Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Trivselsmålinger i grundskolen

Se resultaterne fra den årlige nationale trivselsmåling.

Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Trivselsmålingen er indført som led i folkeskolereformen, hvor et af resultatmålene er, at elevernes trivsel skal øges.

På mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. kl.) får eleverne 40 spørgsmål, og i indskolingen (0.-3. kl.) får eleverne 20 mere enkle spørgsmål. Den første måling blev gennemført i foråret 2015.

Elevernes trivsel

Den anden måling af elevernes trivsel i folkeskolen er gennemført i foråret 2016. Resultaterne fra målingen viser, at elevernes angivne trivsel er steget lidt siden den første måling i foråret 2015. Eleverne trives fortsat bedst socialt, mens den angivne trivsel er lavest når det gælder oplevelsen af støtte og inspiration.

Fordeling af elevernes gennemsnit på hver indikator for trivsel, 4.-9. klasse

Fordeling af elevernes gennemsnit på hver indikator for trivsel, 4.-9. klasse

Note: For hver elev beregnes et gennemsnit af svarene på spørgsmålene indenfor hver indikator, hvilket kaldes elevens score på den pågældende indikator. En elevs besvarelse indgår kun i indikatoren, hvis eleven har svaret på mindst halvdelen af spørgsmålene. Elevernes score er kategoriseret i fire intervaller: 1,0-2,0 (ringest mulige trivsel); 2,1-3,0; 3,1-4,0; 4,1-5,0 (bedst mulige trivsel). Figuren viser fordelingen af elevernes trivselsscorer for hver indikator. 
Kilde: Styrelsen for It og Læring

Resultatet dækker over visse forskelle på tværs af elevernes klassetrin, køn, herkomst samt deres forældres uddannelsesbaggrund. Læs mere i notaterne Notat om resultaterne fra trivselsmålingen 2016 eller Trivsel og social baggrund, 2014/2015 (pdf).

Om trivselsindikatorerne

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har i samarbejde med en række eksperter udviklet fire differentierede indikatorer for trivsel samt en samlet trivselsindikator for eleverne i 4.-9. klasse:

 • Social trivsel - omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning.
 • Faglig trivsel - omhandler elevernes oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne.
 • Støtte og inspiration - omhandler elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte.
 • Ro og orden - omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse.
 • Generel skoletrivsel - er en samlet indikator bestående af de 29 spørgsmål, som indgår i de fire differentierede indikatorer.

Vil du vide mere?

Kig i ministeriets ledelsesinformationssystem, LIS, hvor du kan finde en række rapporter på kommune- og skoleniveau til brug for eksempelvis kommunernes kvalitetsrapporter. Her kan du også finde svarfordelingerne for hvert spørgsmål fra trivselsmålingen.

Læs mere om trivselsmålingerne her.

 • Currently {0:f} stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Vurdér denne side

Vurdér denne side