Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Anvendelse af resultater i forskning

Ministeriet kan efter anmodning udlevere data fra de nationale test til brug for statistiske eller videnskabelige undersøgelser.

Resultaterne fra de nationale test giver en god indikation af elevernes faglige niveau. Testresultaterne skal anvendes af skoler og kommuner, men de indeholder samtidig information, som kan være relevant at inddrage i en videnskabelig undersøgelse.

Forskere mv., som ønsker adgang til resultaterne fra de nationale test, skal anvende ansøgningsskemaet på denne side.

Ministeriet har udarbejdet retningslinjer, der målrettet henvender sig til forskere mv., der ønsker at anvende resultater fra de nationale test i videnskabeligt og/eller statistisk øjemed. Heri kan man blandt andet læse om ansøgningsprocessen og om reglerne for offentliggørelse af testresultater.

Retningslinjer for brug af data fra de nationale test til statistiske og videnskabelige undersøgelser (pdf).