Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Adgang og optagelse

Ansøgere til en erhvervsuddannelse skal opfylde adgangskravene. Læs om kravene og hvordan du søger optagelse. Og få overblik over tilbud og muligheder for unge, der ikke opfylder adgangskravene.

Adgangskrav

Du skal opfylde adgangskravene for at starte på en erhvervsuddannelse. Læs mere om adgangskravene.

Optagelse

Læs om hvor, hvornår og hvordan du søger om optagelse på en erhvervsuddannelse.

Realkompetence­vurdering

Skolen skal foretage en vurdering af dine kompetencer.

Sådan beregnes gennemsnittet

Se hvordan prøverne i dansk og matematik indgår i gennemsnittet.

Optagelsesprøve

Opfylder du ikke adgangskravene, kan du komme til optagelsesprøve på erhvervsskolen.

Betinget optagelse og sommerkurser

Ansøgere, der ikke består optagelsesprøven, kan tilbydes sommerkursus og en ny prøve.

Erhvervsrettede tilbud og muligheder

Muligheder og tilbud, hvis du ikke opfylder adgangskravene til erhvervsuddannelserne.