.

Skoler, der har tilladelse til at fravige reglerne om mindste varighed af undervisningstiden (folkeskolelovens §16b), indgår ikke.

Kilde: Styrelsen for It og Læring.

  • Currently {0:f} stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Vurdér denne side

Vurdér denne side