Vejledninger

Her har vi samlet vores vejledningsmateriale, som skal give inspiration til anvendelsen af nationale test.

Vejledning målrettet kommuner og skoleledere anvendelse af testresultater

Anvendelse af testresultater (pdf)

Vejledninger målrettet lærere for elever med særlige behov

ADHD eller autisme (pdf)

Fysiske funktionsnedsættelser og specifikke indlæringsvanskeligheder (pdf)

Generelle indlæringsvanskeligheder (pdf)

Høretab (pdf)

Læsevanskeligheder (pdf)

Blinde og svagtsynede elever (pdf)

Fagspecifikke vejledninger

Dansk, læsning (pdf)

Matematik (pdf)

Biologi (pdf)

Fysik/kemi (pdf)

Geograf (pdf)

Engelsk (pdf)

Dansk som andetsprog (frivillig) (pdf)

Vejledning om den pædagogiske anvendelse af testene

Den pædagogiske anvendelse af testene (pdf)

Vejledning målrettet lærere om anvendelse af kriteriebaserede test

Matematik (pdf)

Dansk, læsning (pdf)