Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Kombineret Ungdomsuddannelse

Kombineret Ungdomsuddannelse er en toårig uddannelse, der giver dig færdigheder til at varetage et job inden for et bestemt erhverv.

Kombineret Ungdomsuddannelse er en toårig ungdomsuddannelse, der sigter mod, at du kommer i arbejde efterfølgende. Den kan også give mulighed for videre uddannelse.

Målgruppe og optagelse

Uddannelsen er et tilbud til dig under 25 år med afsluttet 9. eller 10. klasse (eller tilsvarende), der ikke har forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning i din bopælskommune, der afgør, om du kan komme ind på uddannelsen. Første optag til uddannelsen er 1. august 2015.

Tilrettelæggelse

Uddannelsen tilbydes i et samarbejde mellem flere uddannelsesinstitutioner, der også samarbejder med lokale virksomheder om erhvervstræning – en form for praktik. Ved uddannelsens begyndelse bliver du tilknyttet en kontaktperson, der hjælper og sørger for, at du hele tiden bliver dygtigere.

Varighed og indhold

Kombineret Ungdomsuddannelse har en varighed på maksimalt to år og er opdelt i fire forløb af et halvt års varighed.

Uddannelsen består af:

 • Værkstedundervisning, hvor teori og praksis kombineres
 • Erhvervstræning i en virksomhed
 • Almene fag (eksempelvis dansk og matematik)
 • Erhvervstemaer.

Uddannelsen tilrettelægges inden for bestemte fag, der er rettet mod erhvervsmuligheder:

 • Mad & sundhed
 • Kommunikation & medier
 • Service & transport
 • Innovation & produktudvikling
 • Byg & bolig
 • Motor & mekanik
 • Turisme, kultur & fritid
 • Miljø og genbrug
 • Børn, unge og ældre
 • Handel og kundeservice

UU-vejlederen kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilke erhvervstemaer der tilbydes i dit lokalområde.

Afsluttende prøve

Uddannelsen afsluttes med en prøve, hvor du medbringer billeder, beskrivelser, film, skitser og andet, der viser, hvad du har lært i uddannelsesforløbet.

Opnåede kompetencer

Når du har gennemført uddannelsen, kan du kalde dig erhvervsassistent inden for et jobområde. Du får et uddannelsesbevis, der beskriver, hvilke kompetencer der er opnået under uddannelsen.

Spørgsmål og svar

Se alle
Luk alle
 • Kombineret ungdomsuddannelse

  • Kan alle unge komme i en kombineret ungdomsuddannelse?

   Nej, der er ikke være fri adgang til uddannelsen. Der vil blive foretaget en målgruppevurdering for at sikre, at tilbuddet reserveres unge, der ikke har forudsætninger for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

   Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der skal målgruppevurdere til den kombinerede ungdomsuddannelse.

   Unge kan for eksempel målgruppevurderes til den kombinerede ungdomsuddannelse i forbindelse med uddannelsesparathedsvurderingen i 10. klasse. Også unge, der er faldet fra en anden ungdomsuddannelse eller har været ude af uddannelsessystemet efter 9. eller 10. klasse, kan målgruppevurderes til uddannelsen.

  • Kan man blive optaget på den kombinerede ungdomsuddannelse, hvis man ikke ved, hvilken uddannelse man skal vælge?

   Unge, der er i tvivl om eller uafklarede i forhold til, hvilken ungdomsuddannelse de skal vælge, men som besidder de faglige, personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, er ikke i målgruppen for den kombinerede ungdomsuddannelse.

   Disse unge skal optages på en ordinær ungdomsuddannelse.

  • Hvor længe varer den kombinerede ungdomsuddannelse?

   Uddannelsen varer maksimalt to år og er bygget op i fire dele af et halvt års varighed. Der er mulighed for på- og afstigning undervejs. Den kombinerede ungdomsuddannelse giver titlen ”erhvervsassistent” inden for et bestemt jobområde.

  • Hvad lærer man i en kombineret ungdomsuddannelse?

   Den kombinerede ungdomsuddannelse skal udvikle unges:

   - Kompetencer til at varetage et ufaglært job på et kvalificeret grundlag.

   - Kompetence til fortsat uddannelse, herunder fag på D-niveau.

   - Forståelse for at indgå på arbejdsmarkedet, for eksempel mødetid, samarbejde og omgangstone.

   - Personlige kompetencer, for eksempel styrke selvtillid og evnen til at indgå i forpligtende fællesskaber.

  • Skal elever i den kombinerede ungdomsuddannelse i praktik med uddannelsesaftale, og skal de have løn af virksomheden?

   Den kombinerede ungdomsuddannelse er ikke en vekseluddannelse som eksempelvis egu og eud. Der indgår derfor ikke lønnet praktik med uddannelses- eller praktikaftale i uddannelsen. I stedet vil erhvervstræning gradvist fylde mere, jo længere frem i uddannelsen, man kommer. Den kombinerede ungdomsuddannelse er SU-berettigende på samme vilkår som de øvrige ungdomsuddannelser.

  • Hvilket arbejde kan man få, når man har en kombineret ungdomsuddannelse?

   Der findes ikke en direkte modsvarende jobprofil for unge, der har taget uddannelsen, som hvis man uddanner sig som eksempelvis sosu-assistent eller elektriker.

   Formålet er, at det lokale samarbejde om den kombinerede ungdomsuddannelsen tager bestik af det lokale jobmarked. Således vil de unge ud over de almene kompetencer også opnå en række faglige kompetencer, der efterspørges på det lokale arbejdsmarked, og som kvalificerer dem til at varetage et ufaglært arbejde på et kvalificeret grundlag. For eksempel uddannelse inden for turisme i de områder, hvor mange ufaglærte jobs er i denne sektor.

   Nogle unge vil i løbet af uddannelsen blive motiveret for fortsat uddannelse – primært erhvervsuddannelse.

  • Hvilke institutioner kan søge om udbud af den kombinerede ungdomsuddannelse?

   En række forskellige institutionsformer skal indgå i et forpligtende institutionsfællesskab for at søge om udbud af den kombinerede ungdomsuddannelse. De institutioner, der kan indgå i institutionsfællesskab, er institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse, avu, hf og amu, samt produktionsskoler, kommunale ungdomsskoler, frie fagskoler, højskoler og daghøjskoler.

   For at blive godkendt til udbud af den kombinerede ungdomsuddannelse vil der i øvrigt blive stillet krav om, at institutionsfællesskabet skal samarbejde med det lokale erhvervsliv og med den eller de kommuner, som det geografiske område omfatter, herunder specifikt med Ungdommens Uddannelsesvejledning i kommunerne. Oplysningsforbund, idrætsforeninger mv. kan samarbejde med institutionsfællesskabet.

  • Hvordan foregår udbudsprocessen om kombineret ungdomsuddannelse?

   Undervisningsministeriet offentliggør i uge 42 opfordringsskrivelse og ansøgningsmateriale, som skal anvendes af institutionssamarbejder, der vil søge om at få lov til at udbyde uddannelsen.

   Der afholdes et orienteringsmøde/spørgemøde for potentielle ansøgere i København den 11. november 9.30 – 12.00.

   Ansøgningsfrist er fastsat til 24. november 2014, hvorefter der afholdes møder med ansøgerne med henblik på at uddybe og præcisere ansøgningerne.

   Alle ansøgere vil have svar på deres ansøgning inden udgangen af januar 2015.

Kontakt

 • Jørgen Brock

  Jørgen Brock
  Pædagogisk konsulent
  Departementet
  jb@stukuvm.dk
  Tlf. 3395 5685

Statusnotat 2016

Statusnotat 2016 om kombineret ungdomsuddannelse viser, at hovedparten af elever (69 pct.), er tilfredse med at gå på uddannelsen, og at der generelt er et godt lokalt samarbejde med erhvervslivet. Der er stadig nogle centrale udfordringer i uddannelsen i forhold til at mindske frafald og i forhold til at målgruppevurdere. Næste statusnotat vil komme i 2017.