Elevplaner, nationale test og trivselsmåling

Elevplaner, nationale test og trivselsmåling er tre centrale værktøjer til systematisk og løbende evaluering af folkeskolen. Evalueringerne går på det faglige udbytte og niveau og elevernes trivsel.

Elevplaner

Hver elev fra børnehaveklassen til og med 9. klasse skal have en elevplan.

Nationale test

De nationale test er et værktøj til den løbende evaluering i folkeskolen.

Trivselsmåling

Elevernes trivsel måles årligt på alle landets folkeskoler.