Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Fag, timetal og overgange

Forenklede Fælles Mål fastsætter, hvad eleverne skal lære i folkeskolen. Hvor mange timer eleverne skal have i de enkelte fag, og hvor lang tid de skal være i skole, er bestemt i folkeskoleloven.

Fælles Mål

Om Fælles Mål, centrale elementer i Fælles Mål, historisk oversigt og webservice.

Undervisningstidens samlede længde

I folkeskoleloven er det bestemt, hvor lang tid eleverne skal være i skole i løbet af et skoleår.

Afkortning af skoledagens længde

Om muligheder for konvertering af understøttende undervisning til flere voksne i fagundervisningen og folkeskolelovens § 16 b.

Timetal

Folkeskoleloven fastsætter, hvor mange timer eleverne skal have i de enkelte fag i løbet af et skoleår.

Skolestart og børnehaveklasse

Børnehaveklasse, skolestart, frit skolevalg og sprogvurdering i børnehaveklassen.

Fag, emner og tværgående temaer

Undervisningen i folkeskolen giver eleverne faglige, sociale og personlige færdigheder.

Udskoling

Valgfag, projektopgave, 9. klasses prøver, uddannelsesparathed, talentklasser.

10. klasse

10. klasse er et tilbud med fokus på, at eleverne bliver parate til uddannelse.