Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Socioøkonomisk reference for gymnasiekarakterer

Den socioøkonomiske reference viser, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som institutionens elever har klaret prøverne.

Den socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som institutionens elever har klaret prøverne. Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for institutionens faktisk opnåede karakterer. 

Se gymnasiekarakterer og socioøkonomiske referencer for de enkelte institutioner fordelt på fag, prøveform og niveau

Tager højde for elevernes baggrundsforhold

Den socioøkonomiske reference bliver beregnet ud fra institutionens elevgrundlag. I beregningen indgår faktorer på individniveau som for eksempel karaktergennemsnittet fra de bundne prøvefag fra 9. klasse, køn, alder, herkomst samt forældrenes uddannelse og indkomst – altså faktorer, som institutionen ikke har direkte indflydelse på.

Den socioøkonomiske reference tager højde for elevernes baggrundsforhold og ved at sammenligne institutionens faktiske karakterer hermed, kan der fås et billede af, hvorvidt institutionens elever har klaret prøverne bedre eller dårligere eller på niveau med elever på landsplan med samme baggrundsforhold.

Beregnet for institutioner med stx, htx, hhx og hf (2-årig)

De socioøkonomiske referencer er beregnet for samtlige stx-, htx-, hhx- og hf-institutioner, hvor mindst fem elever har afsluttet eksamen med et eksamensbevis. Beregningen er foretaget dels for det samlede eksamensresultat (inklusiv bonus A) og dels for eksamenskaraktererne i dansk, matematik og engelsk samt i udvalgte profilfag fra hver uddannelse. Det vil sige, at det er prøvekaraktererne på eksamensbeviset der er taget udgangspunkt i, og fagene kan derfor være taget et eller to år tidligere end selve bevisåret.

Beregningerne er foretaget for dimittender fra 2015. Endvidere er der foretaget en samlet beregning for den 3-årige periode 2013-2015.  

Resultater for 2015

For bevisår 2015 er der beregnet karaktergennemsnit og socioøkonomiske referencer for 137 stx-institutioner, 34 htx-institutioner, 42 hhx-institutioner og 96 hf-institutioner. 

 • På 6 % af stx-institutionerne ligger gennemsnittet af elevernes eksamensresultat (inkl. bonus A) over den socioøkonomiske reference, mens det på 11 % af institutionerne ligger under.
 • På 7 % af hhx-institutionerne ligger gennemsnittet af elevernes eksamensresultat (inklusiv bonus A) over den socioøkonomiske reference, mens det på 7 % af institutionerne ligger under.
 • På 6 % af htx-institutionerne ligger gennemsnittet af elevernes eksamensresultat (inklusiv bonus A) over den socioøkonomiske reference, mens det på 6 % af institutionerne ligger under.
 • På 8 % af hf-institutionerne ligger gennemsnittet af elevernes eksamensresultat (inklusiv bonus A) over den socioøkonomiske reference, mens det på 2 % af institutionerne ligger under. 

Resultater for 3-års perioden

Udover karaktererne for dimittender fra 2015, er der også beregnet socioøkonomiske referencer for institutionernes karakterer over en samlet tre års periode 2013-2015.

 • For stx ligger gennemsnittet af elevernes eksamensresultat på 18 % stx-institutioner over den socioøkonomiske reference og under på 27 % i den samlede 3-års periode.
 • For hf ligger gennemsnittet af elevernes eksamensresultat på 17 % hf-institutioner over den socioøkonomiske reference og under på 13 % i den samlede 3-års periode.
 • For hhx ligger gennemsnittet af elevernes eksamensresultat på 19 % hhx-institutioner over den socioøkonomiske reference og under på 19 % i den samlede 3-års periode.
 • For htx ligger gennemsnittet af elevernes eksamensresultat på 9 % htx-institution over den socioøkonomiske reference og under på 12 % i den samlede 3-års periode.

Der er ingen institution i 2015, der afviger væsentligt fra 3-års perioden 2013–2015, når der med væsentligt menes at gå fra under den socioøkonomiske reference til over den socioøkonomiske reference eller omvendt.

    2013-2015
   Under ref.  Ingen afvigelse  Over ref.  I alt
  2015
N % N % N % N
hf  Under ref. 2 100 0 0 0 0 2
Ingen afvigelse 10 11,8 65 76,5 10 11,8 85
Over ref. 0 0 1 14,3 6 85,7 7
 hhx Under ref. 3 100 0 0 0 0 3
Ingen afvigelse 5 13,9 24 66,7 7 19,4 36
Over ref.  0 0 2 66,7 1 33,3 3
 htx Under ref. 2 100 0 0 0 0 2
Ingen afvigelse 2 6,7 26 86,7 2 6,7 30
Over ref. 0 0 1 50 1 50 2
 stx Under ref. 14 93,3 1 6,7 0 0 15
Ingen afvigelse 23 20,2 73 64 18 15,8 114
Over ref. 0 0,0 2 25 6 75 8

Sammenhængen mellem andel af institutioner med et eksamensresultat (inkl. bonus A) der er statistisk signifikant under (Under ref.), ikke statistisk signifikant forskellig fra (Ingen afvigelse) eller statistisk signifikant over (Over ref.) den socio-økonomiske reference for 2015 samt for 3-års perioden 2013-2015.

Læs hele notatet om de socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2015 (pdf)

Læs bilag til notatet (pdf)

 • Currently {0:f} stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Vurdér denne side

Vurdér denne side