Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Elevers fravær i folkeskolen

[09.11.2016]

Nye tal viser en mindre stigning i det samlede fravær for folkeskoleelever.

Elever i folkeskolen havde 0,2 procentpoint mere fravær i skoleåret 2015/16 end det foregående år. Det viser nye tal fra Styrelsen for It og Læring. Set over hele perioden siden skoleåret 2010/11 er folkeskoleelevernes samlede fravær forholdsvist stabilt.

Elevfraværet i folkeskolen var i sidste skoleår på 5,6 procent. Det svarer til, at hver elev på et år går glip af godt 11 skoledage. Både i skoleåret 2014/15 og 2013/14 var fraværet på 5,4 procent.

Siden skoleåret 2010/11 har der generelt ikke været store udsving i elevernes fravær. Den højeste fraværsprocent var i skoleåret 2010/11, hvor eleverne i gennemsnit var fraværende 6,0 procent af tiden. Her var det især sygefraværet, som trak det samlede fravær op.

Elevfravær på landsplan i folkeskolen, 2010/11-2015/16, fordelt på fraværstyper

Elevfravær på landsplan i folkeskolen, 2010/11-2015/16, fordelt på fraværstyper

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Der er foretaget afrundinger i figuren.

Tallene for enkelte skoler og kommuner kan findes i ministeriets datavarehus www.uddannelsesstatistik.dk.

Kontakt

 • Mathias Baumann
  Fuldmægtig
  Styrelsen for It og Læring
  mathias.baumann@stil.dk
  Tlf. 3587 8240

 • Styrelsen for It og Læring
  stil@stil.dk
  Tlf. 3587 8889

  Vester Voldgade 123
  1552 København V

 • Pressetelefon
  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

  Tlf. 2240 0930

  (du kan ikke sende sms til pressetelefonen)