Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen er et kommunalt tilbud til unge 14-17-årige om undervisnings- og fritidsaktiviteter.

Tilbuddet anvendes af omkring 40 procent af unge i målgruppen på 14 til 17 årige, samt en del, der er lidt yngre og lidt ældre, når kommunerne finder, at disse børn og unge kan have gavn af ungdomsskolens tilbud.

Forskellige undervisningstilbud

Ungdomsskolen har en lang række opgaver og tilbud i forhold til unge. Tilbuddene omfatter bl.a. almen undervisning i emner, der lokalt er interesse for blandt de unge, undervisning i dansk sprog og danske samfundsforhold, og prøveforberedende undervisning i folkeskolefag. Derudover har mange ungdomsskoler ungdomsklubber, knallertundervisning, samt undervisning, der helt erstatter folkeskolens, for udsatte og skoletrætte børn og unge.

Endvidere er der i en del kommuner etableret andre tilbud under ungdomsskolen, som en del af kommunernes uddannelses- og ungdomspolitik, f.eks. 10. klasses centre og tilbud til unge i udsatte boligområder. Nogle ungdomsskoler er medvirkende til at udbyde kombineret ungdomsuddannelse.

Ungdomskolens tilbud er således en central del af kommunernes ungdomspolitik, og et selvstændigt undervisnings- og fritidstilbud, der både rummer egne aktiviteter for og med de unge i kommunen, og støtter og supplerer folkeskolens undervisning og aktiviteter

Den enkelte kommune bestemmer

Ungdomsskolen er en kommunal institution, hvor den enkelte kommune selv bestemmer indholdet inden for lovens overordnede rammer. Derfor er der forskel på fagtilbuddene fra kommune til kommune. Man kan få yderligere oplysninger på den lokale ungdomsskole eller ved at henvende sig til kommunen.

Ministeriets rolle for ungdomsskolen

Ministeriet har ansvaret for ungdomsskoleloven med tilhørende bekendtgørelser og medvirker ved udviklingsarbejde på området.

Ungdomsskolens organisering

Ungdomsskolen har en daglig leder, der varetager driften under den kommunale ramme og inden for de ønsker, ungdomsskolens bestyrelse har til skolens virksomhed. Bestyrelsen har mellem 7 og 11 medlemmer og dens sammensætning bestemmes af kommunalbestyrelsen. Der er dog altid repræsentanter for:

  • kommunalbestyrelsen
  • organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter
  • medarbejderne ved ungdomsskolen
  • eleverne på ungdomsskolen

Statistik om ungdomsskoler

Ungdomsskoleforeningen udarbejder hvert år efter skoleårets afslutning en statistik for de kommunale ungdomsskolers aktiviteter.
Den seneste udgave af statistikken vedrører aktiviteterne i skoleåret 20011/12 og er udarbejdet af Ungdomsskoleforeningen ved Tage Kristensen.

Statistikoplysninger må kun refereres med tydelig angivelse af kilde: "Ungdomsskolehåndbogen 2011/12, Ungdomsskoleforeningen 2013".

Læs statistikken her (pdf)