Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Fortsat mange elever på erhvervsuddannelserne er i skolepraktik

[25.10.2016]

13 procent flere erhvervsskoleelever er kommet i skolepraktik i de seneste 12 måneder sammenlignet med samme periode sidste år. Det viser de seneste praktikpladstal fra august 2016. Den nye trepartsaftale skal sikre, at flere elever fuldfører erhvervsuddannelsen med virksomhedspraktik.

Mange elever på erhvervsuddannelserne kommer stadig i praktik i et praktikcenter frem for en virksomhed. Det fremgår af praktikpladstallene for august 2016. Konkret viser de seneste tal, at antallet af erhvervsskolelever, der er optaget i skolepraktik, er steget med 13 procent siden samme periode sidste år.

I august i år var 12 procent – svarende til cirka 8.900 af de godt 76.500 erhvervsuddannelseselever – i gang med deres hovedforløb i et praktikcenter. I samme måned var der i alt seks procent færre elever i gang på hovedforløbet af en erhvervsuddannelse end på samme tidspunkt i året før.

Trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser forpligter arbejdsgiverne til at oprette mindst 8.000-10.000 ekstra praktikpladser. Aftalens delmål er mindst 2.100 ekstra praktikpladser allerede i 2018. De flere praktikpladser skal være med til at sikre, at flere kommer i praktik i en virksomhed, og at flere vælger en erhvervsuddannelse.

Praktikpladstallene viser også, at antallet af praktikpladssøgende, som har færdiggjort deres grundforløb var 16 procent lavere i august 2016 end i samme måned året før.

Kontakt