Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Statistik om uddannelser til voksne

Her kan du finde statistik for voksenuddannelsesområdet.

AMU 
Statistik for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). AMU er for ufaglærte og faglærte, der løbende ønsker at tilegne sig kvalifikationer og kompetencer, de kan bruge på et arbejdsmarked i udvikling.

FVU 
Statistik om den forberedende voksenundervisning (FVU). FVU har som formål at give voksne en mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning og matematik.

Folkeoplysning
Statistik for folkeoplysning, som spænder lige fra uddannelse af helt unge over fritids- og handicapundervisning til voksen- og efteruddannelse.

Kontakt

Har du spørgsmål om uddannelsesstatistik,
kan du kontakte:

uddannelsesstatistik@stil.dk
tlf.nr.: 3587 8300

Nøgletal fra databanken om voksen- og efteruddannelse (VEU)

Kig videre i databanken efter statistik for andre voksen- og efteruddannelser, så som fx diplomuddannelser eller danskundervisning for indvandrere.

VEU-aktivitet fordelt på:
Årselever - højeste fuldførte uddannelse og skoleår

Kursister - kategori og skoleår

  • Currently {0:f} stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Vurdér denne side

Vurdér denne side