Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Velkommen til erhvervsuddannelserne - eud/eux/euv

Skolerne har slået dørene op til nye erhvervsuddannelser. Reformen af erhvervsuddannelserne er trådt i kraft med mere og bedre undervisning, nye uddannelsesforløb for unge og voksne samt bedre muligheder for at tage en gymnasial eksamen sammen med sin erhvervsuddannelse. 

Alt sammen for at skabe attraktive erhvervsuddannelser, der kan sikre Danmark dygtige faglærte i fremtiden.

Uddannelser

De flere end 100 uddannelser giver mulighed for job som faglært eller videreuddannelse.

Adgang og optagelse

Få overblik over adgangskravene og hvordan du kan komme i gang med en erhvervsuddannelse.

Undervisning og læringsmiljø

Tilrettelæggelsen skal tilgodese høj faglighed, forskellige forudsætninger og fællesskab.
 

Praktik

Praktik i virksomhed, uddannelsesaftaler, muligheder for skolepraktik og praktik i udlandet.

Prøver og eksamen

Samlet overblik over prøver og eksamener på de forskellige niveauer i en erhvervsuddannelse.

Skoleudvikling

Klare mål er ramme for skolens arbejde med kvalitet, kompetencer og øget gennemførelse.

Ansvar og aktører

Ansvaret for drift af skolerne og udvikling af uddannelserne er fordelt på forskellige aktører.

Lovgivning og reform

Find love, bekendtgørelser, spørgsmål og svar og følg arbejdet med reformen.

Internationalt

Muligheder for at tage eller få anerkendt erhvervsuddannelsen i udlandet.

Særligt for elever på gammel ordning

Hvis du er begyndt på din uddannelse før 1. august 2015, kan reglerne være anderledes end beskrevet her på siden. Kontakt din skole, hvis du er i tvivl.

Bekendtgørelser og vejledninger for elever på gammel ordning
Spørgsmål og svar om ordninger før august 2015

Temadage og arrangementer

Få inspiration til at løfte kvaliteten i læringsrummet og til understøttelse af reformen.

Tilmeld dig temadage og arrangementer.

Hotline om krænkende materiale

Hotline hjælper skolens ledelse med at undgå, at eleverne krænker hinanden digitalt.

Læs mere