Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Afsluttende prøver

Elever skriver ved bord

Her får du overblik over prøver, hvornår elever kan aflægge prøver og datoer for folkeskolens prøver.

Skoler, elever, forældre og censorer kan finde information om tilmelding til prøver, om afholdelse af prøver og om bedømmelse og evaluering af prøver.

Orienteringer til skolerne, love og bekendtgørelser på området findes også på siden.

Regler og orienteringer

Få overblik over love og regler og se udsendte breve og orienteringer til skolerne.