Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Love og regler

Folkeskoleloven sætter de overordnede rammer for aktiviteterne i folkeskolen. Lovens bestemmelser præciseres i en række bekendtgørelser, vejledninger og andet materiale.

I folkeskoleloven finder man folkeskolens formål, regler for hvilke fag eleverne skal have, og hvilke krav der stilles til personalet i folkeskolen – og meget mere.

Andre love har også virkning i folkeskolen, blandt andet undervisningsmiljøloven, ligesom folkeskolen som andre offentlige institutioner er underlagt for eksempel forvaltningsloven og persondataloven.

Bekendtgørelser 

Bekendtgørelserne indeholder mere detaljerede regler om folkeskolens forskellige områder. Det drejer sig blandt andet om specialundervisning, Fælles Mål for fagene og tilsyn med eleverne. 

En bekendtgørelse har altid hjemmel i en lov og henviser derfor altid til loven. Bekendtgørelserne på folkeskoleområdet udstedes af ministeren.

Høringsportalen

Lovforslag, bekendtgørelser og visse vejledninger sendes i offentlig høring inden de fremsættes for Folketinget eller udstedes af ministeren eller ministeriet.

Høringsportalen kan du finde de lovforslag, bekendtgørelser og vejledninger, der er i høring i øjeblikket.

Kontakt

AATKGS@stukuvm.dk
Husk at angive emnet for din henvendelse tydeligt i mailens emnefelt.

Tlf: 3392 5188
Telefontiden er dagligt mellem 9.00 og 12.00.