Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Produktionsskoler

På produktionsskoler ligger vægten på praktisk arbejde kombineret med skolefag efter behov.

Tilbudet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse.

Undervisningen er opdelt i praktisk arbejde på skolernes værksteder, undervisning i almene fag og praktik.

Et produktionsskoleophold har ikke en fast længde, men kan højest vare et år.

Opholdet skal godkendes

Eleven har ikke krav på at blive optaget. Det er skolen, der efter en samtale vurderer, om den kan optage.

En produktionsskole kan kun optage deltagere med tilskud, når kommunalbestyrelsen i den unges bopælskommune gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, at den unge er omfattet af produktionsskolernes målgruppe.

Vurderer Ungdommens Uddannelsesvejledning, at den unge er omfattet af målgruppen, kan den unge umiddelbart og i op til seks måneder herefter optages og begynde på en produktionsskole med tilskud.

Der er ingen faste optagelsestidspunkter. Eleven begynder, når der er en ledig plads.

Meritgivende kombinationsforløb

Et meritgivende kombinationsforløb (MKF) er et forløb af 2-5 ugers varighed, der indeholder elementer fra både produktionsskolerne og erhvervsskolen. Forløbet skal hjælpe deltagerne med at blive afklaret i deres uddannelsesvalg, inden de begynder på uddannelse, og vænne sig til miljøet og kravene på en erhvervsskole.

Epinion har lavet en evalueringsrapport af MKF for Undervisningsministeriet og et tilhørende inspirationskatalog, der giver bud på, hvordan skolerne kan få flere af deres deltagere af sted på kombinationsforløbene.

Læs evalueringsrapporten (pdf).

Læs inspirationskataloget (pdf).