Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Afholdelse

Her finder du retningslinjer for afholdelse af prøverne. Skolelederen skal sørge for, at administrative medarbejdere, lærere, tilsynsførende og elever er informerede om relevante retningslinjer.

Retningslinjer ved skriftlige prøver

Om procedure og retningslinjer under afholdelse af skriftlige prøver.

Retningslinjer ved mundtlige prøver

Om procedure og retningslinjer under afholdelse af mundtlige prøver.

Tilsynsførende

Skolens leder udpeger tilsynsførende og sikrer at retningslinjer overholdes.

Tilladte hjælpemidler

Se hvornår eleven må bruge læremidler, opslagsværker og andre hjælpemidler.

Forsendelses­procedurer

Procedurer for forsendelse af elevbesvarelser ved de skriftlige prøver afhænger af prøven.

Fejl og mangler

Sådan skal fejl og mangler ved prøven håndteres og udbedres.

Adgang til internet

Find oplysninger om prøven i dansk, skriftlig fremstilling med adgang til internettet.