Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

SMTTE

Kort om SMTTE

SMTTE er en model til planlægning og udvikling. Når man anvender SMTTE, skal man konkretisere sine mål og fokusere på, hvad det er, man skal sanse, se, høre, føle, mærke på vejen mod målet. SMTTE er en dynamisk model, hvor man springer frem og tilbage mellem de fem elementer. Modellen kan anvendes på alle niveauer i skolens arbejde.

Model af SMITTE

SMTTE-modellens fem elementer

Planlægning

SMTTE er en dynamisk model, hvor man har mulighed for frit at bevæge sig mellem modellens forskellige elementer, så det passer til konteksten. SMTTE kan bruges til at konkretisere mål og sørge for, at der på en dynamisk måde bliver skabt sammenhæng mellem det, man ønsker at opnå, og de tiltag og handlinger, man planlægger, for at opnå det. Det særlige ved SMTTE er begrebet ”tegn”, hvor man konkretiserer målene ved at overveje, hvad det er, man skal holde øje med på vejen mod målet. Tegnene bliver både en hjælp i planlægningsarbejdet og undervejs i forløbet, hvor man kan justere, hvis man ikke ser, hører og mærker det ønskede.

Gennemførelse

SMTTE består af fem elementer: Sammenhæng, Mål, Tegn, Tiltag og Evaluering. De forskellige elementer i planlægningsprocessen er afhængige af hinanden og indbyrdes forbundet. Det ideelle er, at kategorierne støtter hinanden. Således vil målsætningen ofte hænge sammen med en beskrivelse af sammenhængen. Tiltagene bør understøtte de mål, man ønsker at opnå. Tegnene er en operationalisering af målene og bør være tilstrækkelig konkrete, således de kan iagttages. Herved bliver evalueringen også nemmere at foretage. Ændres der i processen i én kategori, bør der tjekkes op på de øvrige beslutninger, da kategorierne er indbyrdes forbundne.

Se eksempler på spørgsmål, som man undervejs kan stille sig selv i arbejdet med modellen.

Eksempler fra praksis

 • En afdeling på en skole anvendte SMTTE, da de planlagde deres samarbejde det kommende skoleår
 • Et lærerteam anvendte SMTTE, da de satte fælles mål for elevernes almene personlige udvikling
 • En lærer anvendte SMTTE til at planlægge et fagligt forløb i engelsk
 • Et klasseteam anvendte SMTTE i arbejdet med at få en dårligt integreret dreng ind i klassen. Se, hvordan de gjorde. 

Opfølgning

Denne model har sammenfaldende elementer med bl.a. Kvalitetsstjernen, og modellerne er både brugbare til målfastsættelse, planlægning og til refleksion, idet evaluering sættes på dagsordenen allerede i forbindelse med planlægningen. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de fastsatte mål. Det kunne fx være de mål, man havde sat for undervisningen. Opnåede man det, man ville og havde planlagt? Tegnene er de målestokke, læreren kan bruge, når han skal vurdere, om eleven har fået det ud af undervisningen, som han havde planlagt.

SMTTE-modellen har også flere fællestræk med udviklingsspiralen. Nedenfor er disse fællestræk og de enkelte modellers karakteristika opstillet i et skema.

Model  Karakteristika Fællestræk
Kvalitetsstjernen  Kvalitetskriterierne giver anledning til en overordnet overvejelse inden opstilling af de konkrete mål. Status/udgangspunktet
SMTTE-modellen  Begrebet tegn, hvor man konkretiserer sine mål ved at overveje, hvad man skal holde øje med, for at se om man er på rette vej.  Mål

Handlingsplan
Udviklingsspiralen   

Understregningen af det processuelle og gentagelsen i processen.

 Evalueringsplan

Formål

At støtte systematisk og dynamisk arbejde med alle elementer i et forløb – lige fra planlægningsniveau til evalueringsniveau.

Deltagere

Lærere og skoleledere.

 • Currently {0:f} stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Vurdér denne side

Vurdér denne side