Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Undervisning og læringsmiljø

Tilrettelæggelse af undervisningen skal tilgodese elevernes forskellige forudsætninger og sikre høj faglighed og sammenhæng mellem skole og praktik. Læringsmiljøet skal støtte op om elevernes trivsel og motivation.

Differentiering

Undervisningen skal tilrettelægges i forhold til de enkelte elevers læringsbehov.

Kobling mellem skole og praktik

God kobling mellem skole og praktik motiverer eleverne og øger deres læring.

Læringsmiljø

Et godt læringsmiljø bygger på plads til fællesskab og til forskellige forudsætninger.

Motion og bevægelse

Motion og bevægelse i mindst 45 minutter om dagen i gennemsnit er en del af grundforløbet.

Grundfag

Find vejledninger, fagbilag og kontaktoplysninger på den tilknyttede fagkonsulent.

Fagkonsulenter og uddannelsesansvarlige

Find kontaktoplysninger til hver enkelt uddannelses fagkonsulent og uddannelsesansvarlig. 

Viden og læringsressourcer

EMU.dk formidler viden, erfaringer og inspiration om læring og it til brug i erhvervsuddannelserne.

DM i Skills

På DM i Skills viser eud-elever deres talenter og faglighed, blandt andet for grundskoleelever.