Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Aktionslæringsforløb

Formålet med forløbet er, at de deltagende lærere får udviklet deres kompetencer til at kunne forholde sig kritisk reflekterende, analyserende og eksperimenterende til undervisning. Eksemplet knytter sig til et danskteam bestående af to lærere, og forløbet varer cirka fire måneder.

Problemstillingen

Denne fase handler om i fællesskab at formulere en problemstilling, der vil give anledning til at iværksætte små aktioner/eksperimenter. En måde at blive klogere på de årsager og sammenhænge, der omgiver problemstillingen, kan være ved at lave et ustruktureret interview med åbne spørgsmål og svar. Teamets problemstilling lyder:

  • Hvordan kan vi fremme elevernes evne til at reflektere over egen læring, så eleverne føler et medansvar i deres egen læringsproces?

Aktioner

Med udgangspunkt i problemstillingen fastsættes der følgende mål:

  1. At gøre undervisningen til et fælles projekt og ansvar for både lærer og elev.
  2. At eleverne får skriftliggjort deres tanker og refleksioner om egen læring og læringsmuligheder.

På baggrund af målene iværksættes følgende tre eksperimenter:

Eksperiment 1: Undervisningens mål og lærerens forventninger synliggøres for eleverne.

Eksperiment 2: Eleverne arbejder med at formulere egne læringsmål forud for og under undervisningsforløbene og evaluerer dem efterfølgende.

Eksperiment 3: Der indføres logbog, hvor eleverne hver uge og efter endt forløb bl.a. skal tage stilling til følgende: hvad har jeg lavet, hvad har jeg lært, og hvad skal jeg gøre bedre næste gang?

Observation

Indsamlingen af datamaterialet sker på baggrund af observation. Observationen går på skift mellem lærerne. Dansklærerne indsamler efter endt forløb logbøgerne, som dermed også indgår i det samlede datamateriale.

Refleksion

Iagttagelserne danner løbende udgangspunkt for samtaler mellem lærerne, hvor de analyserer og reflekterer over eksperimenterne. Samtalen struktureres ved at tage udgangspunkt i hinandens klasser på skift og dermed lade fortæller, lytte- og spørgerollen gå på omgang. Man kan vælge at benytte sig af en supervisor (fx en tredje dansklærer).

Ny aktion

Undervejs i samtalerne finder lærerne ud af, hvilke eksperimenter/tiltag de ønsker at holde fast i – evt. i ændret form, og hvilke nye eksperimenter/tiltag de ønsker at foretage fremover. I dette tilfælde kunne det f.eks. godt tænkes, at lærerne ønsker at eksperimentere med forskellige former for logbogsarbejde.

  • Currently {0:f} stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Vurdér denne side

Vurdér denne side