Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Resultater fra sommerens grundskoleprøver er på samme niveau som sidste år

[28.10.2016]

9. klasse elevernes resultater ligger på samme niveau som sidste år i næsten alle de bundne prøver i grundskolen.

Resultaterne fra mundtlige og skriftlige bundne prøver, som grundskolens 9. klasser aflagde inden sommerferien, viser, at eleverne holder niveauet fra sidste år på et samlet karaktergennemsnit på 7,1. I alle de bundne prøver ud over delprøven i dansk læsning er ændringen på under 0,2 karakterpoint sammenlignet med skoleåret 2014/15. I dansk læsning, hvor den største ændring findes, er karaktergennemsnittet steget fra 6,4 til 6,8. De højeste karakterer bliver ligesom forrige skoleår givet i mundtlig dansk og mundtlig engelsk, hvor karaktergennemsnittene ligger på henholdsvis 8 og 7,9.

Det samlede karaktergennemsnittet er generelt uændret i forhold til sidste år for alle skoletyper med undtagelse af de kommunale ungdomsskoler, hvor karaktergennemsnittet er steget fra 3,5 i skoleåret 2014/15 til 3,7 i 2015/16.

Resultaterne viser også, at der blev givet færre 12-taller i dansk og matematik til sommerens prøver sammenlignet med året før. I prøver i dansk er andelen af 12-taller faldet fra 14,0 procent til 13,4 procent, mens det i de skriftlige matematiske prøver er faldet fra 13,4 procent til 10,5 procent.

Sammenligning af karaktererne fra år til år bør altid ske med en vis varsomhed. Ud over faglig fremgang eller tilbagegang kan en del af karakterstigningen også skyldes ændrede prøveformer, prøveoplæg og hjælpemidler eller ændrede faglige mål.

Tal for sommerens 9.-klasseprøver i grundskolen kan findes i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings datavarehus.

Kontakt

 • Jesper Sigsgaard-Rasmussen
  Styrelsen for It og Læring
  Jesper.Sigsgaard-Rasmussen@stil.dk
  Tlf. +453 5878259

 • Pressetelefon
  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

  Tlf. 2240 0930

  (du kan ikke sende sms til pressetelefonen)