Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Landsresultater for nationale test 2016

[27.10.2016]

Landsresultaterne for de nationale test fra skoleåret 2015/2016 er nu klar på ministeriets hjemmeside.

Eleverne i folkeskolen skal i løbet af deres skoletid gennemføre ti obligatoriske nationale test inden for seks forskellige fag og klassetrin. Hvert år offentliggøres et landsresultat, også kaldet den nationale præstationsprofil, der viser, hvordan elever i folkeskolen samlet set har klaret de nationale test (på 1-100 skalaen).

De nyeste opgørelser fra skoleåret 2015/2016 viser, at landsresultatet stort set er uændret i forhold til skoleåret 2014/2015 med ændringer i størrelsesordenen 0-2 point i de fleste fag. Der er registreret et mindre fald i læsning i 4., 6. og 8. klasse samt i engelsk i 7. klasse. I læsning i 2. klasse og matematik i 6. klasse er landsresultatet uændret i forhold til sidste skoleår. I matematik i 3. klasse er der sket en udskiftning af et af profilområderne, hvorfor resultatet her ikke umiddelbart kan sammenlignes med tidligere år.

Fakta om de nationale test

 • De nationale test er obligatoriske for alle elever i folkeskolen og blev i 2010 gennemført for første gang med alle ti test. I skoleåret 2015/2016 blev der gennemført ca. 517.000 obligatoriske test og ca. 535.000 frivillige test.
 • Der er i dag nationale test i dansk, læsning på 2., 4., 6. og 8. klassetrin, i matematik på 3. og 6. klassetrin, i engelsk på 7. klassetrin og i geografi, biologi og fysik/kemi på 8. klassetrin. Herudover er der frivillige test i dansk som andetsprog. De obligatoriske test kan anvendes frivilligt på det klassetrin, hvor testen er obligatorisk, og på klassetrinet under og over.
 • Fra og med skoleåret 2017/2018 indføres en ekstra obligatorisk test i matematik i 8. klasse samt en ekstra i engelsk i 4 klasse. Samtidig gøres testene i geografi og biologi frivillige. Dermed ændres der ikke på det samlede antal test.
Læs om den nationale præstationsprofil

Kontakt

 • Claus Jensen
  Chefkonsulent
  Styrelsen for It og Læring
  claus.jensen@stil.dk
  Tlf. 8937 6624

 • Pressetelefon
  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

  Tlf. 2240 0930

  (du kan ikke sende sms til pressetelefonen)