Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Socioøkonomisk reference for gymnasiekarakterer

Den socioøkonomiske reference viser, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som institutionens elever har klaret prøverne.

Den socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som institutionens elever har klaret prøverne. Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for institutionens faktisk opnåede karakterer.

Se gymnasiekarakterer og socioøkonomiske referencer for de enkelte institutioner fordelt på fag, prøveform og niveau

Tager højde for elevernes baggrundsforhold

Den socioøkonomiske reference bliver beregnet ud fra institutionens elevgrundlag. Mere præcist er der tale om de elever, der har fået et eksamensbevis på institutionen, dvs. studenterne. I beregningen indgår faktorer på individniveau som for eksempel karaktergennemsnittet fra de bundne prøvefag fra 9. klasse, køn, alder, herkomst samt forældrenes uddannelse og indkomst – altså faktorer, som institutionen ikke har direkte indflydelse på.

Den socioøkonomiske reference tager højde for elevernes baggrundsforhold og ved at sammenligne institutionens faktiske karakterer hermed, kan der fås et billede af, hvorvidt institutionens elever har klaret prøverne bedre eller dårligere eller på niveau med elever på landsplan med samme baggrundsforhold.

Beregnet for institutioner med stx, htx, hhx og hf (2-årig)

De socioøkonomiske referencer er beregnet for samtlige stx-, htx-, hhx- og hf-institutioner, hvor mindst fem elever har afsluttet eksamen med et eksamensbevis. Beregningen er foretaget dels for det samlede eksamensresultat (inklusiv bonus A) og dels for prøvekaraktererne i dansk, matematik og engelsk samt i udvalgte profilfag fra hver uddannelse. Dvs. det er prøvekaraktererne på eksamensbeviset der er taget udgangspunkt i, og fagene kan derfor være taget et eller to år tidligere end selve bevisåret.

Beregningerne er foretaget for dimittender fra 2016. Endvidere er der foretaget en samlet beregning for den 3-årige periode 2014-2016.

Resultater for 2016

For bevisår 2016 er der beregnet karaktergennemsnit og socioøkonomiske referencer for 140 stx-institutioner, 33 htx-institutioner, 43 hhx-institutioner og 97 hf-institutioner.

 • På 10 % af stx-institutionerne ligger gennemsnittet af elevernes eksamensresultat (inkl. bonus A) over den socioøkonomiske reference, mens det på 14 % af institutionerne ligger under.
 • På 2 % af hhx-institutionerne ligger gennemsnittet af elevernes eksamensresultat (inklusiv bonus A) over den socioøkonomiske reference, mens det på 9 % af institutionerne ligger under.
 • På ingen af htx-institutionerne ligger gennemsnittet af elevernes eksamensresultat (inklusiv bonus A) over eller under den socioøkonomiske reference.
 • På 8 % af hf-institutionerne ligger gennemsnittet af elevernes eksamensresultat (inklusiv bonus A) over den socioøkonomiske reference, mens det på 2 % af institutionerne ligger under.

Resultater for 3-års perioden

Udover karaktererne for dimittender fra 2016, er der også beregnet socioøkonomiske referencer for institutionernes karakterer over en samlet tre års periode 2014-2016.

 • For stx ligger gennemsnittet af elevernes eksamensresultat på 17 % stx-institutioner over den socioøkonomiske reference og under på 29 % i den samlede 3-års periode.
 • For hf ligger gennemsnittet af elevernes eksamensresultat på 13 % hf-institutioner over den socioøkonomiske reference og under på 10 % i den samlede 3-års periode.
 • For hhx ligger gennemsnittet af elevernes eksamensresultat på 19 % hhx-institutioner over den socioøkonomiske reference og under på 16 % i den samlede 3-års periode.
 • For htx ligger gennemsnittet af elevernes eksamensresultat på 12 % htx-institution over den socioøkonomiske reference og under på 18 % i den samlede 3-års periode.

Der er ingen institution i 2016, der afviger væsentligt fra 3-års perioden 2014–2016, når der med væsentligt menes at gå fra under den socioøkonomiske reference til over den socioøkonomiske reference eller omvendt.

Læs hele notatet om de socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 (pdf)

Læs bilag til notatet (pdf)

 • Currently {0:f} stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Vurdér denne side

Vurdér denne side